Giriş Yap
496 syf.
Sömürücü ve otoriter rejimler halkın daha fakir olmasına sebep olur, Yönetenler kendilerini zengin ederler geriye kalan kalk sefalet içinde yaşar. Bireysel özgürlüklerin olduğu toplum her zaman daha iyi gelişir.
Bireysel özgürlüklerin çok olduğu bir ülke var mıdır?