Gönderi

Ba, ezman, erd, stêrk, roj, ewr, baran, derd, gul, dawet, evîn, dayik, zarok, ken, girî, heval, rext, stran, xew, tarî, bahar, av, çiya, gelî, çem, hêjîr, berû, çav, dev, por, evîn, dayik, xwişk, bira, gund, heval, zozan, dinya, evîn, hêvî, dinya, evîn, dayik, hêvî, dinya, hêvî, evîn.....
··
177 görüntüleme
Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.