"Enkidu, bırak gitsin kuş yuvasına,
Bırak dönsün tutsak savaşçı anasının bağrına."

Ekidu yanıtladı Gılgamış'ı:

"En uzun boylu bile olsa, eğer akılsızsa, yutacaktır onu yazgı, ayrım bilmeyen yazgı.
Eğer tutsak kuş giderse yuvasına,
Eğer dönerse tutsak savaşçı anasının bağrına,
Dönmeyeceksin sen, seni doğuran ananın kentine."