Salim
Salim İtalyan Arşiv Belgelerinde Anadolu'da Yunan Mezalimi'yi inceledi.
263 syf.
Eser, Türkçe, İngilizce ve İtalyanca yazılmıştır. Yunanlıların işgal sırasında Türk halkına yaşattıkları vahşeti konu alan 89 adet belge ve 28 adet tıpkı basım ekten oluşur. İşgal ettikleri topraklarımızda Yunanlılarla sınırdaş olan İtalyanların raporlarında yer alan katliam, tecavüz, yağma ve yıkımları konu alır.

5'inci yüzyılda Hunların Roma kapılarına dayanmasıyla başlayan Türk-İtalyan ilişkileri 1. Dünya Savaşı ile beraber yerini talihsiz yıllara bırakmıştır. "Anneciğim Türkler!" diyen Avrupa eline geçen fırsatla Anadolu'nun batısını İtalyan ve Yunanların işgaline açmıştır. Her girilen yerleşim yerinde evleri hatta çocukları yakmak, kadınlara tecavüz etmek, evleri zorla almak, keyfi tutuklamalar, silahlı saldırılar, değerli eşya ve paraları gasp etmek, şehirleri denizden bombalamak suretiyle halkımıza kan kusturmuşlardır. İzmir'in işgal edildiği günden kurtulduğu güne kadar yaşanan kıyımı, İtalyan makamlarının raporlarında da görerek bir kez daha yaşananlara şahitlik etmiş oluyoruz.

Yakarak, yıkarak işgal ettikleri ülkemizi yine aynı şekilde terk etmişlerdir. Bunca şehidimize ve yabancı ülkelerin resmî raporlarına rağmen varlığı sorgulanmaya çalışılan Türk İstiklal Harbi'nde hayatlarını kaybeden kadın, çocuk ve erkek yurttaşlarımızın aziz ruhları şâd, mekanları cennet olsun.

İçindekiler
Kısaltmalar (s.V)
Önsöz (s.VII-VIII)
Giriş (s.1-11)
Belgeler (s.13-52)
Dizin (s.53-57)
Preface (s.61)
Introduction (s.63-70)
Documents (s.71-110)
Index (s.111-114)
I Documenti (s.117-198)
Indice (s.199-202)
Bibliyografya (s.205-208)
Ekler (s.209-263)