"İnsan hep birini arar...
Ama bir yandan da bulmaktan korkar hep...
İnsan "sonsuzluğa" değil,
aradığını bulduğu gün
"onsuzluğa" ihtiyaç duyar artık!.."
Cihan Demirci
Sayfa 107 - Papirüs Yayınları