... Buna göre yüce Allah ın burada söz konusu ettiği üstünlük, erkeğin, kadının bazı görevlerinden onu muaf tutması, bazı kusurlarını görmezlikten gelmesi ve kadına tüm haklarını eksiksiz vermesidir.