Nasıl her bir mevsim zamanı geldiğinde bize diğerlerinden daha münasip geliyorsa baharın gelişi de aynı şekilde bizim için kaostan kozmosun yaratılmasını ve Altın Çağın gerçeklik kazanması ifade eder.