Dünya-görüşü, davranış şeklini ve ideolojik alanı sınırlar. İdeolojiyi doğurmaz ama onu sınırlar. Başka bir söyleyişle, eğer belirli bir dünya-görüşünüz varsa artık canınızın istediği her ideolojiyi benimseyemez­siniz. Dünya-görüşü size dolaysız bir şekilde bir ide­oloji vermez ama size hangi ideolojileri seçemeyece­ğinizi söyleyebilir. Etkisi olumlu yönde değil, olumsuz yöndedir. Doğurmaz, ama yönlendirir. Olumlu ve ka­bul edilebilir ideolojileri gösterir ve kabul edilemez olanları dışarda tutar.