Osmanlı Devleti'nin durumunu berbat ve harap eden iki şeydir: birincisi iltimas mânâsındaki, kayırma; d(neme lazım deyip kayırma)dır