Hegemonik erkeklik, daima kadınlarla ilgili olduğu kadar, ikincil konuma itilmiş çeşitli erkeklik biçimleriyle ilgili olarak da inşa edilen, farklı erkeklik biçimleri arasındaki etkileşim ve ataerkil bir toplumsal düzenin işleyiş biçiminin ayrılmaz parçasıdır.