Visalün iydine irmek müyesser olmadı bari
Elün değdükce uşşakı unutma merhabalardan

Sana kavuşmanın bayramına ermek nasip olmadı ama
Elin değdikçe aşığına merhaba göndermeyi unutma