Kendinde her şeyi yapabilecek kuvveti görmek,
sonra yapılacak hiçbir şey bulamamak.
Tükenmek bilmez bir sabırla meçhulü beklemek.