Hayatında manevi taraflarla pratik taraf arasında bir denge kurmaya çalışırdı. İki tarafı birbirine paralel yürür, bazen birbirine karışır, fakat hiçbir zaman bir kördüğüm haline gelmezdi.
İvan Gonçarov
Sayfa 197 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 15. basım