“İlkel dediğimiz toplumlarda yasaların biçimlerine değil işlevlerine göre tanımlanması gerektiği yani, ne gibi düzenlemelerin olduğuna, sosyolojik realitelere, yasaların uygulanmasını sağlayan kolluk gücü yerine geçen kültürel mekanizmalara bakmamız gerekir”