1000Kitap Logosu

Gönderi

Akıncı-Gâzîlerin büyük bölümü, yine Yörüklerdendir veya Anadolu'dan gazâ ve dirlik için, hudut boylarına gelen, ilkin akıncılıkla gazâya başlayan garîb'lerdir. Bütün gelirleri, akınlarda edindikleri "doyum", yani ganimetten ibarettir. Bir kalede gönüllü ve 'azeb oldukları zaman küçük bir ulufe veya küçük bir timarla geçinmek zorundadırlar. Onlar saltanat müddeîleri veya Şeyh Bedreddîn gibi haksız düzene karşı çıkanların yanına koşmaktan tereddüt etmezler. Otman Baba, işte aynı uc bölgesinde dışlanmoş halk arasında kutsal bir kişi sayılmakta, benimsenmektedir. Türkmen-Yörükler, Osmanlı sultanlarının merkeziyetçi-bürokratik ezici rejimine karşıdırlar
3
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.