Politikacılıkta insan daima az çok büyük iş gördüm sanır; atların dizginini tutan çocuğun arabayı kendisinin yürüttüğüne inanması gibi.