Dikkat ve zihinselleştirmenin yanı sıra , bağlanma ve zihinselleştirme arasındaki ilişki göz önüne alındığında, bağlanma ve dikkatin zihinselleştirme ile doğrudan ilintili olduğunu belirtmek gerekir: stres dikkati olumsuz etkiler ve bağlanma da stresi düzenler.
Jon G. Allen
Sayfa 52 - Psikoterapi Enstitüsü Yayınları