• Din hizmetleri ilkokul mezunlarına bırakılırken , din eğitimi görenler de kaymakam, vali, emniyet müdürü , televizyon programcısı, öğretim üyesi, yargıç , savcı , daire başkanı, genel müdür ve müsteşar oluyorlar . Ve olacaklar...
    Bir ucu Sudi sermayesine bağlı islamcı finans kurumları ...Al Baraka’lar, Faisal Finans kurumları... Bu finans kurumlarından aldıkları krediyle gelişen gazete, dergi ve yayınevleri, dinsel amaçlı vakıflar ....Kurulan islamcı üniversiteler...Yasadışı Kuran kursları ...Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yaşanan olaylar... Kara Harp Okulunda Atatürkçülük adına okutulan dersler ...Türban olayı...Ve islamcı kadroların 2000 yılına doğru devlet bürokrasisini ele geçirme amacıyla örgütlenmeleri...
    Bir bütünün parçalarıdır bunlar . İslam devleti adım adım geliyor.
    Ona ne şüphe ; tabi ki “Atatürkçü görüşler!” “12 Eylül ruh ve felsefesine bağlı olarak!”.. siyasetle , tarikatla , ticaretle ...Ve gülsuyu kokulu liberal ekonomiyle geliyor!
    Uğur Mumcu
    Sayfa 107 - Cumhuriyet, 11 Ocak 1989