• Okuyucuya önsözden
  Tanrı seni korusun ve bana da, dört beş "sözde" tenkitçinin ve yapmacıklı kimselerin hakkımda söyleyecekleri kötü lâflara katlanmak sabrını versin, demekten başka bir şey söylemiyorum. Allah'a ısmarladık.
  Miguel de Cervantes Saavedra
 • Eğitimizlik bunlar hep, dersek mevcut sistemi eleştirir birilerini kızdırırız korkusuyla eğitimsizliğe laf edebilme cesareti olmayan, kendi gölgesinden korkan, kendini ifade gücü bile olmayan sözde yorumcular umutsuzluktan başka nereye sürükleyebilirdi ki insanı....
  Aykut Günaydın
  Sayfa 21 - Düşülke
 • Biz kendimizi magazin haberlerine bu kadar kaptırmışken,"onun sevgilisi kimmiş,kim kimi bilmem ne yapmış..." gibi sözde haberleri izlerken ne kadar çok insanın hayatı yok olmuş,ne yürekler yanmış farkında mıyız?
  "Valla,ben öyle özel hayatla ilgili programlar seyretmem" diyen ama konusu açıldığında şakır şakır ünlülerin aşk listelerini sıralayanlara benim sözüm;"Dürüst olun Allah aşkına!Sahte yaşamlar,sözde mutluluk tabloları,şan,şöhretle ilgili haberler ne katıyor hayatınıza?
  Daha mı mutlu oluyorsunuz,daha mı bilgili?Hayatınız mı kolaylaşıyor,daha mı insan hissediyorsunuz kendinizi?Daha eğitimli,daha kişilikli insanlar olmaları için çocuklarınıza söylenecek sözler mi öğreniyorsunuz bu insanların hayatlarından?"
 • Çağdaşlarının hepsinin bildikleri gibi, More yükselme
  hırsından tümüyle arınmış bir insandı. Ne var ki, hiç istemediği halde,
  yükseliyordu durmadan. 1518-1529 yılları arasında, durumu çok parlaktı.

  1520’de Fransa Kralı Birinci François ile Sekizinci Henry’nin,
  Calais dolaylarında, Camp du Drap d’Or denilen yerde,
  görkemli bir törenle buluşmalarına tanık oldu. Orada, çağın en ünlü
  Fransız Hümanisti Guillaume Bude ile karşılaştı.

  1521’de “Knight” oldu, yani “Sir” unvanını aldı.
  O yıl ve daha sonraları, çeşitli görevlerle dış ülkelere gönderildi.
  1523’te, Kardinal Thomas Wolsey’in desteğiyle Avam
  Kamarası’nda “Speaker” yani Meclis Başkanı oldu;
  ama hiç çekinmeden, Wolsey’in ve Kralın haksız para isteklerine
  karşı çıktı. More’u bu mevkiden uzaklaştırmak için, ona daha da
  yüksek bir mevki verip elçi olarak İspanya’ya göndermek istediler.
  Ama More buna yanaşmadı.

  1529’da Lancaster bölgesinin “Chancellor”u oldu.
  Ve aynı yılın Ekim ayında, çağın en yüksek devlet görevine,
  yani “Lord High Chancellor”luğa atandı. Gerçekte başbakanlıkla
  eşit bir görevdi bu; çünkü Lord Chancellor, başyargıç
  sıfatıyla tüm adalet mekanizmasını denetimi altında bulundurur,
  sarayın başdanışmanı olarak halkın deyimiyle “Kralın vicdanının bekçisi” sayılır,
  en önemli belgelere basılan devlet mührünü elinde tutar ve
  o sıralarda Avam Kamarası’ndan çok daha önemli olan
  Lordlar Kamarası’na başkanlık ederdi. Lord Chancellor olarak devlet
  mührünü törenle aldığı sırada, More, ölüme bir adım daha
  yaklaştığını sezmişçesine, sevinmesine hiçbir neden görmediğini;
  çünkü bu yüce mevkiin Kardinal Wolsey’nin başını yediğini söyledi:
  “Gerçekten onurlu olmaktan uzak sıkıntılar ve tehlikelerle dolu
  bir görev sayıyorum bunu. Benden önce aynı görevi üstlenen kişinin
  durumundan anlaşıldığı gibi, insan ne denli yükselirse, o denli kötü olur düşüşü.”

  Erasmus’un bir mektubundan anlaşıldığına göre Kardinal Wolsey,
  gözden düşüp Lord Chancellor’luktan çekilmek zorunda kalınca,
  More’u hiç sevmemekle beraber, İngiltere’de bu görevi gerektiği
  gibi yerine getirebilecek tek adamın o olduğunu söylemişti.
  Gene Erasmus’a bakılacak olursa, bu görev More’a hiçbir şey
  kazandırmayacaktı ama, İngiltere’de onun kadar yetenekli
  başka bir hukukçu olmadığı için, ülkesi çok şey kazanacaktı.
  O sırada İngiltere’de bulunan yabancı elçilerden Eustace Chapuys de,
  dürüstlüğü ve bilgisiyle ün salan Sir Thomas More, Lord Chancellor oldu
  diye herkesin bayram ettiğini anlatır.

  More’un Lord Chancellor görevinde kaldığı iki buçuk yıl içinde,
  İngiltere’yi allak bullak eden bir sorun çıktı ortaya:
  Yedinci Henry’nin büyük oğlu Arthur, çocuk denilecek bir yaşta,
  İspanyol prensesi Arragon’lu Catherine ile nikâhlandırılmış,
  bir yıl içinde de ölmüştü. Sekizinci Henry adıyla tahta geçen kardeşi,
  siyasal nedenlerden ötürü ağabeyinin dul eşiyle evlendi.
  Gelgelelim günün birinde Anne Boleyn’e tutuldu.

  Yengesiyle evlenmesinin dinsel yasalara aykırı düştüğü bahanesiyle,
  ne yapıp yapıp boşanarak, Anne Boleyn ile evlenmeyi aklına koydu.
  Bilindiği gibi, Katoliklerin boşanmaları, ancak Papa’nın nikâhı
  bozmasıyla gerçekleşebilirdi. Ne var ki Papa bu yetkisini kullanmaya
  yanaşmadı; çünkü Catherine, İspanya’yı, Felemenk’i ve Almanya’yı
  egemenliği altında tutan Beşinci Charles’ın Şarlken yeğeniydi;
  Roma, bu güçlü imparatoru kızdırmayı göze alamazdı.

  Karısından ille kurtulmaya karar veren Sekizinci Henry,
  boşanmasının dinsel yasalara sözde uygun olduğu konusunda,
  Oxford, Cambridge, Paris, Bruges, Bolonya, Padua üniversitelerinden
  bir çeşit ferman kopardı. Bunu Parlamento’da okuttu.
  Sonra, hem Papalığa fena halde öfkelendiği, hem de Katolik Kilisesi’nin
  mallarına göz koyduğu için, “Act of Supremacay” denilen yasayı
  ortaya çıkardı; yani Papalığın egemenliğini hiçe sayarak,
  kendini İngiltere Kilisesi’nin başı ilan etmek istedi. İngiltere’nin
  belli başlı din adamları, Sekizinci Henry’den korkup bu oldubittiye
  boyun eğince, Kralın boşanmasına öteden beri karşı çıkan
  Thomas More sağlık durumunu bahane edip, zaten zorla kabul ettiği
  Lord Chancellor’luktan çekildi. Bu yüksek görevden çekildiği için,
  More’un hiç mi hiç üzülmediği herkesçe biliniyordu.

  Daha önce de sözünü ettiğimiz Sir Thomas More adlı oyunda da
  anlatıldığına göre, More ayrıca sevinç duyuyordu bu ağır
  sorumluluktan kurtulduğuna. Dördüncü perdede, birlikte
  çalıştığı adamlardan ayrılırken, Thames kıyısındaki evine gelip
  balık tutmaya çağırır onları: “Aman ne güzel!
  Artık güneşe günaydın diyorum, devlete iyi geceler!”

  Aynı oyunda, Lord Chancellor’luktan çekildiği haberini,
  ailesine büyük bir sevinçle müjdeler: Gemiciler fırtınadan kurtulup
  karaya çıkınca nasıl rahatlarsa, More da öyle rahatlamıştır.
  Karısına ve kızlarına, İngiltere’nin en neşeli Lord Chancellor’unun
  artık öldüğünü kahkahalar atarak bildirir.

  Bu eğreti onurlardan kurtulduğuna gerçekten sevindiğini,
  istifa ettiği gün Erasmus’a yazdığı biraz alaycı mektuptan da anlarız:
  “Çocukluğumdan bugüne dek hep istediğim şey,
  devlet işlerinin sıkıntılarından kurtulup yalnız Tanrı’yı ve kendimi
  düşünerek bir köşede yaşamaktı. Tanrı’nın özel bir bağışı ve pek anlayışlı
  Kralımın bana gösterdiği iyilik sayesinde,
  bu isteğim şimdi yerine gelmiş bulunuyor.”
  Thomas More
  UTOPİA - Kaynak Yayınları *Mina Urgan’ın incelemesiyle
 • ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE BİLMEM Kİ NEMSİN
  Sözde senden kaçıyorum
  Dolu dizgin atlarla
  Bazen sessiz sevdasın
  İpekten kanatlarla

  Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla
  Karşıma çıkıyorsun
  En serin imbatlarda
  Adını yazıyorum
  Bulduğun fırsatlarla
  Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla
  Başbaşa kalıyorum sonunda heyhatlarla
  Sözde senden kaçıyorum
  Dolu dizgin atlarla

  Ne olur bir gün beni
  Kapından olsun dinle
  Öldür bendeki beni
  Sonra dirilt kendinle
  Çarpsam kara sevdayı
  En azından yüzbinle
  Nasıl bağlandığımı
  Anlarsın kemendinle

  Kaç defa çıkıp gittim
  Buralardan yeminle
  Ama her defasında
  Geri döndüm seninle
  Hangi düğüm çözülür
  Nazla, sitemle, kinle
  Ne olur bir gün beni
  Kapından olsun dinle

  Şaşırdım kaldım işte
  Bilmem ki nemsin
  Bazen kız kardeşimsin
  Bazen öp öz annemsin
  Sultanımsın susunca
  Konuşunca kölemsin
  Eksilmeyen çilemsin
  Orada ufuk çizgim
  Burda yanım yöremsin
  Beni ruh gibi saran
  Sonsuzluk dairemsin

  Çaresizim çaremsin
  Şaşırdım kaldım işte
  Bilmem ki nemsin

  Yavuz Bülent Bakiler