Bora, bir alıntı ekledi.
 18 saat önce

Okumanın toplumsal yanal zararları
McLuhan, Gutenberg tipografisinin (*matbaa), dünyayı doldurdukça insanın sesini kıstığını ve susturduğunu söylemektedir. Ona göre insanlar, tüketiciler olarak sessizce ve edilgence okumaya başladılar.

İnsan zihni, kitap tarafından yaratılmış bir 'bilinçdışının çamuruna' gömülmüştür. Görsel duyunun öteki duyuların etkileşiminden gittikçe ayrılması, deneyimlerimizin büyük bölümünün bilinçten çıkarılmasına ve sonuçta bilinçdışının aşırı büyümesine yol açar.

Kadife Karanlık 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, Jacques Lacan (Sayfa 66 - Su Yayınevi, 2005, ISBN: 975-6709-27-8)Kadife Karanlık 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, Jacques Lacan (Sayfa 66 - Su Yayınevi, 2005, ISBN: 975-6709-27-8)
ENES GENÇ, bir alıntı ekledi.
08 May 15:10

Taşınabilir Papirüs
Taşınabilir Papirüs İnsanlar bilgiyi yayma ve paylaşma gereğini hissedince yazı yazmak için daha hafif ve daha kolay taşınabilir nesneler kullandılar. Eski Mısırlılar papirüs bitkilerini presleyip tomar yapıyorlar ve is, reçine, su karışımından oluşan bir mürekkeple üzerlerine yazı yazıyorlardı. Romalılar parşömen veya tirşe diye bilinen gerilmiş hayvan derilerine yazı yazdılar. Milattan sonra ikinci yüzyıl dolaylarında Çinliler yazı yazmanın akıllıca bir yolu olarak kağıdı icat ettiler. Çinliler, Koreliler ve Japonlar
metinleri bütün halde tahta blokların üzerine kazıyıp, ardından bu bloklara fırçayla mürekkep sürerek, kağıt toplarını mürekkepli blokların üzerine bastırıyor, böylece metinleri tekrar tekrar üretebiliyorlardı. Tahta basma kalıbı baskının icadından sonra bile yazılı söz, elitlerin (zenginler ve ruhban sınıfının) ilgi alanı olarak kaldı. Sırf kitapların maliyeti toplumun büyük çoğunluğunun cahil kalmasına neden oldu. Neyse ki 1440'lı yıllarda Johannes Gutenberg üzerinde çalıştığı çığır açan buluşunu duyurdu: Portatif matbaa harfleri. Bu buluş matbaaya giden yolu açtı.

Dünyayı Değiştiren 100 Fikir, Jheni Osman (Sayfa 69 - Kolektif)Dünyayı Değiştiren 100 Fikir, Jheni Osman (Sayfa 69 - Kolektif)
BİROL COŞKUN, bir alıntı ekledi.
09 Nis 09:48 · Kitabı okuyor

Matbaa

Kâğıdın gelişimi olmasa, baskı yapılması imkânsız olabilirdi.Tahta bloklar kullanılarak yapılan ilk baskı, muhtemelen 700 dolaylarında Çin'e tarihlenir. Baskının iki çok erken örneği de Kore ve Japonya'dan gelmiştir. İlki, 751'e tarihlendirilen Pulguk-sa Tapınağı'ndan bir Budist büyüsüdür ve 754-770 arasında, bir milyondan çok Budist dharanisi, yani özdeyişi Japonya’da basılmış ve özel tapınaklar ile stupalara konmuştu. Günümüze ulaşan tam anlamıyla basılmış ilk kitap 868'e tarihlendirilen, Orta Asya'da İpek Yolu’ndaki tunhuang kaynaklı (Mahayana Budacılığının klasiklerinden biri clan) Diamond Sutra’dır. Geniş ölçekli blok baskının gelişimi 10. yüzyılın sonlarında Çin'de gerçekleşti. Budistler (9. yüzyılın ortasındaki takibatlara rağmen) Tripitaka’nın, Budist yasaların, altı farklı baskısını yapmışlardı ve her baskı 80.000'den fazla tahta blok gerektirmişti. Hükümetin mali destekte bulunduğu Ulusal Akademi "Konfüçyüs" klasiklerini ve Taocular da tüm kendi yasalarını bastı. Çok hızlı bir şekilde basılan kitaplara tarih, coğrafya, tıp, felsefe, şiir ve nesir eklendi. Her kentte kitapçı dükkânları vardı ve kuşkusuz Çin, çok küçük bir elit dışında da okuryazarlığın yaygın olduğu dünya üzerindeki ilk toplumdu. Basılan kitapların sayısındaki artış dikkat çekici bir kâğıt talebine yol açtı. 1100'lere gelindiğinde başkente sadece bir eyaletten (Hsinan) her yıl gönderilen kâğıt, 7 farklı türden olmak üzere 1,5 milyon tabakadan fazlaydı. Kâğıt fabrikalarının her birinde yaklaşık 1000 işçi çalışıyordu ve uzunluğu yaklaşık 150 m olan kâğıt ruloları üretebiliyorlardı.

Tahta blokların oyulması ve hazırlanması uzun zaman alıyordu ancak çok etkiliydi. Matbaacılar her gün yaklaşık 2000 çift sayfa basabiliyorlardı ve her blok yaklaşık 15.000 basım ve rötuş yapıldıktan sonra bir 10.000 baskı için daha kullanılabiliyordu. Tahta bloklar Çin yazısı için özellikle uygundu, depolanabiliyorlardı ve bir defada oldukça küçük tirajların düzenli olarak basılmasına son derece uygundu. Matbaacılar kandil isinden sabit bir mürekkep geliştirmişlerdi. Bu, Avrupa’da “Hint mürekkebi" olarak yanlış biliniyordu. Çok renkli baskı 12. yüzyıla gelindiğinde alışıldık bir şeye dönüşmüştü. 1040'larda Pi Sheng, seramikten yapılmış hareketli harfler takımı“ geliştirdi. Tahtadan yapılmış hareketli harfler takımı daha zor yapıldı ama 1300 dolaylarında sorunların birçoğu Wang Chen tarafından çözümlenmişti ve harfler takımı,yak1aşık 2 m çapında döner bir tabladaki bölümlere yerleştiriliyordu. 1322'ye gelindiğinde Ma Ch’eng’te, 100.000'in üzerinde hareketli harfler takımı kullanılmaktaydı. Hareketli harfler takımının kullanımının belli sınırlar içinde tutan ve böylece tahta blok baskısım verimli kılan, Çincenin gerektirdiği harflerin muazzam sayısıydı.
Matbaanın Çin'den batıya doğru yayılmasının izini sürmek, kâğıt kullanımının izini sürmekten çok daha zordur. Uygurlar Sogdcadan türetilmiş alfabelerini kullanarak (ancak başlıklar ve sayfa numaraları Çinceydi) Çinlilerin tahta bloklarıyla 9.yüzyılda kitap basıyorlardı. Matbaanın kullanılması muhtemelen buradan Moğollara ve ancak Moğol İmparatorluğu zamanında batıya yayıldı. 1294'te İran'da ve yine aynı yıllarda Almanya'da da kullanılıyordu. 14. yüzyılın başlarına gelindiğinde, Doğu Avrasya’dan yaklaşık 600 yıl sonra, dini matbuat ve blok baskı kitaplar Avrupa'da oldukça yaygın bir şekilde biliniyordu. Teknikler Çin’de kullanılanlarla tıpatıp aynıydı. Matbaadaki can alıcı gelişme, hareketli metal harfler takımının kullanılmasıydı. Bu, ilk defa yönetimin 1403'te Matbuat Dairesi'nde bir Harf Döküm Bürosu kurduğu Kore'de yapıldı. Metal harfler üretmek için kullanılan teknikler sikke kesilmesinden uyarlanmıştı ve kitaplara çok büyük bir talep olduğu için ve baskı adetlerinin giderek artan sayısı nedeniyle gerekliydi. Avrasya'daki teknolojik gelişmenin artan hızı, Avrupalılar tarafından hatalı olarak matbaanın ”mucidi" sıfatıyla övülen Johann Gutenberg'in 1440’ların sonlarında Strasbourg ve Mainz'da (alfabetik yazı sistemleri için çok uygun olan) benzer hareketli harfler takımlarıyla denemeler yapmakta olmasından anlaşılır: 1455’te, hareketli harfler takımıyla Avrupa'da basılan ilk kitap olarak, bir İncil bastı.

Dünya Tarihi, Clive PontingDünya Tarihi, Clive Ponting
BİROL COŞKUN, bir alıntı ekledi.
09 Nis 09:47 · Kitabı okuyor

Matbaa

Kâğıdın gelişimi olmasa, baskı yapılması imkânsız olabilirdi.Tahta bloklar kullanılarak yapılan ilk baskı, muhtemelen 700 dolaylarında Çin'e tarihlenir. Baskının iki çok erken örneği de Kore ve Japonya'dan gelmiştir. İlki, 751'e tarihlendirilen Pulguk-sa Tapınağı'ndan bir Budist büyüsüdür ve 754-770 arasında, bir milyondan çok Budist dharanisi, yani özdeyişi Japonya’da basılmış ve özel tapınaklar ile stupalara konmuştu. Günümüze ulaşan tam anlamıyla basılmış ilk kitap 868'e tarihlendirilen, Orta Asya'da İpek Yolu’ndaki tunhuang kaynaklı (Mahayana Budacılığının klasiklerinden biri clan) Diamond Sutra’dır. Geniş ölçekli blok baskının gelişimi 10. yüzyılın sonlarında Çin'de gerçekleşti. Budistler (9. yüzyılın ortasındaki takibatlara rağmen) Tripitaka’nın, Budist yasaların, altı farklı baskısını yapmışlardı ve her baskı 80.000'den fazla tahta blok gerektirmişti. Hükümetin mali destekte bulunduğu Ulusal Akademi "Konfüçyüs" klasiklerini ve Taocular da tüm kendi yasalarını bastı. Çok hızlı bir şekilde basılan kitaplara tarih, coğrafya, tıp, felsefe, şiir ve nesir eklendi. Her kentte kitapçı dükkânları vardı ve kuşkusuz Çin, çok küçük bir elit dışında da okuryazarlığın yaygın olduğu dünya üzerindeki ilk toplumdu. Basılan kitapların sayısındaki artış dikkat çekici bir kâğıt talebine yol açtı. 1100'lere gelindiğinde başkente sadece bir eyaletten (Hsinan) her yıl gönderilen kâğıt, 7 farklı türden olmak üzere 1,5 milyon tabakadan fazlaydı. Kâğıt fabrikalarının her birinde yaklaşık 1000 işçi çalışıyordu ve uzunluğu yaklaşık 150 m olan kâğıt ruloları üretebiliyorlardı.

Tahta blokların oyulması ve hazırlanması uzun zaman alıyordu ancak çok etkiliydi. Matbaacılar her gün yaklaşık 2000 çift sayfa basabiliyorlardı ve her blok yaklaşık 15.000 basım ve rötuş yapıldıktan sonra bir 10.000 baskı için daha kullanılabiliyordu. Tahta bloklar Çin yazısı için özellikle uygundu, depolanabiliyorlardı ve bir defada oldukça küçük tirajların düzenli olarak basılmasına son derece uygundu. Matbaacılar kandil isinden sabit bir mürekkep geliştirmişlerdi. Bu, Avrupa’da “Hint mürekkebi" olarak yanlış biliniyordu. Çok renkli baskı 12. yüzyıla gelindiğinde alışıldık bir şeye dönüşmüştü. 1040'larda Pi Sheng, seramikten yapılmış hareketli harfler takımı“ geliştirdi. Tahtadan yapılmış hareketli harfler takımı daha zor yapıldı ama 1300 dolaylarında sorunların birçoğu Wang Chen tarafından çözümlenmişti ve harfler takımı,yak1aşık 2 m çapında döner bir tabladaki bölümlere yerleştiriliyordu. 1322'ye gelindiğinde Ma Ch’eng’te, 100.000'in üzerinde hareketli harfler takımı kullanılmaktaydı. Hareketli harfler takımının kullanımının belli sınırlar içinde tutan ve böylece tahta blok baskısım verimli kılan, Çincenin gerektirdiği harflerin muazzam sayısıydı.
Matbaanın Çin'den batıya doğru yayılmasının izini sürmek, kâğıt kullanımının izini sürmekten çok daha zordur. Uygurlar Sogdcadan türetilmiş alfabelerini kullanarak (ancak başlıklar ve sayfa numaraları Çinceydi) Çinlilerin tahta bloklarıyla 9.yüzyılda kitap basıyorlardı. Matbaanın kullanılması muhtemelen buradan Moğollara ve ancak Moğol İmparatorluğu zamanında batıya yayıldı. 1294'te İran'da ve yine aynı yıllarda Almanya'da da kullanılıyordu. 14. yüzyılın başlarına gelindiğinde, Doğu Avrasya’dan yaklaşık 600 yıl sonra, dini matbuat ve blok baskı kitaplar Avrupa'da oldukça yaygın bir şekilde biliniyordu. Teknikler Çin’de kullanılanlarla tıpatıp aynıydı. Matbaadaki can alıcı gelişme, hareketli metal harfler takımının kullanılmasıydı. Bu, ilk defa yönetimin 1403'te Matbuat Dairesi'nde bir Harf Döküm Bürosu kurduğu Kore'de yapıldı. Metal harfler üretmek için kullanılan teknikler sikke kesilmesinden uyarlanmıştı ve kitaplara çok büyük bir talep olduğu için ve baskı adetlerinin giderek artan sayısı nedeniyle gerekliydi. Avrasya'daki teknolojik gelişmenin artan hızı, Avrupalılar tarafından hatalı olarak matbaanın ”mucidi" sıfatıyla övülen Johann Gutenberg'in 1440’ların sonlarında Strasbourg ve Mainz'da (alfabetik yazı sistemleri için çok uygun olan) benzer hareketli harfler takımlarıyla denemeler yapmakta olmasından anlaşılır: 1455’te, hareketli harfler takımıyla Avrupa'da basılan ilk kitap olarak, bir İncil bastı.

Dünya Tarihi, Clive PontingDünya Tarihi, Clive Ponting
Alp Arslan, Kayıp Tarihin İzinde'yi inceledi.
 05 Nis 14:10 · Kitabı okudu · 11 günde

İstanbul'un fethi ile sınırları çizilen doğu-batı ayrımının doğuşunu, bu kavramın gerek Batı gerekse de İslam dünyası içinde nasıl kabul gördüğü hususlarında güzel bir çalışma olmuş. Yazarımız, özellikle Batı tarafından Türk-İslam dünyasının cahil, barbar, vahşi gösterilişinin aksine Avrupa'nın teknolojik, kültürel ve sanatsal gelişimi, yeni kıta Amerikanın keşfine kadar İbn'i Sina, İbn'i Rüşd, el-Harizmi, İbn Heysem, el-Bettani gibi Müslüman alimlerin araştırmalarını, bu araştırmaların Batının bu gelişimine nasıl zemin hazırladığı konularında güzel örneklerle, kronolojik tarihin aksine sade ve anlaşılır bir üslupla anlatmış. Kitabın Shakespeare, Dante, Gutenberg gibi günümüze adlarını kazımış isimlerin gerçekte neyi başardıklarını, neye hizmet ettiklerini örneklerle bize yol göstermesi harikaydı. Son bölümde Osman Gazinin imparatorluğa giden yoldaki başarısının sırrını, dönemin süper güçlerini özetle bize aktarmış ve güzel anekdotlarla yolculuğa son vermiştir. Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu ve öncesi tarihimiz ya kasıtlı olarak unutturuluyor ya da yalan bilgi ve belgelerle karalanıyor. İlla ki her dönemde hatalar yapılmıştır lakin bizler tarihimize her şeyiyle sahip çıkıp, sarılmalıyız, hatalardan dersler çıkarmalıyız. Sonuçta biz İslamın asırlarca sancaktarlığını yapmış bir ecdadın torunlarıyız.
Bu ve benzeri çalışmalar tarih alanındaki karanlığımızı aydınlatma yolunda birer ışık olacaktır. Emeğine, kalemine sağlık Beyazıt Akman.

Kitap Kurdu, OT Dergi Sayı: 47'ı inceledi.
 01 Nis 14:46 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 8/10 puan

OT dergisinin bu sayısında John Lennon'a yer ayrılmıştı. Kısa hayatına sığdırdıkları anlatılmıştı. Kendisine mal olmuş, daha çok barış söylemlerinden alıntılar yapılmıştı. Bir dönem onun gibi 'Barış yanlısı' Erkin Koray ile yollarının kesişmesi konu edilmiş, John Lennon'ın "Imagine" şarkısına atıfta bulunulmuş, Erkin Koray bu şarkıdan etkilenerek 3 sene sonra "Fesuphanallah" şarkısını yazmıştır.

Bazı yazar ve şairlerden kısa kısa alıntılar bölümü çok hoşuma gitti ve bunların bir kısmını duvarımda paylaştım.

Dünyaca ünlü, hatta Dicaprio'ya oscar ödülünü kazandıran yönetmen "Alejandro Gonzalez Inarrutu" nun gençken izlediği Yılmaz Güney'in yönettiği, Tarık Akan'ın başrol oyuncusu olarak rol aldığı "Yol" adlı filmden etkilenerek kendi filmini çektiğini söylediği karikatür bölümü oldukça etkileyiciydi.

Özellikle sinemaya ilgisi olanlar için "film replikleri" bölümü de oldukça doyurucuydu. Buradan 1-2 tanesini de duvarımda paylaştım.

Dikkatimi çeken diğer bölüm "Tembellik hakkı" bölümüydü. Kendimi bir an felsefenin içinde buldum. Bu bölüm hoşuma gitti. Okumanızı öneririm.

Derginin bir bölümünde "Ahmet Kaya ile röportaj" vardı.

Diğer dikkate değer bir kısım "Savaş" gerçeğinin psikolojik, ekonomik nedenlerini ve insanların bu olumsuz durumların içine nasıl sürüklendiklerini, bu olayda maşa olarak kullanılmamak için neler yapmaları gerektiği konusunun ele alındığı bölümdü. Bu yazı da hoştu. Okumanızı öneririm.

Diğer bir bölümde Gutenberg'in matbaayı ne koşullarda icat ettiği, çektiği çileler anlatılıyordu. İlgi çekici bir yazı olmuş.

Yaşar Kemal hayranı birisi olarak derginin bir bölümünde bu yazardan bahsedilmesi beni çok mutlu etti. Bu yazıda, kimsenin fazla bilmediği Yaşar Kemal'in röportajcı yönüne değinilmiş. Bir röportaj yapabilmek için ne çileler çektiği anlatılmış. Etkileyici bir bölümdü. Okumanızı öneririm.

Derginin bir bölümünde duvarımda da birkaç yerinde alıntı yapıp paylaşımda bulunduğum George R.R.Martin ile yapılan bir röportaj mevcut. Bu röportajda daha çok kendi yazarlık serüvenini anlatmış ve diğer yazar adaylarına önerilerde bulunmuş.

Derginin diğer kısımlarında da güzel hikaye ve şiirler(bir ikisini beğenip duvarımda paylaştım) mevcuttu.

Tabi bazı beğenmediğim kısımlar da oldu. Okumak isteyen arkadaşları olumsuz yönde etkilemek istemem. Okuyup siz karar verin.

Genel anlamda 64 sayfalık bir dergi olmasına rağmen, bu sayı bana oldukça doyurucu geldi.

AMME HİZMETİ
Yabancı dillerde süper kitapların, farklı formatlarda(html, epup, mobi, txt) indirilebildiği hoş bir site keşfettim. Sizler ile paylaşmak isterim.

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

Serhat'ın Kitaplığı, bir alıntı ekledi.
 17 Mar 20:54 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Gütenberg Matbaası" Adlı Yazıdan
"Ey, bir cılız kalemden dile gelen hakikat... Sen devleri korkutacak kadar mı korkunçsun?.."

Markopaşa Yazıları ve Ötekiler, Sabahattin Ali (Sayfa 162 - Yapı Kredi Yayınları)Markopaşa Yazıları ve Ötekiler, Sabahattin Ali (Sayfa 162 - Yapı Kredi Yayınları)

+Türkiye Diyanet Vakfı'nın hazırlattığı İslam Ansiklopedisi, son dönemlerde Türkiye'de başarılmış en büyük telif çalışmalarından birisidir; belki de en önde gelenidir, çok kıymetli bir eserdir.
İslam Ansiklopedisi'nin tamamına şu linkten erişebilirsiniz: http://www.islamansiklopedisi.info

Duke Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Osmanlıca 216 kitabı online okumak/incelemek ve indirmek mümkün:
https://archive.org/...downloads&page=3

Kebikeç dergisinin yaklaşık 20 yıldır yayınlanmış bütün nüshaları ücretsiz online erişime açıldı:
http://kebikecdergi.org


Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi Van Gogh'un resim ve çizimlerini yüksek çözünürlüklü olarak sitesine yüklemiş:
https://www.vangoghmuseum.nl/...n?Q=Vincent+van+gogh … …
Van Gogh resimleri, resimlerden detaylar ve Van Gogh ile ilgili başka şeyler olmak üzere şu an sitede 3523 görsel yüklenmiş gözüküyor.


1930'larda Yakup Kadri ve arkadaşlarının çıkardığı Kadro dergisinin bütün sayıları taranmış olarak şu linkte:
http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/...al/structure/3137049 … …
"Kadro" dergisi, Kemalizm'in sol yorumu açısından önemli bir ekoldü.
Yakınlarda tıpkı basımı da yapıldı:
http://www.kitapyurdu.com/...lt-takim/310366.html

Martin Luther Üniversitesi (Almanya) kütüphanesinden dijital erişime açık olan Türkiye'yle ilgili kitaplar şu linkte:
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/landau/nav/index/all

Princeton İlahiyat Kütüphanesi:
Epey kitap ve dokümana ücretsiz erişim mümkün:
https://archive.org/details/Princeton

Hemen her konuda tarama yapabileceğiniz, her dilden binlerce yayının yer aldığı online kütüphane:
http://gen.lib.rus.ec


İspanya Milli Kütüphanesi dijital koleksiyonunda 350 kadar Türkçe/Farsça/Arapça yazma varmış.
Kitaplar şu linkte:
http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/buscar

Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul şubesinin dijital arşivi:
http://arachne.uni-koeln.de/drupal/
Düşük çözünürlüklü belgeler ücretsiz indirilebiliyor

Osmanlı tarihi hakkında kıymetli bir eser (İngilizce):
Encyclopedia of the Ottoman Empire (ed: G. Ágoston & B. Masters)
PDF linki:
http://psi424.cankaya.edu.tr/...f%20Ott%20Empire.PDF

Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Kolleksiyonu da online kullanıma/erişime açık.
Kütüphaneden istifade edebilmek için siteye üye olmak gerekiyor:
http://katalog.marmara.edu.tr


Osmanlı'dan bu yana Ankara gazeteleri arşivi
Ankara Üniversitesi internet sitesinde:
http://gazeteler.ankara.edu.tr

Tebriz'den (İran) Hasan Bey Hadi'nin Turuz sitesinde taranmış halde binlerce kitap var.
Özellikle dil ve etimoloji alanında kolleksiyon çok zengin.
Sitede İran'da basılmış Türkçe kitaplar da yer alıyor.
Dil/etimoloji meraklıları için özellikle tavsiye: http://www.turuz.org

Dünyanın en büyük harita kolleksiyonu:
Modern dönem haritalarına ilaveten; son 5 asra ait 67.000 civarında tarihî harita şu linkte:
http://www.davidrumsey.com

Osmanlı devleti Brüksel elçiliği evrakı (1849-1914 dönemi).
Yaklaşık 5000 belge taranmış, online erişime açık:
http://dighum.uantwerpen.be/ottomandiplomats/


Münih'teki Bayerische StaatsBibliothek adlı çok büyük kütüphane taranmış binlerce eseri online paylaşıma açmış.
19. asır öncesinde basılmış Türkiye/Osmanlı ile ilgili kitapların çoğu bu kütüphanede var, erişim şu linkte:
https://www.bsb-muenchen.de/en/
Konulara göre tarama imkânı mevcut

Kebikeç dergisinin yaklaşık 20 yıldır yayınlanmış bütün nüshaları ücretsiz online erişime açıldı:
http://kebikecdergi.org

Project Gutenberg, dünyadaki en büyük ücretsiz online-kütüphanelerden biri:
http://www.gutenberg.org
Sol taraftaki menüden konulara ve yazarlara göre tarama yapılabiliyor.
Bu site üzerinden şu an itibariyle taranmış 54.000 civarında kitaba bedelsiz erişim mümkün.

Türkiye'nin en büyük online fotoğraf arşivlerinden birisi, 15 Temmuz darbe gecesi şehit olan merhum Mustafa Cambaz'a aitti.
Şehidimizin sitesinde kendisinin çektiği toplam 30.902 fotoğraf var:
http://www.mustafacambaz.com
Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun...

Newyork Public Library'nin (Halk Kütüphanesi) internet sitesinden 200 bin civarı görsele ücretsiz erişim imkânı var:
http://digitalcollections.nypl.org/collections#/?scroll=2


Hemen her konuda tarama yapabileceğiniz, her dilden binlerce yayının yer aldığı online kütüphane:
http://gen.lib.rus.ec

İSAM dijital veri tabanındaki akademik makaleler herkesin erişimine açılmış. Güzel bir imkan:
http://www.isam.org.tr/...id=1179&cat_id=5

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin yayınlarının bir kısmını PDF formatında şu linkten indirmek mümkün:
http://www.devletarsivleri.gov.tr/...askanligi-yayinlari/

Şu linkte Türk modernleşmesi ve yakın dönem tarihiyle ilgili epey kitap/makale mevcut.
PDF olarak indirilebiliyor:
http://psi424.cankaya.edu.tr/course.php?page=12

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Katalogu”nun yazarı Seyfettin Özege vefatından önce (1981) kitaplarını Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne bağışlamıştı. Bu kitapların taranmış haline (üye olarak) şu linkten ulaşabilirsiniz:
http://kutuphane.atauni.edu.tr
Çok esaslı bir kolleksiyon

Azerbaycan'da "Açık Kitap" isimli bir site var.
Bu site üzerinden kitap okumak ve indirmek mümkün.
Özellikle Azerbaycan'da basılmış kitaplar için güzel bir imkân.
Sitenin linki: http://www.achiqkitab.az

DergiPark internet sitesi üzerinden (bugün itibariyle) 1.528 akademik dergi ve 260.800 makaleye erişmek mümkün.
Siteden yararlanabilmek için üye olmak gerekiyor.
Site linki: http://dergipark.gov.tr

Kültür Bakanlığı'nın internet sitesinin genel erişime açık e-kitap bölümü var.
Bu siteden değişik konularda epey bir kitabı indirebilmek mümkün.
Sayfanın sol tarafındaki menü üzerinden konulara göre tarama/seçim yapmak mümkün olabiliyor:
http://ekitap.kulturturizm.gov.t

Milli Kütüphane'deki kitaplardan taranmış olanlarına internetten erişim mümkün.
Bunun için şahsen müracaatla üye olmak gerekiyor.
Üye olunduğunda 27.464 el yazması kitap, eski yazı olanlar da dahil bir ton süreli yayın ve sair neşriyat bilgisayarınızda:
http://www.mkutup.gov.tr/...jital-Kutuphane.aspx

@Caner Bey'in http://www.istanbulium.net sitesini daha önce bu flood kapsamında paylaşmıştım.
Belki gözden kaçmış olabilir, aynı sitenin bir alt başlığında 10.000 kadar yüksek çözünürlüklü eski İstanbul fotoğrafının yer aldığı harika bir arşiv var:

World Digital Library sitesi üzerinden 17.235 yayına (yayınlar 193 ülkeden) ücretsiz erişim imkanı var:
https://www.wdl.org/en/

Asya tarih ve kültürleri (ağırlıklı olarak Hindistan ve Çin) ile ilgili epey bir kitabın indirilebileceği bir liste.
Arada başka konular da yok değil.
Eski Yunan, eski Mısır vs. gibi konularla ilgili kitaplar da var:
https://sanskritdocuments.org/...ooks/asiallpdfs.html

Trinity College (Cambridge, İngiltere) kütüphanesinin dijital kolleksiyonu üzerinden çok ilginç kitaplara ve el yazmalarına erişim mümkün:
https://www.trin.cam.ac.uk/...ren-digital-library/
Mesela, Newton'un şahsi not defteri veya Principa Mathematica'sının şahsi nüshası gibi ilginç eserler bu linkte

Dünyanın en büyük dijital kütüphanelerinden birisi:
eGranary Digital Library
Şu an itibariyle 32 milyondan fazla dokümana erişim imkânı var.
Hepsi indekslenmiş ve konulara/başlıklara göre arama/tarama yapabilmek mümkün:
http://www.widernet.org/eGranary

İsrail Milli Kütüphanesi'nin dijital kolleksiyon bölümünden bir sürü kaynağa erişim ve kitapları indirme imkanı var.
Kütüphanede Türkçe kaynaklar da mevcut --hem Latin harfleriyle, hem eski yazı, hem de el yazmaları.
http://dlib.nli.org.il/...HM-00018?func=search
Konu/başlıklara göre arama imkanı var

Almanya'daki Martin Luther Üniversitesi'nin (Halle-Wittenberg) Türkiye Çalışmaları Araştırma Kütüphanesi dijitize edilmiş; listelenmiş kitaplara online erişim ve kitapları indirmek mümkün:
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/landau/nav/index/all

Çok güzel bir çalışma:
İstanbul'daki Osmanlı Kitabeleri Projesi.
Muhtelif yerlerdeki kitabeleri fotoğraflayıp yazı çevrimleriyle yayınlıyorlar.
Şu an sistemde 1853 kitabe kaydedilmiş durumda:
http://www.ottomaninscriptions.com/top.aspx
Site anasayfası:
http://info.ottomaninscriptions.com

İstanbul Kadı Sicilleri online arşivi:
Diyanet Vakfı'na bağlı İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) 16. ve 17. yüzyıllara ait kadı sicillerinden 40 defteri yayınlamış; ayrıca online erişime de açmış.
Konulara ve tarihlere göre tarama yapma imkanı da mevcut:
http://www.kadisicilleri.org

Kütüphanenin internet sitesindeki açıklamada Dede Korkut yazmasının eksiksiz tek nüsha olduğu iddia edilmiş.
Doğru mudur bilmiyorum; ama başka nüshası olsa da olmasa da Dede Korkut'un Almanya'daki eksiksiz nüshasını online okuyabilmek yeterince ilginç:http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/10013/8/


Türkiye'de yer adları habire değişip duruyor.
Bu konuda süreklilik yok; tarihî kaynaklarda geçen yerleri tespit etmek bazen çok zor.
Şu eser bu konuda çok faydalı (Osmanlı arşivleri yayını):
http://www.os-ar.com/osmanli_yer_isimleri.pdf
Yer adları eski yazıyla da listelenmiş, o da ciddi bir avantaj

Bu blog üzerinden eski yazı (Osmanlıca) bir sürü kitabı online okumak ve kitapları PDF formatında indirmek mümkün:
http://eski-arsiv.blogspot.com.tr/?m=1
Internet ortamında değişik kaynaklar üzerinden erişilebilir olan eserleri tek bir blogda toplamaya çalışmışlar.Keşke arama özelliği olsaydı

Katar hükümeti çok para ve emek harcayarak muazzam bir dijital kütüphane oluşturmuş:
https://www.qdl.qa/en
Şu linkte Osmanlılarla ilgili kayıtlar yer alıyor (şu an itibariyle toplam kayıt: 11.953):
https://www.qdl.qa/...ite/Ottoman%20Empire
Sitede konu ve başlıklara göre arama imkanı var.

Almanya'da Berlin Eyalet Kütüphanesi'nin internet sitesi üzerinden onbinlerce kitap ve görsele erişim imkanı var:
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/...;sort_direction=desc
Sitenin dili yalnızca Almanca; yine de üstteki linkten istediğiniz konu başlığı, kitap veya yazar adı ile arama yapabilirsiniz.

Oxford Üniversitesi'nin dijital kütüphanesi:
http://www.odl.ox.ac.uk/...gelibrary/index.html
Çok geniş bir yelpazede onbinlerce kitap, yazma, harita, çizim, görsel vs'ye internet sitesi üzerinden erişmek mümkün.
Başlıklara göre ayrı ayrı kolleksiyonlar var.
Meraklıları sayfayı didik didik etse yeridir.

Şu linkte de, yine Makedonya dijital kütüphanesinden tarihî Balkan haritaları var:
http://www.dlib.mk/handle/68275/12
Haritaların sayısı çok değil; ama konunun meraklıları için arşiv arşivdir.

Dünyanın en büyük online kütüphanelerinden birisi: "Library Genesis" veya kısaca LibGen.
Bu sitede her dilden milyonlarca kitaba online erişim imkânı var.
Telif hakkı falan gözetmeden bütün kitaplara erişim imkânı sağlıyor bu site:
http://libgen.io
http://gen.lib.rus.ec

Şu katalog sitesi üzerinden; anahtar kelimeleriniz hakkında arama yapma ve ilgili kaynaklara hangi üniversitelerin dijital kütüphanesinden erişebileceğinizi öğrenme imkânı var:
http://www.toplukatalog.gov.tr

Çok önemli bir fotoğraf arşivi:
http://images.doaks.org/artamonoff/
Fotoğrafları çeken Nicholas Artomonoff Bolşevik ihtilali sonrasında Türkiye'ye gelen bir Beyaz Rus ailenin oğlu. Robert Kolej'de okumuş. 1930-47 yılları arasında özellikle İstanbul'da çektiği 1000den fazla ftoğrf bu linkte

1982-1998 yıllarında profesyonel tanıtım fotoğrafçısı olarak çalışan M. Erem Çalıkoğlu’nun yaklaşık 20 bin diadan oluşan arşivindeki Adana, Adıyaman, Antalya, Balıkesir ve Bursa fotoğrafları online erişime açıldı. http://bit.ly/2ki94kV

Pakistan Milli Kütüphanesi 75.000 civarında kitap/makaleyi tarayarak online erişime açmış:
http://www.digitallibrary.edu.pk
Konulara, başlıklara ve yazarlara göre arama yapma imkânı mevcut:
http://hecpk.summon.serialssolutions.com/#!/advanced
Özellikle İngilizce kaynaklar açısından epey iyi bir kütüphane!

Bir kütüphane değil, üyelerin paylaşım platformu ve ortak havuzda şu an 320 milyona yakın kitap/eser/kaynak var:
https://www.pdfdrive.net
Muayyen bir kaynağı/dokümanı indirebilmek için, o kaynağı paylaşan üyenin de online olması şart. Biraz zahmetli ama kayıtlarınızda bulunsun.

Open Library (Açık Kütüphane) üzerinden 20 milyon kadar kitabın kaydına/künyesine ve 1,7 milyon taranmış kitaba erişim sağlanıyor.
Kitaplar konulara göre ayrı ayrı tasnif edilmiş olup linkler mevcut.
Konu ve başlıklara göre detaylı arama yapma imkânı var:
https://openlibrary.org

İspanya Eğitim Bakanlığı'nın online kütüphanesinde (şu an itibariyle) online erişime açık olan kaynaklar:
23.000 eski tarihli kitap
2.500 yazma eser
5.131 harita/atlas
85.500 görsel
212 ses kaydı
Detaylı arama yapılabiliyor:
http://bvpb.mcu.es/en/consulta/busqueda.cmd

Utah Üniversitesi'nin (ABD) dijital kütüphanesi o kadar geniş ki kolleksiyon başlıklarını gözden geçirmek bile epey zaman alıyor:
https://collections.lib.utah.edu
Dijital kaynaklar online erişime açık.
Konu ve başlıklara göre detaylı arama yapılabiliyor.

New York Üniversitesi kütüphanesi binlerce kitaptan oluşan Arapça Kolleksiyonu'nu taramış; online erişime açmış:
http://dlib.nyu.edu/aco/
Kitapları online okumak, ayrıca indirmek mümkün.
Ortadoğu ve Arap dünyası çalışan araştırmacılara faydalı olabilir (Türkiye'de çok yok)

Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki kıymetli bazı kolleksiyonlar taranarak online erişime açık hale getirilmiş. Epey fotoğraf da var. Detaylar ve kolleksiyonlar şu linkte:
http://digitalarchive.boun.edu.tr

İsrail Milli Kütüphanesi'nde yer alan 30 el yazması Kur'an'a kütüphanenin internet sitesi üzerinden tam erişim imkânı var:
http://web.nli.org.il/.../30-Quran-books.aspx
Kur'anlar: Osmanlı, İran, Java/Endonezya, Memluk, Babür/Hint, Timbuktu/Mali, Kuzey Afrika, İlhanlı, 13. yy Anadolu, Abbasi dönemi vs

[Sayın İzzet Akyol’un (@izakyol) Twitter’da yapmış olduğu paylaşımdan alıntıdır. Daha fazla detay için https://twitter.com/...s/937217427242438656 ]

Doğukan Yaşin, bir alıntı ekledi.
19 Oca 14:57

Gören hangi hakla yalnızlıktan şikâyet edebilir? Mevsimler bütün işveleriyle emrindedir, renkler bütün cilveleriyle hizmetindedir. Çiçekler onun için açar, şafak onun için pırıldar. Gütenberg matbaayı onun için icat etmiştir

Jurnal Cilt 1, Cemil MeriçJurnal Cilt 1, Cemil Meriç