• Dijital düzen varlığın bütün parametrelerini dönüştürdü. "Mülkiyet" , "komşuluk" , "soy" , "kabile" ve "mülk"; bunların hepsi yeryüzünün düzenine, yerkürenin düzenine aittir. Dijital ağ kurmak soy, kabile ve komşuluğu yok etti. Sharing (paylaşma) ekonomisi "mülkiyeti" gereksiz kıldı. Bunu erişim ile dönüştürdü. Dijital aracılar, hiçbir sağlam çizgi ve işaretin kazınamayacağı karakteri olmayan denize benzer. Dijital denizin üzerinde kale, eşik, duvar, mezar, sınır taşı yükselmez. Dayanıklı karakterler güç bela ağ kurabilirler. Bağlantı veya iletişime yetkin değillerdir. Ağ kurma, küreselleşme ve iletişim çağında sağlam bir karakter sadece engel ve zarardır. Dijital düzen yeni bir ideali kutlar: karakteri olmayan insan, karaktersiz pürüzsüzlük.
 • Dayanıklılık ve devamlılık tüketim için elverişli değildir. Tüketim ve süre birbirini dışlar. Modanın geçiciliği ve süreksizliği tüketimi hızlandırır. Dolayısıyla tüketim kültürü süreyi yeniden üretir. Karakter ve tüketim birbirine zıttırlar. İdeal müşteri karakter olmayan bir insandır. Bu karaktersizlik gelişi güzel tüketimi mümkün kılar.
 • Karakter kelimesi aslında "yanmış işaret, silinmez yanık izi" demektir. Sabitlik en belirleyici niteliğidir. Bu kelime Yunanca gömmek, oymak, iz bırakmak anlamına gelen "charassein"den gelmektedir.
 • Güzel ideali "insanı içsel olarak yöneten ahlak fikirlerinin görünür ifadesidir."
 • Bir çağın ideali, idealin kendisi değildir, herhangi bir idealdir. Başka idealler de var. Her çağın, her milletin kendine göre bir güzel anlayışı var... Bütün bu güzellikleri tatmaya çalışalım, genişletelim ufkumuzu. Geçen devirlerde yaşamak, yani derinleşmek ve ömrü alabildiğince uzatmak; başka ülkelerde yaşamak, başka insanlarla acı çekmek, başka insanlarla gülmek, damlayken denizleşmek ve ânı ebediyete sığdırmak; kalbini bütün heycanlara açmak, yani sınır taşlarını devirmek, çağların ve politikaların sınır taşlarını; bütün insanlığı aynı büyük aşk içinde birleştirmek...
  Cemil Meriç
  Sayfa 9 - iletişim
 • Üstad 'ın ilk sayfalardan itibaren "Diriliş Ruhu" ile içine aldığı, adeta yazılan her cümlenin altını çizmek, özel defterinize not etmek; yetmedi, beyninize nakış nakış işleyip de yaşam felsefesi haline getirmek isteyeceğiniz her yönüyle değerli olan bir kitap..

  İdeali olan insan bilir, arada tutunamadığını düşünür, hayalinden vazgeçti gibi yaşadığı, İdealine eş bir insan olmadığı, malayani yaşamlıklarla ömrünü tükettiğine dair her biri ruhu darmadağın edecek kadar güçlü, küçük kara düşünceler ve fikirler.. Üstad'ın deyimiyle "Unutuş"..

  İşte tam bu noktada Üstad tekrardan:
  -Ama, sen, ey dirilişin kalbine nişan aldığı insan, ey kalbi diriliş atılımıyla nakışlı olan çilekeş er,
  Diye ruhuna, içimdeki diriliş ruhuna parlak suretler ile seslenir ve devam eder,
  -evet sen, dirilişi hatırladığın zaman, her yönden görünen O'nun lütuflarına erip sert çizgilerinin görünümünden ürkmemeyi öğreneceksin.
  Umut ve huzur dolacak içine, korkudan yalvarışa geçip sevince ulaşacaksın. Öz madenin pırıl pırıl parlayacak yeniden.

  Diriliş ruhuna sahip bir insan için ne büyük bir teselli, çağa ne de güzel bir tutunamayışlık.. Ruhun karanlıklarından sıyrılıp da kendine mesken edecek bir ruh arayan insanlar için ne de güzel bir dayanak..

  Unutma : Sen dirilişi hatırladığın zaman, diriliş de seni hatırlayacaktır..
 • Ben İsmet Özel, şair, kırk yaşında.
  Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar
  ben yaşarken koptu tufan 
  ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat
  her şeyi gördüm içim rahat
  gök yarıldı, çamura can verildi
  linç edilmem için artık bütün deliller elde
  kazandım nefretini fahişelerin
  lanet ediyor bana bakireler de.
  Sözlerim var köprüleri geçirmez
  kimseyi ateşten korumaz kelimelerim
  kılıçsızım, saygım kalmadı buğday saplarına
  uçtum ama uçuşum
  radarlarla izlendi
  gayret ettim ve sövdüm 
  bu da geçti polis kayıtlarına.

  Haytanın biriyim ben, bunu bilsin insanlar
  ruhumun peşindedir zaptiyeler ve maliye
  kara ruhlu der bana görevini aksatmayan kim varsa
  laboratuvarda çalışanlara sorarsanız
  ruhum sahte
  evi Nepal'de kalmış
  Slovakyalı salyangozdur ruhum
  sınıfları doğrudan geçip
  gerçekleri gören gençlerin gözünde.

  Acaba kim bilen doğrusunu? Hatta ben
  kıyı bucak kaçıran ben ruhumu
  sanki ne anlıyorum?
  Ola ki
  şeytana satacak kadar bile bende ondan yok.
  Telaş içinde kendime bir devlet sırrı beğeniyorum 
  çünkü bu, ruhum olmasa da saklanacak bir şeydir
  devlet sırrıyla birlikte insanın
  sinematografik bir hayatı olabilir
  o kibar çevrelerden gizli batakhanelere
  yolculuklar, lokantalar, kır gezmeleri
  ve sonunda estetik bir 
  idam belki!
  Evet, evet ruhu olmak
  bütün bunları sağlayamaz insana.
  Doğruysa bu yargı 
  bu sonuç
  bu çıkarsama
  neden peki her şeyi bulandırıyor 
  ertelenen bir konferans
  geç kalkan bir otobüs?
  Milli şefin treni niçin beyaz?
  Ruslar neden yürüyorlar Berlin'e?
  Ne saçma! Ne budalaca!
  Dört İncil'den Yuhanna'yı
  tercih edişim niye?
  Ben oysa
  herkes gibi
  herkesin ortasında
  burada, bu istasyonda, bu siyah
  paltolu casusun eşliğinde
  en okunaklı çehremle bekliyorum
  oyundan çıkmıyorum
  korkuyorum sıram geçer
  biletim yanar diye
  önümde bir yığın açalya
  bir sürü çarkıfelek
  gergin çenekli cesetleriyle
  önümde binlerce çiçek
  korkuyorum sıra sende
  sen de başla ve bitir diyecek.
  Yo, hayır
  yapamaz bunu, yapmasın bana dünya
  söyleyin 
  aynada iskeletini
  görmeye kadar varan kaç
  kaç kişi var şunun şurasında?

  Gelin
  bir pazarlık yapalım sizinle ey insanlar!
  Bana kötü
  bana terkettiğiniz düşünceleri verin
  o vazgeçtiğiniz günler, eski yanlışlarınız
  ah, ne aptalmışım dediğiniz zamanlar
  onları verin, yakınmalarınızı
  artık gülmeye değer bulmadığınız şakalar
  ben aştım onları dediğiniz ne varsa
  bunda üzülecek ne var dediğiniz neyse onlar
  boşa çıkmış çabalar, bozuk niyetleriniz
  içinizde kırık dökük, yoksul, yabansı
  verin bana 
  verin taammüden işlediğiniz suçları da.
  Bedelinde biliyorum size çek 
  yazmam yakışık almaz
  bunca kaybolmuş talan
  parayla ölçülür mü ya?

  Bakın ben, bir çok tuhaf
  marifetimin yanısıra
  ilginç ödeme yolları bulabilen biriyim
  üstüme yoktur ödeme hususunda
  sözün gelişi
  üyesi olduğunuz dernek toplantısında
  bir söyleve ne dersiniz?
  Bir söylev: Büyük İnsanlık İdeali hakkında!
  Yahut adınıza bir çekiliş düzenleyebilirim
  kazanana vertigolar, nostaljiler
  karasevdalar çıkar.
  Yapılsın adil pazarlık 
  yapılsın yapılacaksa
  işte koydum işlemeyi düşündüğüm suçları
  sizin geçmiş hatalarınız karşısına.
  Ne yapsam
  döl saçan her rüzgarın
  vebası bende kalacak
  varsın bende biriksin
  durgun suyun sayhası
  yumuşatmayı bilen ateş
  öğüt sahibi toprak
  nasıl olsa geri verecek
  benim kılıcımı.