Güzele özlem
Toprağın en güzel yanı, bir gün onunla birlikte olacağımız ve bizi sarmalayacağı duygusudur.Ve ne zaman eşsem onu, sıcacık gelmesidir avuçlarıma...

İsimsiz Şiirler II

Şiirin Hikâyesi: Yaklaşık 12 saat (06/08/2017, 14:00 suları) kadar önce; "Bir şiir yaz; Kanadı kırık kuşlar kanatlansın..." diye bir ileti yazmıştım... Niyetim devam noktasında bu denli bir şeyler yazmak değildi o ân için ama işte şiir böyle bir şey; çoğu zaman hesapsız ve plansız gelir belki birtakım vesileler nezâretinde ve sonra da bir düzene girer, o ahenge girmek için seni dâvet eder hatta zorlar... Kendi içinde karmaşık bir serbest ve ölçü düzeni olsa da önemli olan okuyanın, dinleyenin duyacağı haz, alacağı zevk, düşüneceği şey; her ne ise... Hayvanat, insan ve onun unsurlarına (hava, su, toprak, ateş, nefs, rûh, sır...) dâir hikmet ve aşk penceresinden bir bakış o kadar ve hikâyesi bu kadar...

Bir şiir yaz;
Etimize oluk oluk kan gelsin...
Bir şiir oku;
Tenimize bambaşka bir can gelsin...
Bir şiir dinle;
Vaktimize başka bir zaman gelsin...
Bir şiir ol;
Sırrını bulana bir ferman gelsin...

Bir şiir yaz;
Kanadı kırık kuşlar kanatlansın...
Bir şiir oku;
Dağılmış onca yuva kenetlensin...
Bir şiir dinle;
Dönsün yurtlarına göçmenler, nerde...
Bir şiir ol;
Görülsün güzellik gökte ve yerde...

Bir şiir yaz;
Gökyüzü toza toprağa karışsın...
Bir şiir oku;
Fırtınalar kopa kopa toplasın...
Bir şiir dinle;
Kulağına ezel kaydı erişsin...
Bir şiir ol;
Dirilere hayat, ölmüşe yakın...Bir şiir yaz;
Yorgun atlar koşar adım dinlensin...
Bir şiir oku;
Uçsuz bucaksız vâdiler şenlensin...
Bir şiir dinle;
Fonda aşkın nağmesi; nal sesleri...
Bir şiir ol;
Koştur kesilsin tâ ki nefesleri...

Bir şiir yaz;
Ateş doludizgin suyla yarışsın...
Bir şiir oku;
Aşk yangını yeri göğü kaplasın...
Bir şiir dinle;
Yağan yağmur volkanlarla öpüşsün...
Bir şiir ol;
Başlasın hiç durmaksızın bir akın...

Bir şiir yaz;
Gözümüzde mahzun bebekler gülsün...
Bir şiir oku;
Hiç yoksa bir gün kelebekler gülsün...
Bir şiir dinle;
Böcekler sevinsin, ipekler gülsün...
Bir şiir ol;
Sidre'de, büsbütün çiçekler gülsün...Bir şiir yaz;
Yakınlar tâ uzaklarla barışsın...
Bir şiir oku;
Vuslat, oku hasretlere saplasın...
Bir şiir dinle;
Postacılar, güvercinle uçuşsun...
Bir şiir ol;
Adam gülsün, ağlamasın bir kadın...

Bir şiir yaz;
Develer uçacak gibi hızlansın...
Bir şiir oku;
Yavrular kaçıyor gibi nazlansın...
Bir şiir dinle;
İçinde, kavuşmak tüten özlemi...
Bir şiir ol;
Güzel için yansın binlerce gemi...

Bir şiir yaz;
Sevenler, sevdiğini sende bulsun...
Bir şiir oku;
Rûhumuz kaybını tende bulsun...
Bir şiir oku;
Avcı haritasız içinde bulsun...
Bir şiir ol;
Arayan o büyük şölende bulsun...

Ankara, 07.08.2017-02:15

.
.
.

Not:

I- Önceki iletilerde yazılan satırlar hususunda bir kısım düzeltmeler olmuştur genele çekildiğinde ve hâlâ birtakım tashihlere ihtiyaç duyulabilir...

II- Şiir mânâda üç kısım; Şiire (hikmete, iyiye, güzele) olan özlem ve yansımaları açısından hayvanat (ve bütün canlılar), insanın madde boyutu (unsurları) ve insanın hakîkati, mânâsı (rûh, gönül, kalp)...

Maddede ise dört; Giriş, gelişme, sonuç ve ötesi...

Ve ölçü noktasında mânâ ve kıtaların bütünü göze alındığında

c
a
b

a
b
c

b
a
c şeklinde...

Bunları neden yazdım noktasında şu notu da düşeyim ki; meramımız anlaşılsın. Bendeniz şiir bahsinde mânâyı büsbütün açık etmekle baştan ayağa gizlemeyi bir bulmakta ve kendi adıma şiirde gâyenin okuyucu cihetiyle şiirin keyfiyetini tastamam göstermeden bir açık kapı bırakarak o mânâyı şiirin kelimeleri, satırları ve kıtaları arasında dolaşarak bulmasına imkân verilmesinin gerekli olduğu kanaatindeyim...

III- Son olarak ömrüniz şiir gibi olsun derken şiire ilham noktasında payı bulunan Müberra Kurt Hanımefendi'ye de teşekkür ederim. O deşmemiş olsa idi yazılanların kalan kısmı toprağın altında kalabilirdi. Şiir yazamamak da şiire dâhildir...