• Sanki bugün söylenmiş gibi taptaze yaşayan, yüzyıllardır insanlığı derinden etkileyen nasihatleri vardı...
  *Kin, gerçekleri gören gözleri bile kör eder. *Insanlığınızı koruyunuz. *Kötülükten uzaklaşınız. *İyilerle beraber olunuz. *Güzel huylu olunuz. *Merhametli olunuz. *Sakin olunuz. *Ağırbaşlı olunuz. *Konuşurken gürlemeyiniz, bağırıp çağırmayınız. *Ilım tahsil ediniz. *Ilim sahiplerine hürmet ediniz. *Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz. *Size teklif edilecek işlerde dikkatli olunuz, size ait olmayan görüşü savunmak zorunda kalmayınız. *Çok çalışınız. *Parayı, dunyaliginizi çalışarak, helal kazanınız. *Düşününüz. *Öfke ve hiddet, düşünmeyi daraltır, insanı yanıltır. *Adalet güzeldir. *Adalet, yöneticide olursa daha güzeldir. *Kıymet biliniz. *Emanete hıyanet çirkindir, emaneti koruyunuz.
 • Hacı Bayram-ı Veli, Ankara'da doğmuş, tasavvuf felsefesinin en önemli temsilcilerinden biri olmuş, eserlerini Türkçe yazmış, Anadolu'da Türkçenin yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamıştı.
  Sanki bugün söylenmiş gibi taptaze yaşayan, yüzyıllardır insanlığı derinden etkileyen nasihatleri vardı...
  * Kin, gerçekleri gören gözleri bile kör eder. * İnsanlığınızı koruyunuz. * Kötülükten uzaklaşınız. * İyilerle beraber olunuz. * Güzel huylu olunuz. * Merhametli olunuz. * Sakin olunuz. * Ağırbaşlı olunuz. * Konuşurken gürlemeyiniz, bağırıp çağırmayınız. * Cahillerden sakınınız. * Dikkat ediniz, cahiller sizden ilerde bulunmasın. * İlim tahsil ediniz. * İlim sahiplerine
  hürmet ediniz. * Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz. * Size teklif edilecek işlerde dikkatli olunuz, size ait olmayan bir görüşü savunmak zorunda kalmayınız. * Hakikati söylemekten korkmayınız. * Laubali konuşulan meclislere girmeyiniz. * Çok çalışınız. * Parayı, dünyalığınızı çalışarak, helal kazanınız.
  * Düşününüz. Öfke ve hiddet, düşünmeyi daraltır, insanı yanıltır. * Adalet güzeldir. Adalet, yöneticide olursa daha güzeldir. * Kıymet biliniz. * Emanete hıyanet çirkindir, emaneti koruyunuz.
 • 23 Nisan 1920, Cuma.
  Hacı Bayram Camii'nde mahşeri kalabalık toplanmıştı.
  Bizzat Mustafa Kemal tarafından kaleme alınan ve yurdun her köşesine ulaştırılan “millete açık davetiye" de şöyle deniliyordu: “Allah'ın izniyle Nisan'ın yirmi üçüncü cuma günü, cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır."
  TBMM'nin bir anlamda temel taşı olan Hacı Bayram Camii, İstanbul'un fethinden çok önce 1427'de inşa edilmişti. Adını, hemen bahçesindeki Hacı Bayram türbesinden alıyordu.
  Hacı Bayram-ı Veli, Ankara'da doğmuş, tasavvuf felsefesinin en önemli temsilcilerinden biri olmuş, eserlerini Türkçe yazmış, Anadolu'da Türkçenin yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamıştı.