Resul, bir alıntı ekledi.
20 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Bak, hakikatbîn olan Hâfız-ı Şirâzî'yi dinle: ...
...
Yani: "Dünya öyle bir meta' değil ki, bir nizaa değsin." Çünki fâni ve geçici olduğundan kıymetsizdir.

Koca dünya böyle ise, dünyanın cüz'î işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın!..

Uhuvvet Risalesi, Bediüzzaman Said NursîUhuvvet Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
23 saat önce · Kitabı okuyor

Sen nasılsan olduğun gibi, seni kim görebilir ki? Herkes seni ancak kendi idrakince anlar.

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 322)Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 322)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
23 saat önce · Kitabı okuyor

Gönlün kanlara bulansa bile, kadeh gibi dudağın gülsün...

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 307)Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 307)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
23 saat önce · Kitabı okuyor

Gözyaşımla yıkandım, çünkü yol ehli olanlar, önce temizlen de o tertemiz güzele sonra bak derler.

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 280)Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 280)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
19 May 23:01 · Kitabı okuyor

Kendine gel... Gayb sırlarını bilmezsin sen, ümidini kesme... Elemlenme, perde ardında gizli oyunlar var!

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 261)Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 261)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
19 May 22:51 · Kitabı okuyor

Aşk çalgıcısının ne acaip sazı, ne şaşılacak sesi var. Birbirine benzemez türlü türlü perdelere makamlara girdi

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 237)Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 237)

Hafız İbn Kesîr, bu kitabında Hz. Peygamber (s.a.v)’in genel ve özel işlerini; her Müslümanın bilmesi ve araştırması gereken konulardan, karşılaştığı olaylardan ve ele aldığı işlerden bazen detaylı ve bazen de kısa bir şekilde söz eder. Kaynak olarak verdiği tarihî olayları ve konuyla ilgili hadisleri sağlamlık bakımından bütün boyutlarıyla kuşatarak ele alır.