Gökhan Aktaş, Hafız Divanı'ı inceledi.
24 May 00:19 · Kitabı okudu · 21 günde · Puan vermedi

Hafız'ın divanı; tasavvufta tekke, mey, rind, aşk, şarap, sarhoşluk, pir-i mügan gibi rumuzların kullanıldığı kalenderi muhabbet kültürüne aittir. Şirazi'nin ifade ettiği şekil üzerinde Fars edebi ve toplumsal kültürünün de bir miktar etkisi vardır.

Şirazi'yi meşhur eseri Bostan ve Gülistan'dan tanırız. Bu iki eser bazı otoritelerce farsça yazılabilecek en üstün belagat'a sahip kitap olarak değerlendirilmektedir. Divan'da gene aynı edebi ve zengin üslupla yazılmış olmasına rağmen, Bostan ve Gülistanda ki gibi kıssalar şeklinde değil de, beyit ve mesnevi şeklindedir. Bu eser, doğu ve batı edebiyatını da derinden etkilemiştir. Bilhassa Goethe'nin doğu batı divanında Hafız ismi ile atıf yapılan kişi Hafız Şirazi'nin ta kendisidir. Eser de bu eserdir.

Şirazi'nin eserinde ifade ettiği felsefe genel olarak, aşk şarabı ve sarhoşluk üzerine yazılmış güzellik tasvirlerini içerse de, Hafız'ın güzellik anlayışını burada okuyucu için açmayı gerekli görüyorum:
Şirazi'nin kendi döneminde yaygın olan ilahi güzellik anlayışında tecelliyat ön plandadır. Bu tecelliyat Mürşidlerde görülmekle birlikte -ki Şirazi eserinde, Mürşidleri pir-i mügan mahlası ile ifade etmiştir- en saf temiz şekli ile tecelliyata atıf yaptığı başka bir konu da vardır. Bu saf ve mükemmel tecelliyat mürşidler dışında bir de ergenliğe henüz girmemiş erkek çocuklarında da görülmektedir Hafız'a göre!
Hatta Bostan ve Gülistan'daki aşk hikayelerine dikkatlice bakarsanız, aşık ve maşuk olarak ilişkileri anlatılan çiftlerin ikisi de erkektir. Bu açıdan Bostan ve Gülistanın eşcinselliği ifade eden ilk eserlerden birisi -doğu edebiyatında ilki- olduğunu da sanırım çoğu okuyucu farketmemiştir.

Eşcinsellik konusunda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Fakat ergenlik çağına girmemiş ergen çocuklara güzellik mersiyeleri yazmak benim görüşüme göre sapıklıktır. Midem kaldırmadığı için burada örnekleme yapmak istemiyorum. Kitabın edebi yönü zengin olmakla birlikte, ahlaki yönü maalesef çok çirkindir. Yok o beyitlerde farklı bir mana var diyecek okurlar da olacaktır. Bu okurları da, Şirazinin felsefesini araştırmaya davet ediyorum. Bu detayları bilerek okumanızı ve okutmanızı tavsiye eder, kanaatimce +21 hedef kitlesine uygun bulduğumu belirtmek isterim.

Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
23 May 23:48 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Herkesi görüp de kendini görmemeyi gözbebeğinden öğrenmek gerek!

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 743)Hafız Divanı, HafızŞirazi (Sayfa 743)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
 23 May 23:45 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Biraz sert olmuş sanki
İnsan, mutlaka bilgiyle insan olur. İlmi olmayan, hayvanın ta kendisidir.

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 725)Hafız Divanı, HafızŞirazi (Sayfa 725)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
22 May 23:41 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Kimde Ali muhabbeti yoksa kafirdir... ister zamanenin zahidi olsun, ister tarikat şeyhi!

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 681)Hafız Divanı, HafızŞirazi (Sayfa 681)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
22 May 23:32 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Hikmetten bahsedip durma. Aristo da bir zavallı gibi can verir!

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 655)Hafız Divanı, HafızŞirazi (Sayfa 655)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
21 May 22:56 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Çocuğum, ama aşk derdiyle yaşlıyım... yaşlıyım, ama aşk derdiyle çocuk!

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 534)Hafız Divanı, HafızŞirazi (Sayfa 534)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
21 May 22:42 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Senin yüzünü görmezsem, benden eser kalmaz. Evet... Hayatta olduğumu yüzünden anlamaktayım.

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 497)Hafız Divanı, HafızŞirazi (Sayfa 497)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
21 May 21:21 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Felek birisine muradını verdi mi, karşılığında ömrünü alır.

Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi (Sayfa 493)Hafız Divanı, HafızŞirazi (Sayfa 493)