Sadrettin A, bir alıntı ekledi.
Dün 14:19 · Kitabı okuyor

24 Ağustos 1572 Pazar günü Paris’te 3 gün süren Saint Barthelemy katliamında 30.000 Protestan ve Calvinist öldürüldü.

Rönesans Avrupası, Halil İnalcık (Sayfa 254)Rönesans Avrupası, Halil İnalcık (Sayfa 254)
Tertuliano Maximo, Akademik Ders Notları'ı inceledi.
Dün 08:55 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Halil Hoca’ nın bu kitabında en etkilendiğim bölüm Fatih Sultan Mehmet ile ilgili olan bölümdü. Kitabı sadece bununla özdeşleştirmek istemem, ama kitabı okumamın üstünden baya zaman geçti.
Siyasal İslam’ ın hüküm sürdüğü günümüz Türkiye’ sinde Fatih Sultan Mehmet' in inkılapçı bir lider olduğu bilinerek veya bilinmeyerek göz ardı edilmekte. İstanbul’ un Fethi ve Kuran’ da İstanbul’ un Fethi’ yle ilgili geçen ayetle özdeşleştirilmiş, çağ kapayıp çağ açan (göreceli bir yargı) bir padişah olarak bilinmiştir. Halil Hoca' nın kaleminden öğrendiklerimiz bunların ötesinde bir Fatih portresi çiziyor. Birçoğumuz Fatih’ in tarikatları, tekke ve zaviyeleri kapatıp, bunlara ait arazileri, mülkleri kamulaştırdığını bilmeyiz. Gerçekleştirdiği bu toprak reformu sayesinde devletin otoriter gücü artmış, imparatorluğa gidilen yolu açmıştır. Kamulaştırdığı bu mülk ve arazileri yüzünden belli bir kesim Fatih’ e bilense bile, otoriter devlet yapısını güçlendiren ve İstanbul’ u fethetmeye mazhar olan bir hükümdara karşı çaresiz kalmışlardır. Fatih’ in izlediği politikanın tam tersi bir politika izleyen 2.Bayezid teokratik yapının ülkenin her kademesinde etkili olmasına neden olmuştur.
Tarihe ilgi duyanların asırlık Hoca’ nın kitabını es geçmemeleri gerekir.

Hikmet Dokuzuncu, bir alıntı ekledi.
19 Mar 17:27

"Eski Hind-İran siyaset teorisinden gelen temel nazariye, adalet dairesi adıyla şöyle formüllendirilmiştir: Hükümdarın gücü askerî güce, askerî güç hazineye, hazine reayanın ödediği vergilere, vergilerin artışı adalete bağlıdır. Bu nedenle akıllı hükümdar, kendi egemenliğini korumak ve gücünü arttırmak istiyorsa, reayaya adaletle muamele etmeli, zulümden kaçınmalıdır."

Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Halil İnalcık (Sayfa 12 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Halil İnalcık (Sayfa 12 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
Hikmet Dokuzuncu, bir alıntı ekledi.
19 Mar 17:23

"... *Yusuf, 'Hükümranlık iyidir, fakat törü daha iyidir.' der."
*Yusuf Has Hacip

Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Halil İnalcık (Sayfa 10 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Halil İnalcık (Sayfa 10 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
Hikmet Dokuzuncu, bir alıntı ekledi.
19 Mar 17:17

"Tursun Bey'e göre, 'Her insan toplumu, İslâm toplumu da dahil olmak üzere, bekası için sivil bir otoriteyi kabul etmelidir.'"

Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Halil İnalcık (Sayfa 8 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Halil İnalcık (Sayfa 8 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
Hikmet Dokuzuncu, bir alıntı ekledi.
19 Mar 17:13

"Fıkıh, İslâm cemaatinin bir bütün olarak yanılmazlığı prensibi, yani icmâ'ın (consensus) uygulanması ile gelişip büyümüştür."

Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Halil İnalcık (Sayfa 4 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Halil İnalcık (Sayfa 4 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
Sadrettin A, bir alıntı ekledi.
16 Mar 13:36 · Kitabı okuyor

Kolomb, Osmanlılara karşı Çin’deki Grand Can’ı (Han) harekete geçirmek üzere yola çıkmıştı. 1492 de Kraliçe Isabella bunun için ona para ve gemi verdi.

Rönesans Avrupası, Halil İnalcık (Sayfa 130)Rönesans Avrupası, Halil İnalcık (Sayfa 130)
Sadrettin A, bir alıntı ekledi.
15 Mar 14:12 · Kitabı okuyor

Lorenzo Valla 1431'den itibaren dönemin bütün dinî, felsefî sistemlerinin eleştirisine girişti. Dinin yalnız bir inanç işi olduğunu göstererek skolastiği tamamıyla çürüttü. Özellikle bir filolog ve tarihçi sıfatıyla sözde Papa'ya Batı Hristiyan dünyası üzerinde manevi üstünlük ve egemenlik tanımış olan Constantin'in Hibesi'nin uydurma olduğunu kanıtladı. Böylece kilisenin dayandığı temellerden birini yıkmış oldu.

Rönesans Avrupası, Halil İnalcık (Sayfa 62)Rönesans Avrupası, Halil İnalcık (Sayfa 62)
Sadrettin A, bir alıntı ekledi.
15 Mar 12:37 · Kitabı okuyor

Antik dünyanın ortaçağ dünyasına karşı örnek alınması, ilk kez edebiyatta Petrarca ile başlamıştır.

Rönesans Avrupası, Halil İnalcık (Sayfa 59)Rönesans Avrupası, Halil İnalcık (Sayfa 59)
Nur, Kayıp Tarihin İzinde'yi inceledi.
13 Mar 22:32 · Kitabı okudu · 13 günde · Beğendi · 10/10 puan

Tarihi yazmak cesaret ister. Olanı anlattığın zamanlarda bile "lıcı" olarak adlandırıldığın şu zamanlarda. Yıllar boyu dikte edilmeye çalışan yalan tarih Halil İnalcık gibi hocalarla yeniden ve doğru olarak yazıldı. Şimdi ise Beyazıt Akman bu bayrağı devraldı ve asıl tarihi anlatmaya başladı. Ben biraz geç buldum bu kitabı. Öğrendiğim şeyler karşısında hayretler içerisinde kaldım;elimden geldiğince öğrendiklerimi anlattım. Shakespeare ve İslam arasındaki ilişki, Dante'nin İlahi Komedya' sı ve Miraç... Bu başlıklar ilk kez duyduğum konulara ait. Hasret kaldığımız doğru tarih bu kitapta karşınıza çıkacak. Okuyunuz efendim...