• -... Avam tabakasını kastederek, "halkın aklı gözündedir!" derler... Biz, bildiğimiz şu kâinat kastıyla, "halkın-insanların aklı, halktadır!" diyeceğiz.; aklın âit olduğu âlemde bu. Beş hasse-duyu yoluyla edindiğimiz bilgi, yaptığımız kıyas ve istidlâl, sırf aklî olarak kabul ettiğimiz kavram ve hususların niteliği de bu ve buna dair. Burada mesele, ruha dair söylediğimiz şeylerin de aklî bir keyfiyet belirtmesi ki, aklî bir zorunluluk olarak idrak ettiğimiz ruh, mücerret -havada- bir kabul hâlinde kalıyor... Böyle bir durumda, gayet tabiî ki Allah inancı da, yahut Allah'sız ruhçulukta, bunları reddederek yerine "hiç"i koyuş da...
  Şöyle veya böyle, havada da olsa, aklîliğin kabul ettiği "zorunluluk" bir bedahet; öyleyse mesele, onu, aklîliğin niteliği kadarıyla kendileştirdiği mücerred bir zorunluluk-aşkınlık olarak veya aklîliğin tümdengelim yoluna da hitap eden bir gerçek bildirim diye kabul edip etmemekte. Yâni bu bildirim, bir zorunluluk; Allah kelâmı.
 • 263 syf.
  ·8 günde·Beğendi·Puan vermedi
  “Bu şehir baştan sona yitirmiş umudunu”

  Bir taraf da Krallık, dini hiyerarşi ve zengin sınıf diğer tarafda ekmek bulamayan açlık, sefalet, yoksulluk çeken, üst tabaka tarafından ezilen, aşağılanan halk. Ve bu insanlar içlerinde biriktirdikleri nefret ve öfke ile bastille hapishanesini basarak oradaki suçluları serbes bırakıp silahlara el koyarlar ve suçlu suçsuz demeden insanları öldürürler. Özgürlük, Adalet, Eşitlik ve Cumhuriyet adına. Sonuçta amaçlarına ulaşırlar ve 1.Cumhuriyet ilan edilir.

  Yasa yapma yetkisi de artık halktadır yargılama yetkiside. Deyim yerindeyse niye gözün üzerinde kaşın var diye adam öldürülür. Binlerce Fransız ölür o dönemde, çoğunun da hiçbir suçu olmadan.

  Doktor Manette’de 18 yıl yatmıştır Bastille hapishanesinde ordan çıktığında ise artık hiç bir şey hatırlamıyor ve akli dengesini yitirmiştir, onu hayata döndüren kızı Lucie’dir. Fransa’dan kaçarak İngiltere’de yaşarlar. Onlar gibi Fransa’dan kaçan Charles Darnay İle bir mahkeme salonunda karşılaşırlar ve Darnay Lucie’ye aşık olur,sonunda evlenirler. Yıllar sonra yaşanan bazı olaylar sonucunda tekrar Fransa’ya dönmek zorunda kalır Darnay hem de tam ihtilalin zirve yaptığı 1789 senesinde. İnsanların ellerinde silahlar, bıçaklar, ortalık da insan cesetleri, halkın yüzünde öfke ve giyotin ile öldürülen insanları izlerken duydukları zevk. Darnay hapse atılır yargılanır onu kurtarmak için ailesi de peşinden gelir ama bu durumda yapılacak çok da bir şey yoktur. Bu vahşet içerisinde ordan kurtulmak için büyük bir yaşam mücadelesi verirler.

  Tarihe ‘Kanlı ihtilal’ diye geçen Fransız İhtilali on yıl sürmüştür. Krallık yıkılıp cumhuriyet İlan edilmiş, adalet, eşitlik ilkeleri benimsenmiş, milliyetçilik etkili olmuş,İnsan hakları bildirgesi tüm dünya tarafından benimsenmiş, yeni çağ bitmiş yakın çağ başlamıştır.İhtilal sadece Fransa üzerinde değil tüm dünya üzerinde etkili olmuştur.
  Keyifli okumalar..