Hans Joachim Störig
"Sonra, bir gün her şeyden bıkılır;
sonra yine her şeye yeni baştan başlanır"

"Bilgelik ve doğruluğa yönelmek yerine insanlar çıkar peşinde koşacaklar, mal mülk edinmeye çalışacaklardır."