Cihan Akhan, bir alıntı ekledi.
13 saat önce

Kim demiş haram nedir bilmez Hayyam?
Ben haramı helali karıştırmam:
Seninle içilen şarap helaldir,
Sensiz içtiğimiz su bile haram

Rubailer, Ömer HayyamRubailer, Ömer Hayyam

Cemalî Ber-kemâl Eyler :
Cemâlün fikri aklumı şehâ ser-geşte-hâl eyler.
Teâlallah zi sâni kim cemâli ber-kemâl eyler.

Abîr ü tâze nesrînden saña zülf ü cebîn ider.
Gül-ile anber-i terden saña hadd-ile hâl eyler.

Senün zîbâ cemâlüni gören kişi acâyibdür.
Ki bir lahza firâkuña nicesi ihtimâl eyler.

Hezârân âşıkuñ kanın içer her dem gözün Yâ-Rab.
Nice mihrâb ehlidür bu kim bunca vebâl eyler.

Selâsil zülfüñüñ ışkın diler göñül başa ilte.
Aceb-durur ki bu mecnûn ne sevdâ-yı muhâl eyler.

Halâl uyhuyı gözüme harâm itdi senün derdün.
Harâmî gamzeñe ışkun bu kanumı helâl eyler.

Niçe kim Ahmedî sinüñ lebün vasfını zikr ider.
Ter ü şîrîn-hadîs eydür ne hoş rengîn hayâl eyler.

İskendername, Ahmedîİskendername, Ahmedî

Günün Ayeti
Allah ne diye onları cezalandırmasın ki onlar kendileri Mescid-i Haramı yönetmeye layık olmadıkları halde, üstelik orayı ziyaret etmek isteyen müminleri de geri çeviriyorlar?Oranın hizmet ve yönetimine asıl ehil olanlar, Allah’ı sayıp O’na şerik koşmaktan sakınanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. (Enfal Suresi 34. Ayet)

Haramın en zoru başıdır,
Sonra kolaylaşır,
Sonra sıradanlaşır
Sonra alışılır,
Sonra tatlanır, sonra kalbe yerleşir.
Sonra da kalp başka bir haramı arar.

İmam Şafî

Berkay Tuçtan, bir alıntı ekledi.
21 May 23:56

Kim demiş haram nedir bilmez Hayyam?
Ben haramı helâlı karıştırmam:
Seninle içilen şarap helaldir,
Sensiz içtiğimiz su bile haram.

Dörtlükler -Rubailer-, Ömer Hayyam (Sayfa 124 - Türkiye İş Bankası-Kültür Yayınları)Dörtlükler -Rubailer-, Ömer Hayyam (Sayfa 124 - Türkiye İş Bankası-Kültür Yayınları)
Mustafa Büyüksoy, bir alıntı ekledi.
21 May 01:51 · Kitabı okuyor

Yaratma Cesareti
Çoklarını sürüden ayırmak - bunun için geldim. Öfkelenmeli bana halk ve sürü: harami olmak istiyor Zerdüşt, çobanların gözünde.

Çobanlar diyorum, ama iyiler ve adiller diyor onlar kendilerine. Çobanlar diyorum: ama doğru inancın müminleri diyor onlar kendilerine.

Bak şu iyilere ve adillere! Kimden nefret ederler en çok? Onların değer levhalarını yere çalandan, parçalayandan, yasaları çiğneyenden: - oysa ki yaratandır o.

Bak şu tüm inançların müminlerine! Kimden nefret ederler en çok? Onların değer levhalarını yere çalandan, parçalayandan, yasaları çiğneyenden: - oysa ki yaratandır o.

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Nietzsche (Sayfa 17 - İş Bank Yay.)Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Nietzsche (Sayfa 17 - İş Bank Yay.)
Abdullah SAFİDEMİR, bir alıntı ekledi.
21 May 01:30 · Kitabı okuyor

Cüz: 10 Sûre: 9 Tevbe 19
Hacılara su vermeyi ve Mescid-i Harâm’ı i'mâr etme (hizmetiyle meşgûl olan kimse)yi, Allah’a ve âhiret gününe îmân eden ve Allah yolunda cihâd eden bir kimse gibi mi tuttunuz? (Hâlbuki onlar) Allah katında bir olmazlar. Allah ise, zâlimler topluluğunu (isyanlarındaki ısrarları sebebiyle) hidâyete erdirmez.

Kur-ân’ı Kerîm Muhtasar Meâli (Açıklamalı), Kolektif (Sayfa 188 - Hayrât Neşriyat)Kur-ân’ı Kerîm Muhtasar Meâli (Açıklamalı), Kolektif (Sayfa 188 - Hayrât Neşriyat)

Üryan geldim gene üryan giderim
Ölmemeğe elde fermanım mı var
Azrail gelmiş de can talep eder
Benim can vermeğe dermanım mı var

Dirilirler dirilirler gelirler
Huzur-ı mahşerde divan dururlar
Harami var diye korku verirler
Benim ipek yüklü kervanım mı var

Er isen erliğin meydana getir
Kadir Mevlâ'm noksanımı sen yetir
Bana derler gam yükünü sen götür
Benim yük götürür dermanım mı var

Karac'oğlan der ki, ismim öğerler
Ağı oldu yediğimiz şekerler
Güzel sever diye isnad ederler
Benim Hak'tan özge sevdiğim mi var

Karacaoğlan
( https://youtu.be/gYZMtjPk8jc )

Ebru, bir alıntı ekledi.
19 May 17:31 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kim demiş haram nedir bilmez Hayyam ?
Ben helali haramı karıştırmam,
Seninle içilen şarap helaldir
Sensiz içtiğimiz su bile haram

Rubailer, Ömer HayyamRubailer, Ömer Hayyam