Allah’ım; iman ile özümüzü, hayâ ile yüzümüzü, edep ile sözümüzü, kuran ile ömrümüzü hayır eyle…

Rumeysa Akay, bir alıntı ekledi.
 20 Mar 23:27

Doğal bir hayâ duygusu var mıdır?
En akıllı kişi neyi bilmediğini bilendir
Doğru bilgi içimizden gelir
Neyin doğru olduğunu bilen doğru davranacaktır..

Sofie'nin Dünyası, Jostein Gaarder (Sayfa 70)Sofie'nin Dünyası, Jostein Gaarder (Sayfa 70)
Limon Çiçeği, bir alıntı ekledi.
20 Mar 15:36 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Haya
Bu kavram manevî hayatımızın temelidir.

İlmihal Yahut Arzuhal, Mustafa Kutlu (Sayfa 114)İlmihal Yahut Arzuhal, Mustafa Kutlu (Sayfa 114)
Limon Çiçeği, bir alıntı ekledi.
 20 Mar 15:31 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Hayâ..
Pişmanlık, günah hissi,adalet, hak, iyi ve kötü,hasılı ahlâkın bütün temel kaideleri hayâ üzerinde yükseliyor.
"Allah'tan utanmayan, kuldan niçin utansın"denir, öyle değil mi?
Şöyle bir bakalım içimizin derinliklerine,şöyle bir hesaplaşalım kendimizle,bakalım bu muhasebeden"alnımız açık, yüzümüz ak" çıkabiliyor muyuz?

İlmihal Yahut Arzuhal, Mustafa Kutlu (Sayfa 115)İlmihal Yahut Arzuhal, Mustafa Kutlu (Sayfa 115)

Günah yağmurlarının arasında edep şemsiyesi açabilmektedir. Haya.

Hicran, bir alıntı ekledi.
19 Mar 12:43 · Kitabı okudu · Puan vermedi

hür
Çağdaşlık bestesinde nota hür, mısralar hür,
Bırakın mağdurları, ağlasın hüngür hüngür...
Haya, edep ve ahlâk çökerken gümbür gümbür,
Namus düşmanı olan insanlar tutsak değil,
En kutsal değerleri kirletmek yasak değil...

Gün Solar Akşamın Mateminden, Ahmed Günbay Yıldız (Sayfa 42)Gün Solar Akşamın Mateminden, Ahmed Günbay Yıldız (Sayfa 42)
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 19 Mar 08:15 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

ölümün şaşırtıcı bir özgürlük
duygusu verebileceğini düşü­
nüyorum. Hayattayken genel-
likle imkansız olan bir özgür-
lük. Bu yüzden de ölümden
korkmuyorum. Çok üzücü
olan şey, sevdiğiniz birinin öl-
mesi.
Açıkçası sevdiğimiz birini
kaybetmenin yasını tutarken,
onlara karşı işlediğimiz bütün
günahlar için bir daha af dile-
me imkanımız olmayacağını
anladığımız için yas tutuyo-
ruz. Mezarlarının başında, on-
lar için kötü olduğunu hisset-
tiğimiz ıçın değil, kendi
adımıza kötü duygular hissettiğimiz için yas tutuyoruz. Çünkü
artık affedilemeyeceğiz.
Insan öldüğünde her şeyin bittiğine mi, yoksa başka tür bir haya-
tın devam ettiğine mi inanıyorsunuz?
Hayatın yalnızca başlangıç olduğu kanısındayım. Bunu kamt-
layamayacağımı biliyorum, ama içgüdüsel olarak ölümsüz oldu-
ğumuzu biliyoruz. Bunu açıklarnam çok zor, çünkü çok karma-
şık. Yalnızca, ölümü görmezden gelen bir insanın kötü bir insan
olduğunu biliyorum.
Bir sonraki film in izde ne yapmak istediğinizi anlatır mısınız? Se-
naryoya gerek yok, yalnızca hareket noktanızı, hoşunuza giden fik-
ri soruyorum.
Güneşin batışını yansıtan bir pencereyi ya da pencerelerle do-
lu bir verandayı çekmek istiyorum. Güneşin batması beş dakika
sürüyor, bunu biliyorum. Sonra güneş batarken karakterler sözlerini söyleyecekler, pencerelerdeki ışık yavaş yavaş sönecek ve
sonra da tümüyle gidecek. Bir an güneş orada olacak, beş dakika
sonraysa gece.
Ayrıca, ilk karın düşmeye başladığı anı çekmek istiyorum, yer-
leri beyazlatan, sonra iki dakikada eriyip gidiveren karı. Bu arada
bütün karakterler hareket halinde olacak.
Genelde doğayı filmlerimizden çıkarıyoruz, çünkü yararsız gö­
rünüyor. Gerçek kahramanların biz olduğumuz düşüncesiyle onu
dışlıyoruz. Ama biz kahraman değiliz, çünkü doğaya bağlıyız.
Onun evriminin sonucuyuz. Duygusal ve sanatsal bir bakış açısıyla
yaklaşırsak, bence doğayı görmezden gelmek bir suç. Her şeyden de
önemlisi aptallık, çünkü doğa bize her zaman hakikat hissini verir.
Köyde küçük bir daçanız olduğunu, zaman zaman oraya çekildi-
ğinizi biliyorum.
Moskova'dan yaklaşık 320 kilometre uzakta bir kütük ev. llk
kez kendime ait bir evim oluyor. Böylece hayvanlarla da bir iliş­
kim oldu, bir kediyle, bir köpekle ... Hayvanları tanıma imkanını
herhalde tümüyle karıma borçluyum. Köyde yaşamaya başladı­
ğından beri etrafında kuşlar uçuyor, omzuna tünüyor, başına ko-
nuyor. Nedense hiç benim yanıma gelmiyorlar, hep Larissa'nın
etrafında dolanıyorlar.
Rüyalara çok önem verir misiniz?
tki tür rüya vardır. Hemen unuttuklarınız, bir de çok önemli
olanlar. Bunları derinden anlamak istiyorum, çünkü bence hepsi
de birer mesaj.

Şiirsel Sinema, Andrey TarkovskiŞiirsel Sinema, Andrey Tarkovski
Sabırlı Firuze, bir alıntı ekledi.
18 Mar 22:59 · Kitabı okuyor

kişi
Doğal bir hayâ duygusu varmıdır?
En akıllı kişi neyi bilmediğini bilendir.

Sofie'nin Dünyası, Jostein Gaarder (Sayfa 70 - Pan yayıncılık)Sofie'nin Dünyası, Jostein Gaarder (Sayfa 70 - Pan yayıncılık)
Sangrariel, bir alıntı ekledi.
18 Mar 15:06 · Kitabı okuyor · İnceledi

"İffetli olmanın ve namuslu kalmanın en önemli şartı hayâ sahibi olmaktır."

Dinim İslam, Kolektif (Sayfa 157 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)Dinim İslam, Kolektif (Sayfa 157 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları)