Geçti eyvah bir hayal oldu saadet demleri
Kim bilir kimler öper şimdi o zülfün tellerini Ağla gönlüm ağla şimdi mazideki günlere Doldururken bir zaman şevkin bütün alemleri Kim bilir kimler öper şimdi o zülfün tellerini

Sabahattin Ali
Sonra, bir şey arıyormuş gibi gözlerini yüzümde gezdirerek:
"berlin'de yalnızsınız değil mi? " dedi. "ne gibi? "
"yani... yalnız işte... kimsesiz... ruhen yalnız... nasıl söyleyeyim...
öyle bir haliniz var ki..."
"anlıyorum, anlıyorum... tamamen yalnızım... ama berlin'de değil...
bütün dünyada yalnızım... küçükten beri... "
"ben de yalnızım... " dedi. bu sefer benim ellerimi kendi avuçlarının
içine alarak: "boğulacak kadar yalnızım... " diye devam etti, "hasta bir
köpek kadar yalnız... "
parmaklarımı adamakıllı sıkarak biraz yukarı kaldırdı ve sonra
masanın üstüne vurdu:
"sizinle arkadaş olabiliriz! " dedi. "siz beni yeni tanıyorsunuz, fakat
ben sizi on beş yirmi gün tetkik ettim... herkese benzemeyen bir
haliniz var... evet, sizinle gayet iyi arkadaş olabiliriz...
garip garip yüzüne baktım. ne demek istiyordu? bir kadın, bir erkeğe
bu şekilde ne teklif edebilirdi? hiçbir şey bilmiyordum. hiç tecrübem
yoktu ve insanları hiç tanımıyordum.
o bunu fark etmişti. yüzünde, fazla ileri gitmiş olmaktan, yanlış
anlaşılmaktan korkan bir insanın endişesiyle:
"sakın siz de başka erkekler gibi düşünmeyin... " dedi. "sözlerime
başka manalar vermeye kalkmayın... ben hep böyle apaçık
konuşurum... bir erkek gibi... zaten birçok taraflarım erkeklere
benzer... belki de bunun için yalnızım... "
beni baştan aşağı uzun zaman süzdü. birdenbire:
"sizde de biraz kadınlık var..." dedi. "şimdi farkına varıyorum... belki
de bunun için ilk gördüğüm andan itibaren sizde hoşuma giden bir şey
bulduğuma hükmettim... sizde genç kızlara mahsus bir hal var... "
annemden ve babamdan çok dinlediğim bu lafı böyle ilk defa
konuştuğum bir insandan duymak beni şaşırttı ve üzdü...
o sözüne devam ederek:
"dün akşamki halinizi unutamayacağım! " dedi. "bütün
gece aklıma geldikçe güldüm...
namusunu müdafaa etmek isteyen masum bir genç kız gibi çırpıyordunuz."

***

"sözlerime gücenmeyin! " dedi. "ilerde arkadaşlığımızı bulandırması
ihtimali olan şeyleri açıkça konuşmaktan çekinmemeliyiz. bu gibi
meselelerde korkaklık zararlıdır... ne olur? anlaşamayacağımızı
anlarsak veda eder ayrılırız... bu o kadar mühim bir felaket mi?
hayatta yalnız kalmanın esas olduğunu hâlâ kabul edemiyor musunuz?
bütün yakınlaşmalar, bütün birleşmeler yalancıdır. insanlar ancak
muayyen bir hadde kadar birbirlerine sokulabilirler, üst tarafını
uydururlar; ve günün birinde hatalarını anlayınca, yeislerinden her şeyi
bırakıp kaçarlar. halbuki mümkün olanla kanaat etseler, hayallerindekini hakikat
zannetmekten vazgeçseler bu böyle olmaz. herkes tabii olanı kabul eder,
ortada ne hayal sukutu, ne inkisar kalır... bu halimizle
hepimiz acınmaya layıkız; ama kendi kendimize acımalıyız. başkasına
merhamet etmek, ondan daha kuvvetli olduğunu zannetmektir ki, ne
kendimizi bu kadar büyük, ne de başkalarını bizden daha zavallı
görmeye hakkımız yoktur...

***

içinde sevme kabiliyeti olan bir insan hiçbir zaman bu sevgiyi bir kişiye vermez ve kimseden de böyle yapmasını bekleyemez. ne kadar çok insanı seversek, asıl sevdiğimiz bir kişiyi de o kadar çok ve kuvvetli severiz. aşk, dağıldıkça azalan bir şey değildir.

**

kaybedilen en kıymetli eşyanın, servetin, her türlü dünya saadetinin acısı zamanla unutuluyor. yalnız kaçırılan fırsatlar asla akıldan çıkmıyor ve her hatırlayışta insanın içini sızlatıyor. bunun sebebi herhalde, ‘bu böyle olmayabilirdi’ düşüncesi, yoksa insan mukadder telakki ettiği şeyleri kabulle her zaman hazırdır.

**

pek alelade hiç bir hususiyeti olmayan, her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biriydi. hayatının bildiğimiz ve bilmediğimiz taraflarında insana merak verecek bir cihet olmadığı muhakkaktı. böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok kere kendi kendimize sorarız: "acaba bunlar neden yaşıyorlar? yaşamakta ne buluyorlar? hangi mantık hangi hikmet bunların yeryüzünde dolaşıp nefes almalarını emrediyor? " fakat bunu düşünürken yalnız o adamların dışlarına bakarız; onların da birer kafaları, bunun içinde, isteseler de istemeseler de işlemeye mahkum birer dimağları bulunduğunu, bunun neticesi olarak kendilerine göre bir iç alemleri olacağını hiç aklımıza getirmeyiz. bu alemin tezahürlerini dışarı vermediklerine bakıp onların manen yaşamadıklarına hükmedecek yerde, en basit bir beşer tecessüsü ile, bu meçhul alemi merak etsek, belki hiç ummadığımız şeyler görmemiz beklemediğimiz zenginliklerle karşılaşmamız mümkün olur. fakat insanlar nedense daha ziyade ne bulacaklarını tahmin ettikleri şeyleri araştırmayı tercih ediyorlar. dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak, muhakkak ki, dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inme cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır.

**
şimdi ben gidiyorum fakat ne zaman çağırırsan gelirim... dedi. evvela ne demek istediğini anlamadım... o da bi an durdu ve ilave etti:
nereye çağırırsan gelirim!

**
bütün basit insanlarda olduğu gibi, kederden sevince, heyecandan sükunete geçiyor ve bütün kadınlar gibi her şeyi çabucak unutuyordu...

**
ne olur? anlaşamayacağımızı anlarsak veda eder ayrılırız.. bu o kadar mühim bir felaket mi? hayatta yalnız kalmanın esas olduğunu hala kabul edemiyor musunuz? bütün yakınlaşmalar, bütün birleşmeler yalancıdır.. insanlar ancak muayyen bir hadde kadar birbirlerine sokulabilirler, üst tarafını uydururlar; ve günün birinde hatalarını anlayınca, yeislerinden her şeyi bırakıp kaçarlar..

**
bilhassa tahammül edemediğim bir şey, kadının erkek karşısında her zaman pasif kalmaya mecbur oluşu... neden? niçin daima biz kaçacağız ve siz kovalayacaksınız? niçin daima biz teslim olacağız ve siz teslim alacaksınız? niçin sizin yalvarışlarınızda bile bir tahakküm, bizim reddedişlerimizde bile bir aciz bulunacak? çocukluğumdan beri buna daima isyan ettim, bunu asla kabul edemedim. niçin böyleyim, niçin diğer kadınların farkına bile varmadıkları bir nokta bana bu kadar ehemmiyetli görünüyor?

**
şimdiye kadar zannettiğim gibi, kitleden ayrılmanın bir hususiyet, bir fazlalık değil, bir sakatlık olduğunu hissediyordum. bu insanlar dünyada nasıl yaşamak lazımsa öyle yaşıyorlar, vazifelerini yapıyorlar, hayata bir şey ilave ediyorlardı. ben neydim? ruhum bir ağaç kurdu gibi beni kemirmekten başka ne yapıyordu?

**
"bu kadar zaman arkadaşlık ettik, bana kendinize dair hiçbir şey söylemediniz... sizi merak etmemi tabii bulmuyor musunuz? bana karşı da bu kadar saklanmaya muhakkak lüzum görüyor musunuz? dünyada benim için en kıymetli insansınız... buna rağmen sizin gözünüzde herkes gibi bir hiç olduğumu söyleyerek mi beni bırakıp gitmek istiyorsunuz? "

gözlerim yaşarmıştı.

**
müthiş bir can sıkıntısına ve melankoliye düşmemek için ne kadar gayret gösterdiğimi görmüyor musun? farz et ki biz, biz değiliz. burayı dolduran bir sürü insandan biriyiz. zaten onların da bakalım hepsi göründükleri gibi mi? istemiyorum. kendimi herkesin akıllısı veya duygulusu yerine koymak istemiyorum. iç gül!

**
başkasına merhamet etmek, ondan daha kuvvetli olduğumuzu zannetmektir ki, ne kendimiz bu kadar büyük, ne de başkalarını bizden daha zavallı görmeye hakkımız yoktur.

**
kendimi bildim bileli bütün günlerimi, haberim olmadan ve nefsime itiraf etmeden, bir insanı aramakla geçirmiş ve bu yüzden bütün diğer insanlardan kaçmıştım.

**
kendisinden daha dün ayrılmış gibi taze bir hasret duydum.

**
bir teklif ve bir kabul... kısa münakaşasız ve hesapsız! bundan daha güzel bir ayrılık olamazdı...

**
yaşamak, tabiatın en küçük kımıldanışlarını sezerek, hayatın sarsılmaz bir mantık ile akıp gidişini seyrederek yaşamak; herkesten daha çok, daha kuvvetli yaşadığını, bir ana bir ömür kadar çok hayat doldurduğunu bilerek yaşamak... ve bilhassa bütün bunları anlatacak bir insanın mevcut olduğunu düşünerek, onu bekleyerek yaşamak...

**
bu yaşıma kadar mevcudiyetinden bile haberim olmayan bir insanın vücudu birdenbire benim için nasıl bir ihtiyaç olabilirdi? fakat hep böyle değil midir? birçok şeylere ihtiyacımızı ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz?

**
ilk defa gördüğümüz bir peynirin evsafı hakkında söz söylemekten kaçtığımız halde ilk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızı verip gönül rahatıyla öteye geçiveriyoruz?

**
dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak,muhakkak ki,dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır.
**
insanlara ne kadar çok muhtaç olursam onlardan kaçmak ihtiyacım da o kadar artıyordu.
**
her şey, her şeyi olduğu gibi kabul etmekteydi.
**
nedense,hayatta bir müddet beraber yürüdüğümüz insanların başına bir felaket geldiğini,herhangi bir sıkıntıya düştüklerini görünce bu belaları kendi başımızdan savmış gibi ferahlık duyar ve o zavallılara, sanki bize de gelebilecek belaları kendi üstlerine çektikleri için,alaka ve merhamet göstermek isteriz.
**
insanları,kendi cinslerinden biri üzerinde kudret ve salahiyetlerini denemek kadar tatlı sarhoş eden ne vardır?
**
bütün teessürlerimiz, inkisarlarımız, hiddetlerimiz, karşımıza çıkan hadiselerin anlaşılmadık,beklenmedik taraflarınadır.
**
insanlar birbirlerini tanımanın ne kadar güç olduğunu bildikleri için bu zahmetli işe teşebbüs etmektense,körler gibi rastgele dolaşmayı ve ancak çarpıştıkça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmayı tercih ediyorlar.
**
gerçi etrafları tarafından anlaşılmayan,haklarında daima yanlış hükümler verilen insanların zamanla bu yalnızlıklarından bir gurur ve acı bir zevk duymaya başladıklarını biliyordum, fakat hiçbir zaman etrafın bu hareketini haklı bulacaklarını tasavvur edemiyordum.
**
insan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor.
**
zaten muhitimden uzak duruşumun, vahşiliğimin bir sebebi de kitaplarda tanıştığım ve benimsediğim insanları muhitimde bulamayışım değil miydi?
**
dünyada bana hiçbir şey, tabiattan melül bir insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı gelmemiştir.
**
zaten küçüklüğümden beri saadeti israf etmekten korkar, bir kısmını ilerisi için saklamak isterdim...
**
"elleriniz ne kadar soğuktu! " dedim.
tereddütsüz cevap verdi:
"ısıtın! " ve her ikisini birden uzattı.
**
muhakkak ki bütün insanların birer ruhu vardı, ama birçoğu bunun farkında değildi ve gene farkında olmadan geldikleri yere gideceklerdi.
**
bütün yakınlaşmalar, bütün birleşmeler yalancıdır. insanlar ancak muayyen bir hadde kadar birbirlerine sokulabilirler, üst tarafını uydururlar; ve günün birinde hatalarını anlayınca, yeislerinden her şeyi bırakıp kaçarlar.
**
hoş tutulan bir oyuncak olmak,onlara insan olmaktan daha kolay ve cazip geliyordu.
**
içinde hakikaten sevmek kabiliyeti olan bir insan hiçbir zaman bu sevgiyi bir kişiye inhisar ettiremez ve kimseden de böyle yapmasını bekleyemez.ne kadar çok insanı seversek,asıl sevdiğimiz bir tek kişiyi de o kadar çok ve kuvvetli severiz. aşk dağıldıkça azalan bir şey değildir.
**
eğleniyorlardı.yaşıyorlardı.ve ben,kafamın içine ve yalnız kendi ruhuma kapanmakla onların üstünde değil,altında bulunduğumu anlıyordum.
**
bu akşam anladım ki, bir insan diğer bir insana bazen hayata bağlandığından çok daha kuvvetli bağlarla sarılabilirmiş
**
bizim mantığımızla hayatın mantığı asla birbirine uymuyordu.
**
insanlar birbirinin maddi yardımlarına ve paralarına değil,sevgilerine ve alakalarına muhtaçtılar.bu olmadıktan sonra,aile sahibi olmanın hakiki ismi,"birtakım yabancılar beslemek"ti.
**
hayat ancak bir kere oynanan bir kumardır,ben onu kaybettim.ikinci defa oynayamam...

Sonbahar Yaprağı, bir alıntı ekledi.
26 Oca 23:46 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Teleskopların göremediği uzak âlemleri benim mânâ gözlerim görüyor.

A'mak-ı Hayal, Filibeli Ahmed HilmiA'mak-ı Hayal, Filibeli Ahmed Hilmi

İbn Arabî insani çabanın arayanları sadece kapıya kadar getirdiğini söyler. Kapıya ulaşanlar ise istedikleri kadar kapıyı çalabilirler. Kapıyı açıp açmayacağını ve bunun zamanını Allah belirleyecektir. Arayanlara ne vereceğine sadece O karar verir. Kapının açılmasıyla birlikte peygamberî miras tam anlamıyla gerçekleşir. Açılan kapı imgesi Şeyh'in en önemli eserine verdiği Fütuhat-ı Mekkiye isminin anlamını açıklar. Bu kitabındaki ilimleri İbn Arabî çalışma veya akli faaliyet ile elde etmemiştir. Allah'ın kapıyı açmasıyla bu ilimler kendisine verilmiştir.

William Chittick, Hayal Âlemleri, sf. 22

Carnival of Rust, bir alıntı ekledi.
01 Eki 2017

Hayatın vereceği huzur ve güzellik ancak hayatından uzak başka alemleri düşlerken ortaya çıkıyordu. Bilet alıp film seyrederken, hayal kurarken olduğu gibi ruhunun bir yerinde suçluluk duygusunu ince bir acı gibi hissederdi.

Kafamda Bir Tuhaflık, Orhan PamukKafamda Bir Tuhaflık, Orhan Pamuk
Nietzschenin ciragi, bir alıntı ekledi.
09 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Vahyedilmis dinlerin ic mantigi zahirden batına,farkliliktan birlige,ayriliktan beraberlige,gazaptan rahmete,kibirden aşka dogru bir yonelmeyi destekler.

Hayal Âlemleri, William ChittickHayal Âlemleri, William Chittick
Nietzschenin ciragi, bir alıntı ekledi.
09 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ibn arabiyi diger musluman dusunurlerden ayiran sey onun karsilastirilamazlik ile benzerlik yada akıl ile keşf arasindaki kutbun farkinda olmasi ve hakka ait gercek idrakin bu ikisi arasinda en uygun dengeyi gerektirdigini soylemesidir.

Hayal Âlemleri, William ChittickHayal Âlemleri, William Chittick
Nietzschenin ciragi, bir alıntı ekledi.
05 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Kabı anlamaya başladığında Mani olucu ile mani olmanın ne demek olduğunu bilmeye başlarsın. Çünkü kaplar istidatlarına göre Hakk'ın sınırsız cömertliği ile dolarlar. Bu durum, üzerilerine güneş ışığı vuran çamaşır ile çamaşırcıya benzer. Güneş ışığı üzerine düştükçe çamaşır beyazlaşırken, çamaşırcının beyaz olan yüzü siyaha döner.

Hayal Âlemleri, William ChittickHayal Âlemleri, William Chittick
Nietzschenin ciragi, bir alıntı ekledi.
21 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sözlük anlamıyla şeriat kelimesi '' (suya götüren)yol '' anlamını taşır ve İbn Arabi bu kelimeyi sadece toplumsal ve ibadete ait düzenlemeler değil, en geniş anlamıyla, ilahi bir peygamberin getirdiği öğretiler, yani hayat suyuna götüren ilahi yollar şeklinde kullanır.

Hayal Âlemleri, William Chittick (Sayfa 164)Hayal Âlemleri, William Chittick (Sayfa 164)