• 128 syf.
    ·Beğendi·9/10
    Günümüz toplumu, örnek alınacak ve geniş topluluklara, kapsayıcı söylemiyle hitap edebilecek bir model arayışı içinde. Bu arayış, özellikle bu yüzyılda soran, sorgulayan, mananın derinine inmeye çalışan ya da dinî ilimler üzerine kafa yoran lise ve üniversite gençliği arasında çok yaygın. Son yıllarda Türkiye'de takipçilerinin sayıları hızla artan "yurt dışından uzmanlar" başlığı altında ilk sıraları alan genç isim Omar Suleiman da hem birleştirici dili hem İslamî ilimler ve politikalar üzerine akademik bilgisiyle birçok gençlik oluşumundan oldukça fazla ilgi gören bir isim. Böyle genç ve dinamik bir isim tarafından, on beş-yirmi yıl öncesinin derleme dua kitaplarından ziyade günümüzün dinamik dindarlık algısı ile sahabeden ve din büyüklerinden konularına ve dua sürecinin gelişimine göre yapılan bir dualar derlemesi, duayı yalnızca dille değil, aslı olan gönülle edebilmenin künhüne vâkıf olabilmek açısından oldukça fazla önem arz ediyor.

    Dua et ve Yaklaş, duanın önemini dört halifenin, sahabenin ve evliyaullahın Abdullah bin Mesud, Ömer bin Abdülaziz, Veysel Karânî, İbrahim bin Edhem gibi güzinlerinin deneyimleri neticesinde bu olaya getirdikleri bakış açısıyla ve kendi dualarıyla aktarıyor. Bu mübarek isimlerin bu duaları hangi vakalar ve olgular üzerine kalben ve dille zikrettiğini meselelerin spot cümlelerini zikrettiği genç ve güncel diliyle, güleryüzlü bir maneviyat sunarak tane tane açıklıyor.