• " Düşünün, on milyon insan. Koskoca ülke. Aydınlanmış olsalardı, şuan da karanlık ve cehalet içinde olan on milyon insanın kaçı bilim insanı, yazar, sanatçı, mühendis, mucit veya hayırsever olurdu?"
 • Hayırsever görünmek isterseniz hak etmeyene de her zaman bağışta bulunmalısınız.Hem yaşlı adamlar sadakalarını hep azar azar verirler,oysa genç adamlar en ufak cilvede tüm ceplerini boşaltır,sonra da yaptıklarına pişman olurlar.
 • Aydın(!) bir köylü olduğum için köylülere karşı yazılmış şiire/yazıya karşıyım. Hak veriyorum, haksız da sayılmazlar.


  Şehirli burjuvazileri niçin öldürmeliyiz?

  Çünkü onlar üretim yapmazlar
  Sömürü onların dünyasıdır
  Korsancı da değiller
  Korsancı olmak için çalışmak gerekir
  Her şeye tepeden konan bir kargadırlar
  Çalıştırdıkları köylüleri daima aşağılarlar
  Sigortalarını da ödemezler
  Ödediklerinde işçiyi satın almış bir köle gibi çalıştırırlar
  Değişen dünyaya ayak uydurup kendilerine has hiçbir şeyi yaşatmazlar
  Beton duvarları kadar soğuk
  Yaşamı aydınlatamayacak kadar karanlıklar
  Kanun gibi düz ve sıradan yaşarlar
  Kanunlar sadece aleyhinde olduğunda kudururlar
  Kibirli ve bir heykel gibi pürüzsüzler
  Paraları olan hayırsever görünmek için partiler yapar
  Partilerde en lüks tüketimi hayvanca yaparlar
  Topladıkları yardımları zincirleme gönderirler
  En az on elden sonra yardımlar ulaşır
  Kibarlık budalalıklarını kendileriyle her yere taşırlar
  Korkaktırlar
  Güvende hissetmek için yüksek şatolar inşa ederler
  Kendilerini/şatolarını korusunlar diye kanunlar yaparlar
  Kanunlarını korusunlar diye karakollar ve cezaevlerini yaparlar
  Oralara bekçi diye köylü ve işçi sınıfından seçerler
  Alt sınıfı alt sınıfla çatıştırmakta üstüne yok bunların
  Düzenleri sarsılır diye etliye sütlüye karışmazlar
  Doğada gezebilecekleri en ücra yer
  Kalın ve yüksek duvarların içerisinde bulunan hayvanat bahçeleridir
  Dikenli tellerin arkasındaki bir aslanın bakışından dahi korkarlar
  Bütün korkuları ve umutları önüne gelen yemektedir
  Yarın aç kalacakmış hissiyle aksıra tıksıra yerler
  Bir tabak yemek eksik geldi mi depresyona girerler
  Kendi kendilerini tamir edemezler
  Hemen bir psikoloğa koşarlar
  Bir yandan biçimsiz bir ruh hassasiyeti taşırken
  Diğer yandan bir taş gibi umursamazlar
  Komşusu ölse kokusundan anlarlar
  Kapıyı açmaya dahi korkarlar
  Polis onların tek güvencesi
  Birisi sokak ortasında kussa hap attı derler

  Şehirli burjuvazileri niçin öldürmeliyiz?

  Çünkü onlar karılarını sürekli aldatırlar
  Erkeklik göstergesi olarak her gece başka biriyle yatıp kalkarlar
  Doyumsuzdurlar
  Seslerinin tonu yumuşak ve bir buz gibi soğuktur
  Her gün karılarının üzerinde nasıl bir pozisyon alacaklarını düşünürler
  Daha iyi seks yapabilmek için fındık tüketirler
  Dışarıda patrona karşı paspaslaşırlar
  Kravat gibi tasmaları var
  Günün yirmi dört saatini ona göre ayarlarlar
  Eşlerini ve çocuklarını onun uğrunda yetiştirirler
  Bütün ailesini ona feda etmeye hazır bekçilerdir
  Sabah akşam bütün dertleri o kravata tutunmak
  Temiz giyinirler temiz duş alırlar
  Haram yemekten zerre dahi çekinmezler
  Yükselmek için birbirlerini hayvan gibi ezerler
  Evlerinde her türlü kitap ve tablolar var
  Kitapları daha kibirli olmak için okurlar
  Saatlerce o tablolara bakıp bir şeyler anlarlar
  Ama sokakta gezenin halini anlamazlar
  Tahta gibiler
  Tahta gibi soğuk ve kurudurlar
  Otobüs ücretlerine zam yapıp kendileri binmezler
  Bir gün olsun bir gariban akıllarına gelmez.
  Köylüyü ezmeyi pekiyi bilirler
  Buğdayın kilosunu otuz kuruşa alıp
  İki yüz gram ekmeği iki liraya satarlar
  Köylere gittikleri görülmemiş
  İşleri güçleri köylüyü ve işçiyi aşağılamak
  Konuşmasınlar diye ekmeği ellerinde tutarlar
  İşçiyi çalıştırmadan önce onlarca daireye gönderirler
  Her dairede onlarca lira dosya parası alırlar
  Her dairede işçiyi köylüyü onlarca kez aşağılarlar
  Kendilerinden aşağıdakilerle asla muhatap olmazlar


  Şehirli burjuvazileri niçin öldürmeliyiz?

  Cenazelerini kaldıracak kimseyi bulmazlar
  Etrafındakiler üç beş kişiyi geçmez
  Birbirlerinin evlerine hiç uğramazlar
  Yürüyen mumya gibiler
  Yalnız yaşarlar ve yalnız ölürler
  Beton yığınları arasında tefekkürü unutmuşlar
  İnançları kalmamıştır ne insanlığa ne de insana
  Televizyona bakarak insanlara acırlar
  Televizyon kapanınca vicdanın ışıkları da kapanmış olur
  Enflasyondan etkilenmezler tam aksine enflasyondan rant elde ederler
  Annelerini bile yanında tutmazlar
  Yılda bir kez ziyaret ederler
  Lüks bir barınakta her şeyleri var diye düşünürler
  Her şeyin ölçüsü nesnelerdir
  Her arkadaşa yürüyen para gözüyle bakarlar
  Üzerinde düşündükleri tek şey nesnelerdir
  Düşünceleri yapmacıktır
  Duyguları savurgandır
  Kahramanlıkları ucuzdur
  Kahırları bir şampanyaya kadardır
  Gerçeklerden kaçma pahasına her şeyi yaparlar
  Mezarlıkları en uzak yerdedir
  Kafaları daima uğultuludur
  Paranın, boşluğun ve sarhoşluğun uğultusu
  Bir eğitim kurumuna destek verseler
  O eğitim kurumundaki bütün öğrencileri kendileri gibi yetiştirmeye ant içerler
  Herkes onlar gibi düşünecek ama asla onlara erişmemeliler ne malda ne zekada.
  Canavar denilince onların aklına tavşan, kurt, köpek gelir
  Hâkimiyetleri bir tek kadere geçemez
  Onu da ret ederler
  Saf insanlarla alay ederler
  Temiz insanlara, okşanacak gözle bakarlar
  Duygularının bekâreti yok; duyguları düzülmüş
  Egemenliklerini koruma adına köylüyü ve işçiyi ne aç bırakırlar ne de tam doyururlar
  Yarım duyurup sürekli kendilerine muhtaç bırakırlar
  Zengin olmanın kapısını sürekli açık bırakırlar
  O kapıdan içeriye hasret bıraktırırlar
  Ne içeriye alırlar ne de kapıyı kapatırlar  Şehirli burjuvazileri niçin öldürmeliyiz? Biz bunları hala niçin yaşatıyoruz? Bu kazık gibi sınıfın vazifesi nedir? Ne bir bilim insanı çıkar ne de sanatçı. Bunları hala neden besliyoruz?
 • Yazık o millete ki, zorbayı bir kahraman gibi alkışlar ve gösterişli fatihi hayırsever sanır.
  Yazık o millete ki, rüyasında küçümsediği tutkuya uyanıkken boyun eğer.
  Yazık o millete ki, sesini sadece cenaze törenlerinde yükseltir, sadece yıkıntılar arasında kibirlenir ve sadece boynu kılıçla kütük arasındayken başkaldırır.
  Halil Cibran
  Sayfa 10 - İş Bankası
 • ...tüm insanlar, özellikle hükümdarlar, yüksek makamlarda bulunmalarından ötürü, söz konusu olduklarında bir takım niteliklerine dayalı olarak ya övgü ya yergi alırlar. Buna göre kimileri cömert, kimileri cimri (Toscana ağzında bu böyledir; çünkü dilimizde pinti’yi çalıp çırparak mal mülk sahibi olanlar için, cimri’yi eli cebine gitmeyenler için kullanırız) kimileri hayırsever, kimileri açgözlü olarak bilinir. Kimileri acımasız, kimileri yufka yürekli; kimileri sözünde durmaz, kimileri sadıktır; kimisi kadınsı ve ödlektir, kimisi yavuz ve cesur; kimisi alçakgönüllü, kimisi kibirlidir; biri zındıktır, öbürü dindar; biri cin fikirli, öbürü hödüğün teki; biri geçimsiz, öbürü geçimli; biri ağırbaşlı, öbürü hoppa; biri dini bütün, öteki imansız vb.
 • Yazık o millete ki, zorbayı bir kahraman gibi alkışlar ve gösterişli fatihi hayırsever sanır.
  Yazık o millete ki, rüyasında küçümsediği tutkuya uyanıkken boyun eğer.
  Yazık o millete ki, sesini sadece cenaze törenlerinde yükseltir, sadece yıkıntılar arasında kibirlenir ve sadece boynu kılıçla kütük arasındayken başkaldırır.
  Yazık o millete ki, Devlet adamı bir tilki, filozofu bir hokkabaz, sanatı yamama ve taklit sanatıdır.
  Halil Cibran
  Sayfa 10 - İş Kültür
 • “Gözleri kendilerinden başka kimseyi görmeyenlere ve caddelerden limuzinleriyle geçerlerken insanları birer süprüntü olarak görenlere ve kendilerini çatı katlarındaki klimalı ofislerine kapatıp güçlerinin yalnızlığında sessizce acı çekenlere merhamet et. Ama herkes için her şeyi yapabileceklere ve hayırsever olanlara ve kötülüğü yalnızca sevgiyle alt etmeye çalışanlara daha fazla merhamet et. Çünkü böylelerinin hepsi de, senin, “ Kılıcı olmayan, giysisini satsın, bir kılıç alsın” diyen yasandan habersiz. ”
  Paulo Coelho
  Sayfa 133 - Can