• 152 syf.
  ·2 günde
  Hayvan Çiftliği isminden de anlaşıldığı gibi bir çiftlikte hayvanların hikayesini anlatsa da toplumdaki insanları sembol ize ediyor.
  ''Her hayvan eşittir.''sloganıyla başlayan hikaye bazı hayvanların kendi çıkarları doğrultusun da hareket etmesinden dolayı ''Bazı hayvanlar daha eşittir.'' e dönüşüyor.
  Olaylar Bay Jones' un çiftliğinde köle edilmiş hayvanların hikayesiyle başlıyor. Hayvanların tek bir isteği var oda kendilerine iyi davranılması. Ancak Bay Jones hayvanlara kötü davranmakta ve yemek vermeyi unutmaktadır üstelik bir alkoliktir ve borç batağındadır.

  Çiftlikteki yaşlı domuz Reis gördüğü rüya üzerine çiftlikte bütün hayvanları bir araya toplar ve köle gibi yaşamamaları gerektiği hakkında bir konuşma yapar. Ancak söylemlerini gerçekleştiremeden ölür ve hayvanlar öndersiz kalır. Ondan geriye ise İngiltere Hayvanları Marşı ve Reis' in konuşmasından elde edilen yedi madde kalacaktır.
  Bay Jones'un hayvanları bir kere daha aç bırakması üzerine ayaklanma çıkar. Çiftlikteki insanlara saldırırlar ve insanları bir daha çiftliğe sokmazlar.
  İlk iş olarak çiftliğin ismini Hayvan Çiftliği olarak değiştirirler. Sonra da Yedi Madde'yi oluştururlar. İki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bileceksin. Dört ayak üstünde yürüyen ya da kanatları olan herkesi dost bileceksin. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. Hiçbir hayvan içki içmeyecek. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. Bütün hayvanlar eşittir.
  Bu sürede iki domuz öne çıkar Napolyon ve Snowball. Napolyon İktidar için her türlü kötülüğü yapmaya hazır, sadece kendisini düşünen bir domuz dur. Snowball ise bütün hayvanların eşit olduğunu düşünen iyi birisidir. Yaptıklarıyla kısa sürede Napolyon 'un kinini kazanmayı başarmıştır.
  Düşünceleri tamamen zıt olan bu iki domuz arasındaki gerilim Snowball çiftlikten kovulmasıyla, Napolyon ise önder olmasıyla sona erer.
  Bu süre içinde aldıkları kararlarla çiftlikte her şey yolunda gitmiş çiftliği mükemmel bir şekilde işletmişlerdir. Ancak Napolyon yavru köpekleri eğitmiş ve kendi de bir kalkan oluşturmuştur. Geçen her gün güçlenmeye başlamış. Kısa bir sürede yönetim tamamen Napolyon ve yanındaki diğer domuzların eline geçmiş. Yeni fikirler üreteceğiz diyerek beden gücüyle çalışmaktan kaçmışlardır. Çiftlikteki diğer hayvanların ise çalışma saatleri uzamış, yiyecekleri kısıtlanmıştır. Değiştirilemez yedi madde geçen her gün bir çok yalan dolan la değiştirilmiş. Domuzlar evde yaşamaya başlamış, yataklarda yatmışlar, insanlarla ticaret yapmaya başlamışlar, insan gibi giyinmeye ve yürümeye başlamışlardır.
  Zamanla yaşadıkları durumun farkına varan hayvanlar ise her başkaldırışta canlarından olmayı engelleyememişlerdir.
  Hayvan Çiftliği dahice kaleme alınmış bir eserdir. Kitaptaki her karakter güçlüdür. Ayrıca Sovyetler Birliği' ndeki Stalinizm rejiminin bir eleştirisi olan bu kitaptaki karakterlerin o dönemdeki bir çok gerçek karakteri simgelediği de bilinmektedir. Bu isimler arasında Josef Stalin, Karl Maks, Vladimir Lenin, Lev Troçki, 2.Nikoloy, Adolf Hitler gibi isimler oldukları düşünülürken Polis gücüne ve işçi sınıfını temsil eden unsurlarda bulunmaktadır.
  Kitabın alt başlığı ise ''Bir Peri Masalı'' olarak adlandırılmıştır. Celal Üster'in kaleme aldığı kitabın başındaki sunuş yazısı da su şekilde son bulmuştur.
  Hayvan Çiftliği korkunç sonla biten bir ''peri masalı'' dır.