• Bir ecdat yadigârı olan Medine tren istasyonu, Anberiye denilen mevkide bulunuyor. Burası, eski Medine şehrinin giriş mahallidir. Fakat bugün şehir büyüdüğü için şehrin ortalarında kalmaktadır ve Mescid-i Nebevî’ye 1 kilometrelik mesafede bulunmaktadır. Eskiden hacılar trenden burada inerler ve yaya olarak salâvat-ı şerifeler getire getire Efendimiz’in(sas) huzuruna giderlermiş.
    Tren istasyonunu dikkatli bir gözle incelediğimizde her bir yanma Peygamber sevgisinin tezahür ettiğini görürüz. Ecdadımız bu istasyonu inşa ederken Medine’ye girmesi gereken tren yolunun raylarını aksi istikamette dolandırıp şehre öbür tarafından sokmuş ve herkesin öncelikle Peygamberimiz’in(sas) yeşil kubbeli türbesini görmesini ve 0’na(sas) selam vererek şehre girmesini arzulamıştır. Nitekim Mukaddes Emaneter adlı kitapta da yer aldığı gibi I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nin İstanbul’dan gönderdiği son emanetleri almak için gelen trenin lokomotifinin üzerine bile, “Esselâmu aleyke yâ Resulallah” yazılmıştır.
    Ecdadımızın bu tren istasyonundaki rayların üzerlerine bir dönem keçe döşettiklerini ve böylece trenin raylara sürtünmesi ile meydana gelecek sesten Peygamber Efendimiz’in(sas) ruhaniyetinin rahatsız olmamasını gaye edindiklerini de biliyoruz.Medine tren istasyonu bir ucu İstanbul Sirkeci garında, diğer ucu Medine’de olan Hicaz Demiryolu’nun son halkasını temsil eden muhteşem bir eser olarak ayakta durmaktadır.Tarihler 19. yüzyılın sonu ve Avrupa’nın Osmanlı’yı “Hasta Adam” diyerek teneşire koymaya çalıştığı zamanlan göstermektedir... Devletin başına geçen büyük sultan II. Abdülhamid Han, o dönemde büyük devletlerin bile cesaret edemediği bir projeyi kendi imkânlarıyla başarmıştır. Sultanın bu projeden gayesi İstanbul ile bu uzak toprakları daha kuvvetli bağlarla birbirine bağlamak; petrolün bulunması ile bu topraklar üzerinde başlayan İngiliz entrikalarına mani olmak; hac, umre ve surre alayları gibi seyahatleri daha kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektir. Bu projenin tamamlanması ile birlikte Ingilizler çok endişelenmişler fakat ihanet kokan oyunlarla insanları kandırmışlar ve onları para karşılığı bu tren raylarına zarar vermek için kullanmışlardır. Lawrence gibi İngiliz casusları, yoldan sökülerek getirilecek her bir ray demiri için altın paralar vadetmişlerdir. Her şeye rağmen bugün bile, Hicaz Demiryolu projesinin geçtiği Türkiye, Suriye, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerde bu orijinal Osmanlı rayları ve tren istasyonları hâlâ kullanılmaktadır.İstasyonun hemen yanında Sultan II. Abdülhamid Han’ın kesme taştan yaptırdığı Hamidiye Camii de tüm güzelliği ile hâlâ ayaktadır.