Günel Həsənova, Budala'yı inceledi.
16 Mar 23:47 · Kitabı okudu · 17 günde · Beğendi · 10/10 puan

Dünya ədəbiyyatı müxtəlif xalqların ədəbiytat nümunələrini özündə birləşdirir. Rus ədəbiyyatı da bunlardan biridir. Dünya ədəbiyyatını sözsüz ki, rus ədəbiyyatsız təsəvvür etmək nəinki olmaz, hətta qeyri-mümkündür. Bir düşünək Tolstoyun “Hərb və Sülh”-ü, “Anna Karenina”-sı, Bulqakovun “Master və Marqarita”-sı, “İt ürəyi”, Puşkinin “Yevgeni Onegin”-I, Turgenevin “Atalar və oğullar”-I, Qoqolun “Müfəttiş”-i, Çexovun hekayələri, Dostoyevskinin istisnasız bütün əsərləri və s. olmadan bir ədəbiyyat təsəvvür etmək mümkündür mü? Bir inkişaf mümkündür mü? Sadalanan bütün əsərlərdən, yazıçılardan xeyli yazmaq mümkündür. Ancaq son günlərdə oxuğum Dostoyevskinin “İdiot”əsərindən yazmaq istədim. Dostoyevski bütün zamanların psixoloji roman janrının zirvəsi sayılacaq əsərlər yazıb və 150 ildən çoxdur ki, bu əsərlər oxunur. Dostoyevski oxumaq asan, ancaq onu başa düşmək çox qəlizdi. Sözləri, ifadələri, cümlələri sindirə-sindirə oxumaq tələb olunur. Tələsmədən məsələ 1 kitab bitirmək deyil də, o kitabı başa düşməkdir onu anlamaqdır. Yazıçı tam mənası ilə əsərdə ixtiyarı öz əlində saxlamır, o aydın bir yerdə əlindən tutur səni qaranlıqlara doğru aparır, ən dərinə, ən bilinməzə sonra əlini buraxır və səndən öz yolunu özünün tapmağını tələb edir. Sən o qaldığın yedə dayanıb tərpənməyədə bilərsənn, yola davam edib, azada bilərsən, yada yolu tapıb aydınlığada çıxa bilərsən. Yazıçı bu seçimi sənə buraxır. Bir neçə əsərin oxuduqdan sonra artıq öz yolunu tapmaq o qədər də çətin olmur. Həmişə düşünmüşəm ki, niyə Dostoyevski oxudulmur? Niyə insanı bir addım irəli götürə biləcək əsərlər bizə lap gənc yaşlardan təlqin olunmur? Niyə bunları oxumağı bizim öhtəmizə buraxırlar? Ya yolumuz bu əsərlərdən keçməzsə, ya bizə daim təlqin edilən ucuz ədəbiyyatın içində boğulub qalarsaq? Cavab çox sadədi. Bütün zamanların ən dəhşətli germəyi “İNSANLAR İNKİŞAFDAN QORXURLAR”, “ İNSANLAR YIXILAN KÖHNƏ DİVARLARIN YERİNDƏ ÇİÇƏKLİ BAĞÇALAR YARADILACAĞINDAN QORXURLAR” Dostoyevski oxumadan ölsəz çox şey itirəcəksiz  4 il öncə “Cinayət və cəza”-nı oxuduqdan sonra ağlımda o qədər suallar yaranmışdı ki, daha öncə hansısa kitabı oxuyarkən bu qədər sualları öz-özümə verdiyimi xatırlamıram. “ Niyə, bütün əsər boyu peşman olmayan Raskolnikov sonda peşman oldu?” “ O, müsbət qəhrəmandı?” və s. bu tipdə suallar. “Cinayət və cəza” xoşbəxt sonluqla bitən ən gözəl əsərlərdəndir.
Yazıçının digər əsəri psixoloji eşq romanı sayılan, yazıçının da çox sevdiyi hesab olunan “İdiot”dur. Əsəri ilk dəfə oxuyanda davam edə bilməyib yarımçıq buraxmışdım. Yenidən əsəri oxuyanda belə bir əsəri yarımçıq buraxdığıma inana bilmədim. Necə belə bir səhv etmişdim?! Anladım ki hər hadisənin olduğu kimi, hər əsərin də öz zamanı varmış və 4 il öncə o zaman deyilmiş.
Bu roman Dostoyevskinin digər romanlarına nisbətən daha axıcıdır. Əsəri oxumadan öncə Dostoyevskinin həyatı haqqında qlsa araşdırma aparsaz daha yaxşı olar, çünki romanda yazıçının həyatına dair bir çox hadisə yer almışdır. Və bu hadisələrin bu cür ustalıqla ifadə olunması məhz yazıçının həmin situasiyanı yaşaması ilə əlaqədardır. Əsərin qəhrəmanı Dostoyevski kimi epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən knyaz Mışkindir. Əsər knyaz Mışkinin mualicə üçün getdiyi İsveçrədən Peterburqa qayıtması ilə başlayır. O onu əhatə edən cəmiyyət üçün yaddır, hamı kimi deyil, onlardan tamamilə fərqlənir ona görə də hamı onu ilk zamanlar axmaq hesab edir və bunu onun xəstəliyi ilə əlaqələndirirlər. Halbuki knyaz, ancaq yüksək mənəvi keyfiyyəti ilə digər insanlardan fərqlənir. Hər nə qədər ilk vaxtlar knyaz onu əhatə edən cəmiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmasa da onunla ünsiyyət qurduqdan sonra insanların fikri dəyişir.
Məlumdur ki, yazıçı epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkmişdir, həmçinin knyaz Mışkin də bu xəstəliyə mübtəladır. Yazıçı xəstəliyin şiddətləndiyi dövründə qəhramanın şüuru vəziyyətinin adi vaxtlara nisbətən daha yüksəldiyini, hissiyatının, ağlının, süurunun daha fəal olduğunu ifadə edir. Lakin bu çox qısa zammanda hətta bir neçə saniyədə baş verir, lakin əsərin qəhrəmanı bunun daha uzun olmasını arzulayır. İnsan oxuyarkən düşünür ki, yazıçının yazdığı əsərlər məhz bu qısa zamanların məhsuludur.
Əsərdə Dostoyevski və Turgenev arasında münasibətlərə də incə göndərişlər var. Nihilizm, liberalizm haqqında danışarkən məhz nəyə işarə etdiyini anlamamaq mümkün deyil.
Əsərdə yazıçının edam cəzasına məhkum edib, son anda əhv edilərkən yaşanılan psixoloji gərginlikıərdən də bəhs olunur. Yazıçı 1849-cu ildə Petraşevskinin dərnəyində iştirak edir və orada Vussarion Belinskinin “Qoqola məktub”-nu oxuyur. Buna görə də edan cəzasına məhkum edilir, lakin çar son anda onu əhv edir və edamın həbs cəzası ilə əvəz edilməsini əmr edir. Yazıçı bundan sonra 4 il Omsk həbsxanasında 6 il isə sürgündə olmuşdur. Son anda edam olunmaqdan canını qutaran yazıçının yaşadığı psixoloji gərginliyin bədii portreti çox incəliklə işlənmişdir ( bu hissəni oxuyarkən Dostoyevskinin edam cəzasına məhkum olunduğunu bilmirdim, düşündüm ki yaşamadan bu gərginliyi necə ifadə etmək mümkündür?!)
Digər əsərlərdə olduğu kimi bu əsərdə də yazıçı sosializmə bir bəla kimi baxır, onu katolikliklə eyniləşdirərək bunun minlərlə can hesabına başa gəldiyini və xalqın rifahından daha çox şəxsi rifaha xidmət etdiyini göstərməyə çalışır. Yenə bir Dostoyevski ənənəsi olaraq ruslar və provaslıq çox şirirdilir.
Əsər eşq romanı olsa da əmin olun ki, oxuduğunuz zaman sizə çox sey qatacaq. Dərin düşünməyinizə səbəb olacaq. Hadisələrin sürətli və gözlənilməz şəkildə cərəyan etməsi, xarakterlərin düşüdüyü vəziyyətlərə psixoloji baxış əsəri daha da maraqlı etmişdir. Mütləq oxunması lazım olan əsərlərdəndir.

Ceylan Mumoğlu, Ölüler Evinden Anılar'ı inceledi.
09 Mar 20:55 · Kitabı okudu · 13 günde · Puan vermedi

Oxucunu reallığı ilə "döyən" əsər...
-------------------------------------------
️F.Dostoyevskinin "Ölü evdən qeydlər" əsəri 1860-61-ci ildə yazılıb, yazıçının 1850- 1854-cü illərdə Omsk həbsxanasındakı həyat və təəssüratları, real faktlardan alınmış hadisələri əhatə edir. Yazıçının həbsxanaya düşmə səbəbi 1849-cu ildə Petraşevskinin dərnəyində iştirakı və orada V.Q.Belin-skinin "Qoqola məktub"unu oxuması olmuşdu. Məhkəmə ona dərnəyin fəalları sırasında ölüm hökmü çıxarmış və onun icrasına bir neçə dəqiqə qalmış hökm çar tərəfindən dəyişdirilərək Sibirə sürgünlə əvəz edilmişdi. Beləliklə, Dostoyevski dörd il Omsk həbsxanasında, altı ili isə Sibir sürgünündə keçirmişdi.
️Dostoyevski katorqa xatirələri barədə sonralar qardaşı Mixailə yazırdı ki: "Katorqadan o qədər xalq tipləri, xarakterlər gətirmişəm ki... bir çox cildlərə yetər".
Yaşanmış iztirablar Dostoyevskinin dünyagörüşünü büsbütün dəyişdirir. Sosializm ideyasından məyus olan Dostoyevski daha inqilabi-zorakılığı mübarizə metodu kimi qəbul etmək istəmir. On ildən sonra sürgündən qayıdan Dostoyevski ədəbi yaradıcılığa qurşanır, başlıca mövzuları ləyaqət, mərhəmət, fərdi məsuliyyət və insan qəlbinin rəhmdilliyinə inam olan dahiyanə romanlarını yaradır.
️"Genezis: tarixi tədqiqatlar" jurnalının baş redaktoru, professor Sergey Kodana görə "Ölü evdən qeydlər" əsəri həmin dövrün dövlət və hüquq tarixinin öyrənilməsində qiymətli sənədli-bədii mənbədir.
"Ölü evdən qeydllər" dövrün tələblərinə görə ümumdemokratik idealları və ictimai əhval-ruhiyyədən xəbər verən çar katorqasından bəhs edən ilk kitab hesab olunur.
️Dostoyevski əsərinə bu cür metaforlu adı təsadüfi seçməyib. Onun fikrincə məhbusları cinayətə itələyən əsas səbəb Rusiyanın ədalətsiz ictimai həyatına qarşı etriazı idi. Yazıçı həbsxananı ona görə "Ölü ev" adlandırır ki, çar hökuməti əslində məhbusları katorqaya göndərməklə onlardan həmişəlik qurtulmaq, dustaqları o evdə diri-diri basdırmaq istəyirdi.
️Bəzən oxucular Dostoyevskinin hansısa əsərini oxuduqlarında, "Mənə ağır gəlir", "Heç nə anlaya bilmədim", "Yarım buraxdım" və s. rəylər bildirirlər.
Bu da anlaşılandır. Mənə görə Dostoyevski öz əsərlərindəki reallıq təsvirlərini həm psixoloji, həm sosial, həm də fəlsəfi yöndə elə ustalıqla təsvir edir ki, sanki oxucunu oyandırmaq üçün onu sözləriylə "döyür". Əksər oxucu isə "döyülmək" istəmir, oxuyarkən, rahatlıq və zövq axtarır. Reallıqda isə rahatlıq yoxdur. Məşhur Stendal demiş, "Gerçəklər ağır başlıdır". Reallığı qəbul etmək isə hər oxucunun gücü ola bilməz. Bunun üçün o istiqamətdə həm də yetişmək lazımdır.
️"Ölü evdən qeydlər" əsərində bir səhnənin təsviri insanı elə silkələyir ki, həmin səhnədən sonra bir müddət kitabı oxumağa davam edə bilmirsən. Hətta bu səhnə mənə bir qədər Dantenin "İlahi komediya"sını xatırlatdı. Bu, IX (İsay Fomiç. Hamam. Bakluşinin hekayəti) hissəsidir. Hissəni oxuya-oxuya zenhimdə keçir ki, "İlahi, bu nədir, elə bil əsil cəhənnəm səhnəsidir". Hissənin sonuna yaxın həmin fikir təhkiyəçi obrazın dilində qarşıma çıxdı. "Birdən ağlıma gəldi ki, əgər biz hamımız nə vaxtsa cəhənnəm alovunun içinə düşsək, onda ora elə bura oxşayacaq" (səh. 97).
Yazıçının yaratdığı obrazlarla birgə həbsxanadakı çeşidli iztirablardan keçdikdən sonra "Bəli, insanın canı bərkdir! İnsan hər şeyə alışmağı bacaran bir məxluqdur və düşünürəm ki, bu, onun ən yaxşı tərifidir" (səh. 9), fikri ilə istər-istəməz razılaşırsan.

Ceylan Mumoğlu, Karanlık Yansımalar'ı inceledi.
20 Şub 11:50 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bu kitabın Azerbaycan diline çevirisini yaptım. Artık basılmıştır.
https://www.facebook.com/...osts/913834378794127
Eucen Ovidiu Çiroviçi (Kiroviç) 11 may, 1964-cü ildə Rumıniyanın Feqeraş şəhərində anadan olub. 1988-ci ildə Buxarest İqtisadi Elmləri Akademiyasını bitirib və bir müddət doğma şəhərində iqtisadçı işləyib. Sonra "Milli kuryer" jurnalında maliyyə müxbiri vəzifəsində çalışıb. 1990-cı illərdə rumın radiostansiyaları olan "BBC Rumıniya" və "Radio Azad Avropa"da, 2000-2002-ci illərdə televiziyada işləyib.
2000-ci illərin başlanğıcında Kiroviç əvvəlcə Rumıniyanın baş nazirinin məsləhətçisi, sonra isə Rumıniya Milli Bankı rəhbərinin məsləhətçisi olub. Üç sahədə - iqtisadiyyat, kommunikasiyalar və tarix - fəxri elmlər doktorudur. Eyni zamanda Rumıniya Elmlər Akademisyasının (2007-ci ildən) üzvüdür. 2008-2011-ci illərdə http://www.bloombiz.ro saytında icmalçı işlədikdən sonra, 2012-ci ildə Böyük Britaniyaya köçdü. Hazırda həyat yoldaşı ilə birlikdə Brüsseldə yaşayır, ancaq rumın vətəndaşlığını saxlayır.
E.O. Çiroviçi yazıçılıq karyerasına 1989-cu ildə, rumın jurnalı "Vatra"nın səhifələrində ilk hekayəsini dərc etməklə başlayıb. Kiroviçin "Qantökmə" adlı ilk romanı 1991-ci ildə işıq üzü görüb və Rumıniyada dərhal milli bestsellerə çevrilib (100 min nüsxə). Onun vətənində ikinci sensasiyalı kitab "General üçün Komandos" (Comando pentru general) romanı olub. Cəm olaraq Çiroviçi qeyri-ədəbiyyat janrında bir sıra kitab yazsa da, beynəlxalq səviyyədə ona müfəvvəqiyyət gətirən intellektual trilleri "Güzgülər kitabı" romanı oldu. Psixoloji-detektiv janrında olan bu roman dünyanın 40-a yaxın dilinə tərcümə olunmuşdur.
Psixoloji-detektiv janrda olan "Güzgülər kitabı" romanının ideyası, yazıçının özünün dediyinə görə, 2013-cü ildə anası ilə söhbəti zamanı yaranmışdır. Söhbətlərdən birində diqqət edib ki, uşaqlıqda avtoqəza nəticəsində faciəvi şəkildə həlak olmuş rumın futbolçunun dəfn mərasimini xatırlayır. Anası etiraz edib ki, o vaxtı çox balaca olduğuna görə onu qəbiristanlığa aparmamışdılar, amma Eucen israrla deyib ki, açıq tabutu, mərhumun sinəsindəki topu xatırlayır. Anası razılaşıb ki, həqiqətən, belə olub, ancaq bu təfərrüatlar, yəqin, atasının danışdıqlarından yadında qalıb.
Əqli qabiliyyətlərin xatirələri dəyişib, əlvan rənglərə boyaması hadisəsinin qəribəliyi roman üçün başlanğıc olub. Romanda oxucunu düşündürən suallardan biri, təxminən, belədir: xatırladıqlarımızın nə qədəri gerçək, nə qədəri bizim uydurmamızdır? Bəlkə, bizim təxəyyülümüz obyektiv reallığı, nəsə yalnız bizim ağlımızda olan şeyə çevirmək qabiliyyətinə malikdir? Bəlkə, insan şüurlu olaraq yalan danışır, sadəcə onun ağlı ssenarist və ya resjissor kimi öz bildiyi şəkildə yazır? İmperator Mark Avreliyin bir dəfə dediyi kimi: "Eşitdiyimiz hər şey - fikirdir, fakt deyil. Gördüyümüz hər şey perspektivdir, həqiqət deyil".
Beləliklə, "Güzgülər Kitabı" bu cür - Prinstonda 1980-ci ilin sonlarında baş vermiş qətlin süjetinə çevirərək yazılıb. Romanda üç qəhrəman, iştirakçısı olduqları hadisələrin təsvirini özlərinə məxsus şəkildə çatdıran təhkiyəçilərdir. Qeyri-müəyyənlik, gözlənilməzlik daşıyan süjet xətti romanda posmodernist ünsürlərin olduğunu göstərir, bu da oxucunu əsər boyunca maraqda saxlamağa səbəb olur. İstənilən müəllif həmişə ona cəhd edir ki, sirlərə bürünmüş hansısa tarix yaratsın və onu ədəbi formaya salıb əsərini daha cazibədar etsin. E.O. Çiroviçidə bu missiya uğurla yerinə yetirilmişdir.
Fransız yazıçısı Marsel Prust öz əsərlərindən birində "В сторону Свана" (bu ad dəqiq təcümə olunacaq) qeyd edib ki, insan keçmiş xatirələrini illər keçdikdən sonra eyni şəkildə xatırlamır. Zehin həmin xatirələri "real keçmiş"dən qoparır və fərqli "öz istədiyimiz" şəkillərə salır. Maraqlıdır, Marsel Prustun bu iddiası doğrudursa, oxucular çoxplanlı süjet xəttinə malik "Güzgülər kitabı"nın qəlpələrini bir araya gətirib, onu necə dəyərləndirəcəklər?
Ceylan Mumoğlu

Ceylan Mumoğlu, Budala'yı inceledi.
09 Şub 17:56 · Kitabı okudu · 108 günde · 7/10 puan

Dostoyevskinin özünün də ən sevimli romanı olan "İdiot" əsərinin ideyası yazıçı xaricdə (Almaniya və İsveçrə) yaşayarkən yaranmışdı. İlk əlyazmaya 1867-ci iləd başlayıb, bir hissəsini İtaliyada yazmağa davam edib, 1869-cu ildə isə Florensiyada tamamlayıb. Həmin illərdə Dostoyevskini Qərbi Avropaya səfər etməyə vadar edən nə idi? Xəstəliyindən şikayət edirdi, Peterburqda artıq tez-tez təkrarlalan epilepsiya tutmaları onu bezdirmişdi. Bununla yanaşı borclu olduğu adamlardan gizlənmək üçün xaricə getmək onu bir qədər sakitləşdirəcəyini düşünmüşdü. O ərəfədə yazıçı həm də özündən yaşca kiçik qadınla evlənir. Səfər xərclərini ödəmək üçün M. Katkovdan roman yazacağı sözü ilə min manat borc alır. Xaricdə olduğu dövrdə epilepsiya tutmaları kəsilmir, pul azalmağa başlayır. Dostoyevski bəzən borclarını bağlamaq düşüncəsiylə qumar oynayır, bəzən də oyun ehtirasına qapılıb, daha da irəli gedir, özünü tamamilə oyuna həsr edirdi. O ərəfədə Sofya adlı qızı da dünyaya gəlir, ancaq uşaq çox yaşamır və Cenevrə şəhərində dəfn olunur.
Belə situasiyada Dostoyevksi xilas yolu axtarmağa başlayır. Roman yazmaq onun üçün yeganə xilas yoluna çevrilir. 1867-ci ildə A. Maykova məktubda yazırdı ki: " İndi Cenevrədəyəm, başımda roman ideyası var. Əgər Allah kömək olsa, böyük və yaxşı bir iş alınacaq. Bu romanı çox sevdim və böyük həyəcan və zövqlə yazacağam". Beləliklə, əsərin yazılması tarixindən məlumdur ki, uşağın doğulması və ölməsi hadisəsinə görə uzun fasilə verməklə yazıçı roman üzərində dayanmadan işləyib.
A. Maykova başqa məktubunda Dostoyevski romanın ideyası barədə düşüncələrini yazıb: "Çoxdan bir fikir məni narahat edirdi, ancaq mən onu romana çevirməkdən qorxurdum. Çünki fikir çox çətindir və ona hələ hazır deyiləm, amma çox aydındır və onu sevirəm. İdeya budur - tamamilə gözəl bir insan obrazı yaratmaq. Bizim dövrümüzdə bundan çətin iş ola bilməz, deyə düşünürəm".
Dostoyevksi başqa bir dostuna məktubda romanın ideyası ilə bağlı düşüncələrini yazdıqda, qeyd edirdi ki: "Gözəl olan idealdır. Bu ideal nə bizdə, nədə mədəni Avropada hələ işlənməyib. Dünyada təkcə bir ideal sima var, bu əbədi gözəl olan İsadır".
Beləliklə, knyaz Mişkin obrazı Dostoyevskinin ideal obrazı kimi seçilir. Yazıçıya görə knyaz Mışkin özünün ən yüksək ruhi inkişafına yetişmişib və eqoizmindən qoparaq başqaları yolunda özünü qurban verməyə hazıdır. Romanı oxuduğumda, əvvəl təəssüfləndim ki, niyə "Karamazov qardaşları"nı birinci oxumuşam, amma sonra roman ətrafında düşündükdə təəssüfüm əridi getdi. Çünki Dostoyevskinin dərin psixoloq və misilsiz romançı kimi yüksək sənətkarlığa malik olmasını bir daha təsdiqləmiş oldum. Mənə görə knyaz Mişkin Dostoyevskinin ruhi xəstəsi "İsa" obrazıdırsa, Alyoşa Karamazov tamamilə sağlam ruhlu "İsa" obrazıdır. Yazıçının ömrünün sonuna qədər kamil insan axtarışında olması oxucunu kövrəltməyə bilməz. Fikrində tutduğu ideal insan obrazlarını yaradıcılığı boyu inkişaf etdirməsi nəzərimdən qaçmadı. Mışkinlə Alyoşanı müqayisə etsək, ideal insan olmaq üçün mütləq ruhi xəstə olmağa ehtiyac yoxdur. Ruhu sağlam insan da real həyatın tələsinə düşmədən, eyni zamanda həyatdan təcrid olmadan, güclü həyat eşqilə, yüksək mənəviyyatla insansevərliyə ucala bilər.
"İdiot" romanında kamil insan obrazı kimi knyaz Mışkin təvazökar, səmimi, uşaq kimi həssas, şəfqətli, heç kimdən pislik gözləməyən gözəl insandır. Dostoyevskiyə görə məhz uşaq təbiətli insan günahsız ola bilər. Ancaq cəmiyyətdə bu cür insanlar heç də ideal görünmürlər, əksinə "idiot", "axmaq", "gicbəsər", "miskin" məxluqdurlar. Əsərdə bir neçə obrazın (Yepançin, Nastasya Filippovna, Lizoveta Prokofyevna) dilindən qeyri-ixtiyari "Sizi Allah göndərib" ifadəsi çıxsa da, ətrafdakılar yenə də Mışkini "İdiot" kimi görürlər. Knyaz Mışkin praktik həyatda uğursuz olsa da, mənəvi dünyasında olduqca uğurludur. Ətrafındakı insanlara cəmi bir dəfə baxmaqla onların ruhi vəziyyətini, əslində necə insan olmasını düzgün müəyyən edə bilir. Məsələn, əsərdə Nastasya Filippovnanın portretini seyr edərkən xarakteri haqqında deyir: "Üzü şəndir, amma nə qədər iztirab çəkib". İnsanların daxili aləminin incəliklərini başa düşməyə knyazın uşaq həssaslığı, saflığı kömək edir. Cəmiyyətdəki mənfiliklər, çirkinliklər, alçaqlıqlar knyazı məyus etsə də, ümidini itirmir, hər şeyin yaxşı olacağına inanır.
Elə romanın özündə Dostoyevski qeyd edir ki, dünyanı xilas etmək üçün təkcə gözəlliklər yetmir, yaxşılıq və dürüstlük kifayət deyil, həm də Allahın köməyi lazımdır.
Tədqiqatçılara görə Dostoyevski müsbət yönümlü gözəl insan obrazını yaradərkən həm də Don Kixot obrazına istinad etmişdir. Dostoyevski "Don Kixot" barədə, "Bütün dünyada bu əsərdən dərin və qüvvətli əsər yoxdur, bu hələlik insan fikrinin son və ən böyük sözüdür. Bu, insanın ifadə edə biləcəyi ən acı kinayədir... insan dühasının yaratdığı bütün əsərlər içərisində ən böyük və ən kədərli kitabdır" desə də, özü zamanla "İdiot" və "Karamazov qardaşları" kimi daha dərin və qüvvəti əsərдэк yatarmağa nail olmuşdur.
"idiot" əsəri haqqında bir çox ölkə rejissorları tərəfindən fimlər ️çəkilib. Hətta onların arasında sevdiyim rejissorlardan Akira Kurosavanın da işi var. Ancaq bu fimlər içərisində ən təsirlisi 1958-ci ildə rejissor İvan Pıryevin çəkdiyi eyni adlı filmidir. O dərəcədə təsirlidir ki, filmin ikinci seriyasını çəkmək rejissora qismət olmayıb. Çünki knyaz Mışkin roluna çəkilən aktyor Yuri Yakovlev ağır ruhi sarsıntı keçirib. İvan Pıryev isə həmin rolu başqa aktyora verməkdən imtina edib.

Xalilova R, bir alıntı ekledi.
08 Şub 13:56 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Kim olsan da, nə etsən də, sənin bir şeyi doğrudan da istəməyinin səbəbi həmin arzunun bəşəriyyətin qəlbindən gəlməsidir.Bu, sənin yer üzərindəki rolundur.

Simyacı, Paulo Coelho (Sayfa 22 - Xəzər universiteti nəşriyyatı)Simyacı, Paulo Coelho (Sayfa 22 - Xəzər universiteti nəşriyyatı)
Mazlum İlhan, bir alıntı ekledi.
19 Oca 17:00

Hêmin
Folklorumuzda kadınların tarifi çok önemlidir. Xecê gibi sayısız örnek var. Hatta bizim burada kadınlar edebiyatı bile var. Avrupa'nın yeni fark ettiği kadın edebiyatı...

Kürt Edebiyatı Antolojisi, Mehmed Uzun (Sayfa 159 - İthaki Yayınları)Kürt Edebiyatı Antolojisi, Mehmed Uzun (Sayfa 159 - İthaki Yayınları)
Guldarya Salimova, Zafer Abidesi'ni inceledi.
14 Oca 17:50 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

“Əqidə adamın gözünü tez tutur. Ona görə də bütün dinlər çox qana bais olub”“Kimsə səni təhqir eləyəndə cavabını ver bilirsən, mərhəmət göstərəndə isə qalırsan belə”“Adam heç inanmır ki, bir gün müharibə olacaq. Ona görə müharibə olur ki, adam inanmır. Inanmadığı üçün də hazır olmur.”“Sakitlik, ocaq, kitablar, dinclik... Əvvəllər belə şeylərə insanlar meşşanlıq kimi baxırdılar. İndi isə itirilmiş cənnət haqqında əfsanədi.”“-Düz demirəm?

-Yox!

-Əlbəttə, düz demirəm.

-Onda düz deyirsənmiş.

-Yaxşı, demək, razısan. Dörd divar arasında çox yatırıq, beləcə dönürük ev əşyasına.”“Doktor Ravikin öz nəzəriyyəsi var, Dezi. Adını da təsadüflər nəzəriyyəsi qoyub. Bu nəzəriyyəyə əsasən, həqiqətə uyğun olmayan hər şey az qala həmişə həqiqət olur.”“Xoşbəxtlik həmişə haradasa lap yaxındadır. Sadəcə, əyilib götürmək lazımdı.”“Biri var imiş, biri yox imiş. Bir dalğa var imiş. Bu dalğa hansısa dənizdəsə, məsələn, deyək ki, Kapri buxtasında bir qayaya vurulubmuş. O, hər gün özünü bu qayanın qoynuna atır, onu yalayır, öpüb oxşayır, dümağ qollarını boynuna dolayır, ağlayır, sızlayır, yalvarır ki, ona mehman olsun. Dalğa həmin qayanı beləcə sevə-sevə, oxşaya-oxşaya, yavaş-yavaş, altdan-altdan oyur, oyur...və güblərin bir günü qaya tamam ovulur, uçub onun qoynuna yıxılır.

-Sonrası?

-Və dalğa birdən görür ki, daha qucaqlamağa, sevib oxşamağa, vüsal həsrəti ilə yanmağa bir qaya yoxdu. O çilik-çilik olub, özünün qucağındaca çilik-çilik olub, dənizin dibinə gedib...Bilir ki, aldanıb. Çox fikirləşir ki, neyləsin, axırda gedib özünə ayrı qaya axtarır

-Dalğanın nə günahı? Qaya gərək uçmayaydı, qaya kimi qalaydı.

-Dalğalar həmişə belə deyir...Hərəkətdə olan şeylər, sükunətdə olanlardan güclüdür. Demək, su qayadan güclüdür.”“Məhəbbət qadını ağıllandırır, kişini isə dayazlaşdırır.”“Qadından canını qurtarmaq istəyirsənsə, ona 3-5 günlük görmədiyi bir həyat bəxş elə. Həmin həyatı yenə istəyəcək, görəndə ki, səndən bir şey çıxmır, gedib başqasını tapacaq”“Qadına ya səcdə eləmək, ya da biryolluq atmaq lazımdır. Qalanı yalan şeydir”“Mədəsi kəsilmiş kişi öldü, düz üç gün zarıdı. Daha morfi də kömək eləmirdi. Ravik də, Veber də bilirdi ki, öləcək. İstəsəydilər onu üç gün belə əzab çəkməyə qoymazdılar. Amma eləmədilər. Çünki bu dünyada bir din var idi və həmin din də bütün bəndələri sevməməyi nəsihət edir, onların əzablarını qısaltmağa qoymurdu və bir qanun da onu müdafiə edirdi.”“Bəlkə də insan sevilməkdən daha çox, başa düşülməyə möhtacdı”“Dözüm heç vaxt olmur, təkcə hər şeyə öyrəşmək mümkündü.”

Nezrin Azizli, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'yu inceledi.
 29 Ara 2017 · Kitabı okumadı · Puan vermedi

Hekayə dahi avstriyali yazıçı,araşdırmaçı və publisist Stefan Sveyqə məxsus"naməlum qadının məktubu"dur.Əsər 1920-ci illərin ilk yarısında,böyük ehtimalla 1922-ci ildə yazılmışdır. Hekayədə Stefan Sveyqin ustalığının,insan psixologiyasina necə dərindən bələd olmasının,Z.Freydin onun yaradıcığına təsirinin bir daha şahidi oluruq.
Hekayə içindəki o saf, on üç yaşlı qızdan heç vaxt əl çəkə bilməmiş,həyatını bir insana,keçmişinə həsr etmiş qadının məktublarından danışılır.Kiçik yaşından atasını itirmiş,anasının içinə qapanmasının şahidi olmuş bu uşaq əksikliyini hiss etdiyi o ailə istiliyini,şəfqəti R. adlı şəxsdə axtarmış və onda tamamlamaq istəmişdir.Bir qadının sevgiyə olan baxışını,psixoloji duyğularını,tənhalığını yazıçı cox gözəl bir şəkildə çatdırmışdır.Daha sonra həmin şəxslə,yazıçıyla arasında yaşananlar,övladının ölümü və qadının  bütün  bunları həyatı boyu sevdiyi insandan ona yük olaram deyə gizlətməyə çalışması...Bu hissə məni ən qəzəbləndirən,hiddətləndirən hissə olmuşdu.Onsuz da o çox sevdiyi insana görə bütün həyatını,uşaqlığını qurban vermiş bu qız,övladını tək böyütmə yükünü də öz üzərinə götürməyə qərar vermişdi.Heç vaxt onu tanimayacaq və həmişə sevdiyi,bir sözünə belə etiraz etməyən biri üçün bütün həyatını  məhv etməyə dəyərdimi??Qadının övladını min bir əzabla böyütməsi,xəbərsiz atanın isə öz həyatına,yaşamına davam etməsi ədalətliydimi??Bax bu qadının özünə etdiyi ən böyük haqsızlıqlardan biri olmuşdu fikrimcə.Lakin əsərdəki qadın bu həyatı,bütün əzabları sevirdi və heç bir zaman şikayət etməmiş,sevdiyi insanı ölüm anında belə günahlandırmamışdı.Bəs əgər övladının mövcudluğundan, varlığından xəbərdar olsaydı cənab R. görəsən o nə edərdi??Heç vaxt xatırlamadığı və unutduğu bu qadından olan övladının varlığına inanar,ona atalıq edərdimi??Bəlkədə yox,ancaq ən azından qadın bir seçim etmiş olardı,əgər hər şeyi vaxtında danışmış olsaydı...Ya övladını böyütməyə qərar verəcək,sevilmədiniyini qebullanan ana olacaq,ya da məhz hekayə qəhrəmanımız kimi bütün çətinlikləri,məsuliyyəti öz üzərinə yükləmiş,lakin yenədə sevən,yenə də sevgisinə sadiq və" bəlkə bir gün" deyə ümid edən o yad qadın olacaqdı.Kim bilir,bəlkə də,qadın məhz özünə inandırmaq istəməyəcəyi həqiqətlərini görməmək üçün, özünü o çox sevdiyi insanı sevmək hissindən məhrum etməmək üçün kimliyini açıb deməmək qərarına gəlmişdi.Itaətkarcasına,ibadət edəcək qədər sevdiyi insan isə daim varlığından xəbərsiz,vecsiz şəkildə yaşamışdı.
 Bu fikirlər məni "Qorio ata" romanını bir daha xatırlamağa sövq edir.Eyni şeylər o çox dərin məhəbbət sahibi atanın da başına gəlməmişdimi??Ömrünün son anlarında belə" yox qızlarım gələcək,mütləq gəlməlidirlər",- deyə özünü inandırmış,layiq olduğu sevgini alacağını düşünmüşdü ata.Özünü buna inamdırmışdı sadəcə.Və sonda isə bütün ümidlərindən məhrum buraxılmış qadın məktubları ilə sevdiyi insandan intiqam almış və gözlərini əbədi olaraq yummuşdu.
 Bütün bu fikirlərimi ümumiləşdirərək demək istəyirəm ki,bəzi şeyləri vaxtında qəbul etmək,irəliləməyə və bəlkədə layiq olduğumuzu almaq,öz qaranlıq quyumuzdan çıxmaq üçün bizim yalnız özümüzə ehtiyacımız var.Nəticələr nə olur olsun hesablaşmaq və ayağa qalxmaq üçün!

Ceylan Mumoğlu, Başlangıç'ı inceledi.
27 Ara 2017 · Kitabı okudu · 4 günde · 6/10 puan

Bir dəfə yazmışdım, roman uydurulmuş yalanın bəzəkli formada həqiqət kimi təqdim olunmasıdır. Den Braun həmin təqdimatın öhdəsindən məharətlə gəlib. Kollektivi ilə birlikdə hamısının əməyinə sağlıq! Məlum oldu ki, professor Edmondun "Hardan gəldik, hara gedirik?" sualının cavabını elə hamımız bilirmişik...
Ən çox təsirləndiyim səhnələr:
1. Professor Kirşin muzeydəki çıxışı zamanı əyani göstərişin təsvir olunmasını bir film kimi yaşadım.
2. Yəhudi rahibin ölümdən qurtuldum fikri ilə sevindiyi anda, qatilin təkrar geri qayıdıb qətli sona çatdırması.
Romandakı memarlıq abidələri və sənət əsərləri barədə əlavə yazı yazacağam.