Veysel Yılmaz, Budala'yı inceledi.
 20 saat önce · Kitabı okudu · 22 günde · 9/10 puan

Dostoyevski'nin Budala adlı romanı gerçekçi bir romandır. Şöyleki;Dostoyevski hemen her filozofun araştırdığı "Sevgi" meselesine farklı bir boyuttan yaklaşmaktadır.Dünyayı anlama ve anlamlandırma sürecinde önemli bir niteliğe sahip olan sevme,sevilme,değer görme, Dostoyevski’nin de eserinde çekirdek yapıyı oluşturmaktadır.Dostoyevski budala adlı eserinde iyilik temasının sevgi teması ile birleştirildiğinde
doğruluk, dürüstlük, açıklık gibi sahip olunan duyguların tam anlamıyla bir “budala”lık olduğunu söylemektedir.
"Niyetim bütünüyle güzel bir insanı anlatmaktır"der ve budala’yı bu amaçla kaleme alır peygamberimsi kahramanı Prens Mişkin’i böyle yaratır.Prens mişkin'in temelde sahip olduğu doğruluk ve sevgi,onu iyi bir insan yapmaktadır.
Bu iki özellik kitabı basit bir duygu yüklü roman olmaktan çıkarmaktadır.Yazarın çok zeki olması kitaba ayrı güzellikler katmaktadır "Zaten bütün utangaçlar hükmetmek ister."sözü kısa, çarpıcı ve bir o kadar da doğru bir cümledir.Kitap,insan toplum ilişkileri üzerinden derin bir psikolojik yapı sergilemektedir.
Kitapta çok fazla toplumsal gerçek bulunduğundan yazara da toplumcu gerçekçi diyebiliriz.Bu bakış açısıyla, iyi kalpli ve saf bir budala'nın gözünden toplumsal gerçeklere bakabiliriz. Özellikle ippolit karakterinin dönemin rus politik anlayışını yansıtan mektubu buna bir örnektir.Aynı zamanda bu roman temiz saf duygular ile sadece bir portre de bile görüp aşık olabilen sevgi insanı olan Prens Mişkin'in, Nastasya tarafından sınandığı bir aşk romanıdır.Dostoyevski'nin mişkin karakteriyle vermek istediği mesaj bence şudur:
Peygamber kadar dünya iyisi de olsan,kalbine yenik düşersin.Kimseye zararım dokunmaz zannedersin,fakat tutunamadığın için insanların da hayatını mafedersin.Bunlar aynı zamanda senin hataların ve zayıflıklarındır.Ama böyle olmazsan, bırak iyi olmayı İnsan olamazsın!!!

Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
20 Mar 15:46 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

''İnsan insana nasıl hükmeder, Winston?''
Winston, biraz düşünüp, ''Acı çektirerek,'' dedi.
''Tamam işte. Acı çektirerek. Boyun eğmek yetmez. Acı çekmiyorsa, kendi iradesine değil de senin iradene boyun eğdiğinden nasıl emin olacaksın? Hükmetmek, acı çektirmekle ve aşağılamakla olur. Hükmetmek, insanların zihinlerini darmadağın etmek, sonra da dilediğin gibi yeniden biçimlendirerek bir araya getirmekle olur.''

1984, George Orwell1984, George Orwell
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
 18 Mar 22:05 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Rusya Tarihi
Vekayinâmedeki bir kayıt ta bunu teyid etmektedir. 983 yılında Kiyef'in putperest ahalisi -dinlerinin icabı olarak - ilâhlara bir insan kurbanı takdim etmek istemişlerdi. Kur'a bir vareg - rus hıristiyan gencine isabet etmişti; fakat babası bu delikanlıyı teslim etmek istememiş; bunun üzerine ahali galeyana gelmiş, babasını ve delikanlıyı öldürmüştü. Kiyef knezlerinin açıktan açığa hıristiyanlığa baskı yaptıkları bilinmiyor. Olga'nın hıristiyan oluşu nazarı itibara alınırsa, knezlerin din takibatında bulunmadıklarına hükmetmek icabeder; Bizans hükümeti tarafından hıristiyanlığın bilerek propagandası yapıldığını kabul etmeliyiz.

Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 29 - Türk Tarih Kurumu)Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 29 - Türk Tarih Kurumu)
onbesincieylul, bir alıntı ekledi.
18 Mar 19:13

Büyücülerle birlikteyken, Basthi, oyunlarını iyi bildiğini, halkı etkileri altına almak için yaptıkları sahte büyülerin aslını bildiğini gösterirdi onlara. Halka hükmetmek için birlikte çalışmaları gerektiğini söylerdi. Halkın, tanrılar ve büyücülerin söz sahibi olduklarını bilmesi iyiydi, ama asıl üstünlüğün kendisinde olduğunu da bilmeliydi bu büyücüler

Tanrılar ve Köpekler, Jack London (Sayfa 115 - Oda Yayınları)Tanrılar ve Köpekler, Jack London (Sayfa 115 - Oda Yayınları)

"Ey yaşamına hükmetmek isteyen kişi! Bırak yaşamı ,göz kapağına dahi hükmedecek durumda değilsin."

Büşra Erkurt, bir alıntı ekledi.
18 Mar 10:49 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

"Aradan ne kadar zaman geçtiğinin ne önemi var? Sadece sığ kişilerin bir duygudan kurtulmak için senelere ihtiyacı olur. Kendi efendisi olan bir kişi, bir zevki icat ettiği gibi bir üzüntüyü de sona erdirebilir. Duygularımın merhametine kalmak istemiyorum. Bunları kullanmak, keyfini çıkarmak ve onlara hükmetmek istiyorum. "

Dorian Gray'in Portresi, Oscar Wilde (Sayfa 178 - İndigo Kitap)Dorian Gray'in Portresi, Oscar Wilde (Sayfa 178 - İndigo Kitap)

Çanakkale Savaşı
- 1. Dünya Savaşı’nın bir parçası.
- Amaçları, İstanbul’u işgal edip, boğazlara hükmetmek isteyen İngiltere ve Fransa donanmalarının Çanakkale Boğazı’nda (denizde ve karada) bozguna uğradıkları bir savaş.
- Yokluk ve yoksulluklar içindeki Türk halkının, cesaret ve fedakârlıkla bu vatan için tek yürek olduğu ve her iki tarafın da sayıları 180 binleri geçen ölümlerin, kayıpların, sakat kalmaların yaşandığı bir savaş.

Mustafa Yıldız, bir alıntı ekledi.
16 Mar 16:55 · Kitabı okuyor

En bağışlanamaz yanın bu işte: gücün var ve hükmetmek istemiyorsun.

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Nietzsche (Sayfa 145 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Nietzsche (Sayfa 145 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
13 Mar 23:01 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Rusya Tarihi
İlk siyasî teşkilâtın ise büyük uruğlar halindeki toplulukla nihayet bulduğu anlaşılmaktadır. Her ayrı uruğun başında bir şefin bulunması keyfiyeti, ancak bazı uruğlarda tesadüf edildiğine göre, bunun yabancı tesirlerle meydana geldiği sanılmaktadır. VI. - VIII. yüzyıllarda Doğu Slavlarının herhangi bir siyasî faaliyet göstermedikleri nazarı itibara alınırsa, onların devlet kurmak hususunda fazla kabiliyetleri olmadığına hükmetmek icap eder.

Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 11 - Türk Tarih Kurumu)Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 11 - Türk Tarih Kurumu)