• "Ensâr’dan bir komşum vardı. Resûlullah’a (aleyhissalatu vesselam) onunla nöbetleşe giderdik. Bir gün o gider, vahiy vs. haberlerini bana getirirdi. Ertesi gün ben gider, günlük haberleri ona ben getirirdim. Derken bir gün o komşum bana gelip hızlı hızlı kapıyı vurdu. Hemen çıktım. Telaşla: "Mühim bir hadise var!" dedi. "Gassâniler mi saldırdı?" dedim. "Daha büyük, Resûlullah kadınlarını boşamış!" dedi. Ben içimden: "Eyvah, Hafsa hüsrana düştü, zaten bunu bekliyordum!" dedim. Kalkıp Hafsa’nın yanına gittim. Ağlıyordu."

    Hz. Ömer, Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) diğer zevcelerinde ve mescitteki cemaatte umumi bir üzüntü ve keder havası görür. Resûlullah ile görüşmek ister, önce kabul edilmez. Sonunda huzura girer ve Hz. Peygamber’in (aleyhisselam) hanımlarını boşamadığını anlayınca, Resûlullah’a şu yakınmada bulunur:

    "Ey Allah’ın Resûlü, bizi bilirsin, biz Kureyşliler kadınlara hâkim kimselerdik. Sonra Medine’ye geldiğimizde, burada kadınların erkeklere hâkim olduklarını gördük. Bizim kadınlar da onlardan huy kaptı. Bir gün hanımıma öfkelenmiştim, bana mırıldanıp karşılık vermez mi! Bunu doğru bulmayıp azarladım. Bu sefer: "Niye azarlıyorsun? Vallahi Resûlullah’ın zevceleri bile ona karşılık veriyorlar, mırıldanıyorlar. Hem onlar icabında küsüp gün boyu, geceye kadar Resûlullah’ı terk ediyorlar!" dedi. Kızım Hafsa’ya: "Resûlullah’a sen de mi karşılık veriyor, mırıldanıyorsun?" dedim. "Evet, hiçbirimiz, o gün geceye kadar yanına uğramayız." dedi. "Sizden kim böyle yaparsa büyük zarar eder, hüsrana uğrar. Hanginiz, Resûlünün öfkesi sebebiyle, Allah’ın gazabına uğramayacağından emin bulunuyor? Alimallah bir anda helâk olursunuz!" dedim.

    "Hz. Ömer der ki: "Ben böyle deyince Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), tebessüm ettiler."

    Hz. Ömer devam ediyor: "Hafsa’ya dedim ki: "Kızım sakın Resûlullah’a karşılık verip mırıldanma ve ondan bir kısım taleplerde bulunma. Bir şey gerekirse bana söyle. Sakın bazı arkadaşlarının Resûlullah’a senden daha sevgili ve daha gönül alıcı olması seni aldatıp yanlış davranışa sevk etmesin."

    Hz. Ömer, Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) burada da tebessüm ettiğini belirtir."