• 17. yüzyılda yaşamış olan ünlü Kürt şairi ve düşünürü Ehmedê Xanî, o dönemde revaçta olan bölge dillerini bilmesine rağmen, Kürtçe yazmayı tercih ediş sebebini şu sözlerle ifade ediyordu:

  Safî şemirand,
  vexwarî durdî
  Manendê durê lîsanê kurdî
  Înaye nîzam û întîzamê
  Kêşaye cefa ji bo yê amê
  Da xelq-i nebêjitin ku Ekrad
  Bême’rîfet in, bêesl û binyad.

  "Saf olanı bir kenara bırakıp
  tortulu olanı içti
  İnci gibi olan Kürt lisanını
  Onu nizam ve intizama soktu
  Halk için cefa çekti
  Başkaları Kürtler için
  Köklü ve asil değil, demesin diye."

  Ehmedê Xanî, Mem û Zîn
 • ''O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, «Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık» diyecekleri zamanı bir görsen!,,
  (Kur'an-ı Kerim: Secde Suresi, 12. Ayet Meâli)
 • Pamuk prenses’ in cüceleri niçin 7 ?
  James Bond niye 007 ?
  İstanbul niçin 7 tepe?
  Türkiye niye 7 bölge ?
  Dünya niçin 7 kıta?
  Zindan niçin 7 kule?
  Peki…
  Soyumuz niye 7 göbek?
  Gül neden 7 veren?
  Dünya’nın neden 7 harikası var?
  Oteller niçin 7 gece-7gündüz?
  Neden 7 Göller..?
  Ejderha neden 7 başlı?
  Mevlana’nın öğüdü neden 7 ?
  Peki…
  Gökyüzü neden 7 kat?
  Yeryüzü neden 7 kat?
  Cehennem neden 7 kapı?
  Hafta niçin 7 gün ?
  Gökkuşağı neden 7 renk?
  Peki dinde;
  Eski ilk dinlerde 7 neden kutsal?
  Hristiyanlık ve Müslümanlıkta uyurlar neden (Ashab-ı Kehf) 7 kişi?
  Yahudilikte kutsal şamdan neden 7 mum?
  Kabe’de tavaf niçin 7 ?
  Merve safa arası niçin 7 ?
  Şeytana atılan taş niçin 7?
  Kuran’ın kapısı kabul edilen Fatiha’nın ayet sayısı neden 7..?
  İslam dinindeki bu gizemli “3”ler “7”ler “40” lar da ki, bu “7”ler kim?
  Hz Yusuf döneminde kıtlık ta 7 yıl sürmüş..
  Yedi sayısının bir çok hikmeti vardır. Yaradanın Hikmet'inden Sual Sorulmaz derler.
  En önemli bir hikmeti, Yaradanın 7 sıfat-ı subutiyesine işaret eden bir sayı olması olabilir. Bilindiği üzere, Allah’ın ilim, kudret, kelam, sem’(işitme) Basar(görme), hayat, irade adlı 7 subûtî sıfatı vardır. Bu sıfatlar hem kâinat hem de insanlık âleminin nizam ve intizamına bakar.
  Başlamak kelimesinin kök harfleri olan “B-D-E”nin ebced değeri de 7’dir. Ayrıca ezelden -ebede. “E-B-D” harflerinin ebced değeri de 7’dir. Ve Kur’an miladî 7. asırda inmiştir.
  7 rakamının mistik bir etkisi de var. Bu açıklanmaz ama insanlık bunu bilir.
  * Hindu geleneklerine göre insan vücudunda 7 temel çakra bulunur...
  * Budist efsanesine göre Buda doğduktan sonra ayağa kalkıp 7 adım atmıştır...
  * Mısır'da Güneş Tanrısı RA 7 ruhludur..
  * Tibet'te 7 Buda vardır...
  * Çin'de 7 kutsal element vardır...
  * Feng Shui'de iletişim sayısı 7'dir...
  * Afrikalıların Kwanza Bayramı 7 sembollüdür...
  * Zulu halkının süsleri 7 renklidir...
  * Eskimolarda kar 7 isimlidir...
  * Antik Yunan döneminde belirlenen 7 ana sanat vardır.
  * Uğur böceğinin beneklerinin sayısı 7'dir...*
  Neden 7 düvele meydan okuruz ?
  Büyük Ayı-Küçük Ayı takım yıldızlarının sayısı neden 7?
  Niçin müzikte nota sayısı 7?
  Prematüre doğan çocukların 8 aylık olanlarının çoğu yaşamazken 7 aylıklar nasıl yaşıyor peki?
  Sezeryan doğumlarda annenin kesilerek bebeğe ulaşılması neden 7 kat ayrıca?
  Bir bebeğin yaklaşık 7 aylıkken süt dişleri çıkarken, o dişlerin dökülmesi neden 7 yaş ?
  Yüzümüz neden 7 kapı (2 göz+2kulak+2burun+1ağız)
  Bu ‘7’ler beni gerçekten ‘yedi’!..
  Hayatımı 7..😅
  Mesela Neden insan 7 sinde neyse 70'şinde de aynı olur.
  Neden çok sinirlendiğimizde 7 sülalesine söveriz..
  Ben tesadüflere inanmam
  Ben rakamların uğuruna ya da uğursuzluğuna da inanmam ama sırrına inanırım.
  Ha bir de 7 kocalı Hürmüz vardı dimi..😅
  Şimdi soruyorum size;
  Bu rakamın sırrı ne ola ki?🤔🤔🤔
 • Dört nisan doksanyedi, alelade gün değil,
  Kara günsün, kara gün bu bir gerçek, kin değil,
  O kadar karasın ki tarifin mümkün değil
  Başbuğ’ un başımızdan çekildiği günsün sen,
  Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün sen! Çekildiği diyorum, sor bana hele niye?
  Çünkü dilim varmıyor ona öldü demeye,
  Varmasa da mecburum, mecburum söylemeye
  Bize yetim gözüyle bakıldığı günsün sen,
  Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün sen!
  Çok acılar görmüştüm, ama bu kadar derin
  Olanı görmemiştim, bu da senin eserin
  O kara akşamında, kapkara bir haberin,
  Beynime kurşun gibi sıkıldığı günsün sen,
  Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün sen!
  Belki senin suçun yok, belki benimki hata,
  Her can günün birinde göz yumacak hayata,
  Fakat sen bir başkasın, sen varya sen, adeta,
  Ciğerimin yerinden söküldüğü günsün sen,
  Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün sen!
  Altaylar’ dan Tuna’ ya libas giymiş hüzünden,
  Özünden ağlıyor bak, bütün Turan özünden.
  Müslüman Türk evladı olanların gözünden,
  Yaş yerine kanların döküldüğü günsün sen,
  Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün sen!
  Başbuğ Türkeş yok artık, bulabilmek imkansız
  Herkesin acısını bilebilmek imkansız,
  Her yüreğe tercüman olabilmek imkansız,
  Her yürekte bir ağıt yakıldığı günsün sen
  Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün sen!
  Türkeş gibi bir lider ne çıkmıştır, ne çıkar
  Yıkar onun acısı, Arif ’ i artık yıkar
  Ateşin kanunudur düştüğü yeri yakar,
  Bozkurtların boynunun büküldüğü günsün sen,
  Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün sen!
  https://youtu.be/xNsOsTVTKZ4


  #alparslantürkeş
  #rahmetle Ozan Arif
 • KUR'AN DİNDE HERŞEY İÇİN YETERLİDİR ‼️

  NAMAZIN NASIL KILINACAĞIDA AKIL SAHİPLERİ İÇİN YETERİNCE AÇIKLANMIŞTIR ‼️

  RİVAYETLERE İHTİYACIMIZ YOK‼️

  ♦️Namaz, arapçadaki salat kelimesinin karşılığından biridir. İslamın şiarlarından birisi olan namaz; Allah'a ibadet etmek, ona şükrünü göstermek, onun buyruğuna itaat için günde beş vakit kılınır. Tarih boyunca her ümmet namaz ve zekat ile emrolunmuş, yeryüzünde namaz kılanlar hiç eksik olmamıştır. Bu yüzden önceki ümmetlerde ''kıyam, rüku ve secde'' (Hac/26) hareketleri olan ibadete rastlanabilir. Örneğin Musa (as) Tuva vadisinde şu vahyi almıştır: ''Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için salata devam et'' (Taha /14).

  ♦️İslamiyetin geldiği arap toplumu şirk ehli olsada Allah inancı vardı.O dönemdeki arap toplumunda İbrahim' (as) den o güne kadar süregelmiş ama deforme olmuş ve Tevhidden uzaklaşmış ibadet şekilleri vardı. Yani İslamiyetten önce o toplumda namaz ve hac ibadeti o zamana kadar gelen dinin değişime uğramış haliyle biliniyordu.Müşrikler namaz ve hac ibadetini putlara özgüleyerek yapıyorlardı.Nebi'mize İslamiyet tebliğ edilince bi'setin yaklaşık 2.yılında Taha,İsra,Müzemmil surelerindeki namazı ikame et emriyle doğru namazın(onların yani müşriklerin namazı Kabe yanında el çırpmak ve ıslık çalmaktan ibarettir-Enfal/35) nasıl ve hangi vakitlerde kılınacağı vahyediliyor.Yani namaz ilk kez islamiyetle bildirilmiş bir ibadet değil.O dönem arap toplumunda ibrahim' (as) den beri süregelen ve sonraki Nebi'lerede farz bir ibadet olarak Allah tarafından bildirilmiş ve o günkü toplumda bu ibadeti biliyor ve haberleri var.Hatta ilk dönem kayıtlara göre Nebi'miz ve 5-6 sahabeninde islamiyet gelmeden önce namaz kıldıklarına dair (ama müşriklerden farklı olarak Allah'a özgüleyerek) bilgi var.(İzzet Derveze, Asru'n-Nebi, s. 426.)Yani namaz bilniyor ama gerçek uygulama ve ibadetin nasıl yapılacağı Kur'an ile peyderpey Nebi'mize vahyediliyor.

  ♦️Ana hatları;Kıyam (tekbir Ile başlanacağına dair ayet (74/3, 87/15) ,Kıyama kalkış, ruku ve secde tesbihleri (Rükunlerin içeriği):7/206, 9/112, 10/10, 15/98, 17/111, 20/130, 26/220, 30/17, 32/15, 50/40, 52/48

  Namazın rükunlarında ara tekbirleri:37/3, 74/3, 87/15

  Rukudan sonra kıyamda beklemede tesbih:15/98

  Rukuda tesbih:56/96

  Secdede tesbih, dua: 87/1, 50/40

  Namazdan sonra tesbih ve dua: 2/45, 153, 9/112,

  Fatiha okunmasına dair ayet (Hicr/87) '' Seb'an Minel Mesani'' tekrarlanan yedi'' diye ayette var,kolayınıza geleni okuyun ardından var.Hatta müşriklerin namazı siyer kaynaklarda önce secde edip sonra ayağa kalkıp el sallama ve ıslık çalma şeklindeyken, Nebi'miz vahiy doğrultusunda önce Tekbir ve ardından Kiyam,Ruku,Secde şeklinde kılmıştır.

  Nisa /101-102'de zorunlu durumda kısaltılmış namaz 1 rekat,yani normal zamanda kılınan 2 rekaat.Zorunlu durumda 1 rekaat kılın diyor yüce Allah.Siyer kaynaklarda(ilk dönem Islam kaynakları) Nebi'mizin namazı Mekke döneminde 2 rekaat kıldığı bildiriliyor.Medine döneminde daha güvenli ve rahat bir yaşam imkanı olunca müslümanlarda gevşeme,namazlara mescite gelmede azalma görünce Nebi'miz inisiyatif kullanarak müslümanlar arasında bağı kuvvetlendirmek amacıyla öğlen,ikindi ve yatsı namazlarını 4 rekaata çıkarıyor.Orta namaz (Akşam ), yani sabah iki ,diğer vakitler dõrt ,orta namaz 3 rekaat.

  💥Yani sözün özü yüce Allah Kur'an da Salat'ı resimli namaz kitabı gibi anlatmamıştır.Ana hatlarını bildirmiş,amacını ve ruhunu(Allah'ı hatırlamak) ve õzünü(Huşu içinde kılmak) anlatmış uygulamada yetkiyi ve inisiyatifi Sevgili Nebi'mize bırakmıştır.Çünkü vahiy Nebi'mize gelmiş ve uygulamada O'nun ayetlerden anladığı ve zaten bilinen bir ibadet (İbrahim' as den gelen ) olması hasabiyle O"nun yorumlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bîzde şimdi Nebi'mizin kıldığı şeklin nesilden nesile tatbikinin aktarılmasıyla öğrenip kılıyoruz.

  💥Burda şunuda söyleyelim; Allah Resulü sonrası ümmetin fiili tatbikiyle öğrenilip yüzyıllardır aktarılan namaz ancak rivayetlerden öğrenilir,diyenlere soruyorum; 200-250 yıl sonra yazılan hadislere kadar ümmet neye göre namaz kıldı❓
 • بسم الله الرحمن الرحيم

  "O halde beni anın, bende sizi anayım.
  Bana şükredin,sakın nankörlük etmeyin."
  (Bakara suresi 152.Ayet)

  Ne müjdeli bir ayet , ne büyük bir ikram...
  Bizlerin Ellah'ı anması yada anmaması Ellah'ta ne bir eksiklik meydana getirir nede O'na bir fayda sağlar.

  Ama Ellah bizi andığı zaman,bizim için harikulade işler olur.
  Ellah'ın anması mağfiret olunmamızı,
  O'nun koruması altına girmemizi ve daha birçok dünya ve ahiret iyiliklerini beraberinde getirir.
  Ellah'ı çokça analım ki, O'nun bizi anmasına vesile olsun.
  Birde nankörlük etmemeye çok dikkat edelim.
  Zira Rabbimiz nankörlükten hiç hoşlanmıyor,
  nankörlük Ellah'ın gazabını celbeden çok kötü bir davranış.

  Ellah bizleri ve bütün Müslümanları nankörlükten korusun.