• Marên bajarê binerdî yê ku Şahmaranê daxistibûn bin erdê, dîtibûn ku gelek xwîn ji şahbanûya wan çûye! Pıştî ku serwezîr şûr dabû qirika wê û xwîn jê pejiqîbû wê nema xwe livandibû û xwe li mirîtiyê danîbû da ku keçika xwe ji xerabiyê biparêze!Tevlî hemû tiştî ji hezkirina wê ya li hemberî Camsab tiştek jê kêm nebûbû û bi ew li cem xwe dixwest! Camsabê ku ji ber hezkirina wê hestî u çerm mabû ji dibirin serayê

  (Yeraltı şehrinin yılanları Şahmaran'ı yer altına indirdiler, prenseslerinden çok kan aktığını gördüler! Baş vezir hançerle boynunu kestiğinde kan sıçradı ve bir daha hareket etmedi ve ölmüş gibi yapmıştı ki kızına zarar verilmesini engelleyebilsin! Bunlar olmasına rağmen onun sevgisinden yada Camsab'la ilgili duygularından bir şey eksilmemişti ve onu yanında istiyordu! Camsab onun aşkından bir deri bir kemik kalmıştı ve onu saraya götürdüler)
  RONÎ WAR
  ŞAHMARAN
 • Li jor, wek li qedera xwe binere, wek di çawên wî de lı qedera xwe bigere û di awirên wî de qedera xwe bibîne, li çawên Şehmur nerî! Hewalê wî meşka hungiv ji bîrê kişand jor. Pıştî kişandına meşka hungiv li devê bîrê hinekî sekinî! Xuyabû dikeliya! Xuyabû ku kela wî ji bext û ûcdan bû! Xuyabû ku bi ûcdanê xwe re dida u distend! Di vê kêliya demê de du tiştan berhev didan. Bext u bêbextî! Ûcdan û bêûcdaniye! Kela wi ji vê bû!
  Bext û ûcdan têk çûbûn!
  Pıştî wê kelîka kela dil û berhevdanê, hewalê wî werîs qetand û avêt hundur bîra ku Camsab têde li benda qedera xwe bû! Şehmur nema li jêr u xatirê çawên wî nerî û ji devê bîrê veqetiya!

  ( Yukarı, kaderine bakar gibi, onun gözlerinde kaderini arar gibi baktı ve onda kaderini gördü, Şahmur'un gözlerine baktı. Arkadaşı bal kovasını kuyudan yukarı çekti. Bal kovasını çektikten sonra kuyunun ağzında biraz bekledi! Düşünceli görünüyordu. Adalet ve vicdanı arasında kalmış tartıyordu. Bu düşüncesi iki şeyi karşılaştırıyordu. Adalet ve adaletsizlik! Vicdan ve vicdansızlık! Düşünmesi bundandı.
  Adalet ve vicdan gitmişti
  Sonra arkadşı halatı kopardı ve Camsab'ı kaderini beklediği kuyuya attı! Şehmur bir daha aşağı ve gözlerinin içine baktı ve kuyunun başından ayrıldı)
  RONÎ WAR
  ŞAHMARAN
 • Bînim bîra we;şahmaran di jiyana xwe de hew dıkarın careke bizewicin! Xwedê wisa xwestiye, loma tişta gu li me dikeve em qebul bıkın û bînin cih! Ji bona ku di pêş de dewsa wê bıgeri u zuriyeta wê dewam bıbı hew keçikek ji vé zewace çe dibe! Ev ji hikmetık têde ye! Ew keçik bi ruhê diya xwe lê bı bedenek nû, pıştî demekê dibe Şahmarana bajarê binerdî!

  ( Size hatırlatayım; Şahmaran hayatı boyunca sadece bir kere evlenir! Allah böyle istemiş, bize düşen kabul edip yerine getirmek! Bu fermanı yerine getirmeliyiz! Çünkü öncelikle yeri dolsun ve soyu devam etsin diye bu evlilikten sadece bir kız olur! Bunda da vardır bir hikmet! Bu kız annesinin ruhundan yeni bir bedende, bir zaman sonra yeraltı şehrinin Şahmaran'ı olur.)
  RONÎ WAR "ŞAHMARAN"
  Çeviride yanlışlık olmuşsa şimdiden özür dilerim