Erenler kalbi ganîdir
Yuduğu kalbi arıtır
Gelişin kanden beridir
Gel şöyle ihvân dediler

Yakın bir dostum bana seneler evvel şöyle demişti; "Eylül, okumak istediğin bütün kitapları okumadan Cemil Meriç okuma,zira onun lisanını ve dünyasını keşfettikten sonra başka bir kitabı okuyamayabilirsin."
Bunun ne anlama geldiğini farketmem pek da uzun sürmeyecekti...Cemil Meriç'in okuduğum diğer eserlerinde tanıdığım bilge düsturu ve Meriç'çe lisanı,Işık Doğudan Gelir' de başka bir boyut kazandı benim için.Bu eser bilginin ve tarihsel kronolojinin,gelişen yazınsal ve tarihsel seyriyle şekillendiği,hiçbir akımın yarıştırılmadığı bir araştırma kitabı...

Gerçekleştirilememiş bir İslâm ansiklopedisi oluşturma fikrinden yola çıkılarak hazırlanan eserin ansiklopedinin kapsamlı ve hayli uzun serüveninden bahseden ilk bölümlerini,Meriç'in arifane bir gözle değerlendirip geniş araştırmalarına yer verdiği, 'İhvan-ı Safa Risaleleri' izliyor.Eserin bu bölümü beni tesiri altına aldı,zira oluşturulmuş bu grubun,zamanın bütün ilimlerini kucaklayan,dönemin bilgi hazinelerini barındıran,tam 52 Risaleyi kaleme almış olmalarına rağmen daha evvel adını dahi duymamış olmamız,dönemin alimlerine atıfla, Meriç'inde hezeyanları arasındaydı...

Daha sonra Musevilerin ve Hıristiyanların başucu kitabı olmuş,'Bible' namı diğer 'kitabı mukaddes' üzerine derinlemesine ve oldukça titiz çalışmalar yer almakta.Bir filozof nazariyle belki de şimdiye dek tenkit edilmemiş çok mühim ayrıntıların yer aldığı bu kısımda yorucu pasajlar sizi sabırla ilerlemeye sevkediyor.Bu kısımda okumayı bırakmaz iseniz şayet,sonra ki kısımlarda muazzam bir aydınlık sizleri kucaklayacak...Çünkü yazar doğu mabedlerini gezerken sizleri Aklın melekeleri arasında harikulâde bir yolculuğa çıkaracak...

Akıl mı? Cinnet mi? Diye ictenlikle size soracak,zira cinnete methiyelerde bulunan felsefecilerin ve filozofların çok ilgi çekici dayanaklariyla sizleri yüzlestirecek...

Sonra Aklı izah edecek sizlere İslami bir bakış açısıyla,olağanüstü ve fikrimce tarihi bir incelemeye imzasını atarak...

Eser,bu minvâlde okumalar yapmamış,salt bilginin çıkarımlarından keyif duymayan arkadaşlara çok kavramsal ve didaktik gelebilir,demedi demeyin... :)

Keyifli Okumalar...

Esra Yalçın, bir alıntı ekledi.
24 Şub 17:09 · Kitabı okumayı düşünüyor

Nefsim, methedilip övülmeyi de o kadar sever ki, o esnada sanki insanların en akıllısı, en erdemlisi ve en üstünü kendisidir.

İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 1, Anonim (Sayfa 252 - Ayrıntı)İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 1, Anonim (Sayfa 252 - Ayrıntı)
Acapella Mellon, Dune'yi inceledi.
12 Şub 16:03 · Kitabı okudu · 8 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kendi evreni olan kitaplara bayılıyorum. Bu kitap da onlardan biriydi. Diniyle, diliyle, gelenekleriyle, efsaneleriyle ve tarihiyle tamamen ayrı bir dünya yaratmış yazar. O yüzden okumaya başlamadan önce hakkında kısa bir araştırma yapmanız, hiç değilse arkasındaki ek bölümleri önceden okumanız iyi olur. Çünkü kitabın içinde konuyu kesip olan biten açıklanmıyor. Örneğin Butleryan Cihadı'dan sonra şöyle oldu diye anlatılıyor ama Butleryan Cihadı'nın ne olduğu, nasıl ve neden geliştiği tam anlatılmıyor. Satır aralarından hakkında üstünkörü bir bilgi edinilebiliyor sadece. Kitabın arkasındaki ek bölümlerde Dune gezegeni, dinler, soylu hanedanlar ve çeşitli siyasi oluşumlar hakkında kısaca bilgiler ve sözlük var. Kitabı okurken Dune'u Arabistan olarak düşündüm. Sadece çöl ikliminden dolayı değil; beklenen bir peygamber olması, bunun önceden bildirilmesi, bu peygamberde çeşitli işaretlerin görülecek olması, daha sonra bu peygamberin kendi bildiklerini halkına öğretmesi ve düşmanlara karşı koyması bana Hz. Muhammed'i fazlasıyla çağrıştırdı. Zaten Fremenlerin kullandığı bazı sözcükler şöyle: Bedeviyân/İhvân Bedeviyân, bilâ-keyf, seyyidina... Sadece İslâm esintileri mi var, hayır. Örneğin kabul gören dinlerden birinin kitabı Turuncu Katolik İncili.
Hikaye Arrakis denilen çöl gezegeninde geçmektedir. Gezegenin yerlileri Fremenler Dune der bu gezegene. Melanj denilen, diğer hiç bir gezegende bulunmayan çok değerli baharat ile gezegen önemli bir ticari değere sahiptir. İmparatorun emriyle Dük Leto Atreides gezegenin yönetimini alır ve hanesiyle birlikte bu gezegene yerleşir. Ancak gezegenin eski yöneticisi olan Harkonnen Hanedanı bir suikast düzenler, dükü ve tüm soyunu öldürtür; kargaşa sırasında kaçmayı başaran oğlu Paul ve onun annesi dışında. Paul yaşanması imkansız denilen Fremen çölünde saklanır, Fremenler onları bulana dek. Dışdünyadan birilerini kolay kolay aralarına almayan yerliler Paul'ün yüzyıllardır beklenen, dünyalarını cennete çevirecek olan mesih olduğunu farkedince işler değişir. Tüm evreni etkileyecek olaylar böyle başlar.

Bir de kitabın bilimkurguyla karışık fantastik bir kitap olduğunu söylemeden geçemem. Neden bilimkurgu kategorisine alındığı çok açık ancak içinde barındırdığı fantastik öğeler ve bilimkurguya farklı bir yönden yaklaşması bu kitabı diğerlerinden biraz ayırmış.

Aynı şekilde insanın güçlülük ve zayıflık bakımından da durumu arada bir yerdedir. Çünkü o oldukça sağlam bir kuvvete sahip olmadığı gibi küçümsenilecek bir zayıflığa da sahip değildir. Çünkü aslan gibi hayvanlar ondan çok daha güçlü iken küçük canlılar gibi hayvanlar ise ondan daha zayıftır.
Aynı şekilde insanın bilgi ve bilgisizlik bakımından da durumu arada bir yerdedir. Çünkü insan, melekler gibi bilgide derinleşen bir varlık olmadığı gibi, hayvanlar gibi ihmalkâr bir cahil de değildir.
Aynı şekilde insanın bilebileceği şeylerin durumu da iki [aşırı] tarafın arasında bir yerdedir. Şöyle ki: İnsan, sayıların katlanarak artması gibi, aşırı derecede, çok sayıdaki varlığa ilişkin bilgiyi kuşatamaz. İnsan parçalanmayan bir parça gibi az sayıdaki varlığa ilişkin bilgiyi idrâk eder; tıpkı on sayısının kökünü almak ve benzeri gibi.
Aynı şekilde insanın tartılabilir şeylere ilişkin gücünün durumu da arada bir yerdedir. Çünkü insanın, dağların ağırlığında olduğu şekilde aşırı bir ağırlık ile zerrenin ağırlığında olduğu şekilde oldukça küçük bir ağırlığın arasında bir yerde kalan varlıklardan başka şeyleri tartâbilmesi mümkün değildir.

ihvan ı safa clt,3

Esra Yalçın, bir alıntı ekledi.
28 Oca 16:31 · Kitabı okumayı düşünüyor

Nefs, özü gereği canlı, bilkuvve bilen, tabiatı gereği etkin(faal), birtakım bilgileri kabul eden, cisimler üzerinde etkin ve onları kullanan, bitkisel ve canlı cisimleri belirli bir zamana kadar yetkinleştiren, sonra da terk edip onlardan ayrılarak kendi unsuruna, kaynağına ve başlangıç noktasına (mebde’) -nasılsa öylece- ya kazanç ve özençle ya da pişmanlık, üzüntü ve hüsranla dönen, nûrani, göksel ve rûhani bir cevherdir.

İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 1, Anonim (Sayfa 176 - Ayrıntı)İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 1, Anonim (Sayfa 176 - Ayrıntı)
Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
25 Oca 13:35 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Cabir Bin Hayyan
İslamda simya, dokuzuncu yüzyılda " Mistik " ismi ile de tanınan Cabir bin Hayyan'la ortaya çıktı. Günümüzde Cabir'in, veya Ortaçağ Avrupasında tanınan ismiyle, Geber'in eserleri olarak, bilinen metinler aslında, onuncu yüzyılda ortaya çıkmış olan ve kendilerine " İhvan as-Safa " adını veren mistik bir mezhebin koleksiyonuna aittir.

Bilimler Tarihi, Stephen F. Mason (Sayfa 81)Bilimler Tarihi, Stephen F. Mason (Sayfa 81)
•Muhayyîr•, bir alıntı ekledi.
16 Oca 00:26 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Vehhabilikte “İhvan Teşkilatı”
“Abdülaziz b. Suud’un kurduğu bu teşkilat Bedevi kabileleri “Hicre” denilen kasabalarda iskâna zorlayarak yerleşik hayata geçirmiştir. Hicrelerde eğitim alan Bedeviler, fetih eylemlerine başlamıştır. Böylece dini eğitimle cihadı birleştirmiştir.”

İslam Mezhepleri Tarihi, Halil İbrahim Bulutİslam Mezhepleri Tarihi, Halil İbrahim Bulut
Esra Yalçın, bir alıntı ekledi.
14 Oca 20:22 · Kitabı okumayı düşünüyor

Ey kardeşim! Bil ki, Allah kimini bir derece ve makama yükseltir de, o da oraya ulaştıktan sonra orada kalır, geri dönmez, sonra o makamın hakkını verir, şartlarını yerine getirirse, bunun karşılığı ve mükafatı olarak Allah onu bu makamdan daha yüksek bir makama, bulunduğu halden daha yüce ve şerefli bir hale yükseltir. Bu makamda bulunma nimetinden habersiz olup, o nimete şükretmeyen ve daha yüksek makama ulaşmak için çabalamayan ve bulunduğu makamda ilerlemeyi arzulamayan kimsenin göreceği karşılık ise, o makamdan ayrılmak, ameli hangi dereceye karşılık geliyorsa, orada kalmak ve daha fazlasından mahrum olmaktır. Böylece o, bunun ötesinde ve yukarısındaki derece ve makamlara ulaşamaz. Bu kayıp ve mahrumiyet, ona verilmiş cezadır.

İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 1, Anonim (Sayfa 236 - Ayrıntı)İhvân-ı Safâ Risâleleri Cilt 1, Anonim (Sayfa 236 - Ayrıntı)