• Müslüman olmak beni, kendimi bildim bileli içine düştüğüm yalnızlıktan çekip çıkardı. Nasıl oldu? Yeni dostlar, aralarında kendimi emniyet içinde hissedeceğim kardeşler, ihvan, bir cemaat mi buldum? Hayır. Yalnızlıktan kurtuluşum bir bakıma modern bir insan olmaktan kurtuluşum sayılır. Ben bu kurtuluş özlemimi 1964 yılında, "Dinsin dinsin benim çağdaş olmayan iğrenç yüzüm" diyerek ifade etmeye çabalamıştım.
 • Dosta varmak istiyorsan ibtida bürhân gerek
  Yol bilen ihvân gerek erkân gerek irfân gerek
  Gece gündüz daima kalbinde tek mihman gerek
  Arifin her bir sözünü duymaya insân gerek
  Bu cihânda sanma kim hayvân olan anlar bizi
 • Muhammed Biltaci, İDAM!
  İsam El-Uryan, İDAM!
  Abdurrahman el-Berr, İDAM!

  ABD'nin Sisi cuntasına 1.2 milyar dolarlık yardımı onayladığı gün, Mısır mahkemesi aralarında İhvan yöneticilerinin de bulunduğu 75 kişiye idam cezası verdi!
 • Bâzen soğuktan değil de,şu naif Nihâvend eserin;
  Hâzır ol mevte Kelâmî gâfil olma bir nefes
  ‘Dost gider,düşman gider,ağyâr gider,İhvan gider’
  Dediği yerde üşüyor insan.
 • “Siz iyiliği emreyler, kötülükten nehyeder, Allah’a inanır olduğunuzdan, insanların hayrı için meydana çıkarılmış en hayırlı bir milletsiniz…” (Kur’an, Âl-i İmrân, 110)

  Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz:
  Gelmişiz dünyâya milliyyet nedir öğretmişiz!
  Kapkaranlıkken bütün âfâkı insâniyyetin,
  Nûr olup fışkırmışız tâ sînesinden zulmetin;
  Yarmışız edvâr-ı fetretten kalan yeldâları;
  Fikr-i ferdâ doğmadan yağdırmışız ferdâları!
  Öyle ferdâlar ki: Kaldırmış serâpâ âlemi;
  Dîdeler bir câvidânî fecrin olmuş mahremi.
  Yirmi beş yıl, yirmi beş bin yıl kadar feyyâz imiş!
  Bak ne ânî bir tekâmül! Bak ki: Hâlâ mündehiş
  Yâd-ı fevka’l-i’tiyâdından onun târîhler;
  Görmemiş benzer o müdhiş seyre, hem görmez beşer.
  Bir taraftan dînimiz, ahlâkımız, irfânımız;
  Bir taraftan seyfe makrun adlimiz, ihsânımız;
  Yükselip akvâmı almış fevc fevc âgûşuna;
  Hepsi dalmış vahdetin âheng-i cûşâcûşuna.
  Emr-i bi’l-ma’rûf imiş ihvân-ı İslâm’ın işi;
  Nehy edermiş, bir fenalık görse, kardeş kardeşi.
  Kimse haksızlıktan etmezmiş tegâfül ihtiyâr ;
  Ferde râci’ sadmeden efrâd olurmuş lerzedâr .

  Bir, neyiz? Seyreyle artık; bir de fikr et, neymişiz?
  Din de kürkün aynı olmuş: Ters çevirmiş giymişiz! *
  Nehy-i ma’rûf emr-i münkerdir gezen meydanda bak!
  En metîn ahlâkımız, yâhud, görüp aldırmamak!
  Yıktı bin mel’un kalem nâmûsu, bizler uymadık;
  “Susmak evlâdır” deyip sustuk… Sanırsın duymadık!
  Kustu, bin murdar ağız Şer’in bütün ahkâmına;
  Âh! Bir ses bâri yükselseydi nefret nâmına!
  Altı yüz bin can gider; milyonla îmân eksilir;
  Kimseler görmez! Gören sersem de Allah’tan bilir!
  Sonra, şâyet şahsının incinse, hattâ, bir tüyü:
  Yer yıkılmış zanneder seyr eyleyen gümbürtüyü!
  Kırkın aylıktan biraz, yâhud geciksin vermeyin;
  Fodla çiy kalsın, “pilav bitmiş” deyin, göstermeyin;
  Fes, külâh, kalpak, sarık vermiş bakarsın el ele;
  Mi’delerden fışkırır tâ Arş’a aç bir velvele!
  Ortalık altüst olurken ses çıkarmazdım, hani,
  Öyle bir dernekte seyret gel de artık sen beni!
  Göster, Allah’ım, bu millet kurtulur, tek mu’cize:
  Bir “utanmak hissi” ver gâib hazînenden bize!

  23 Cemâziyelâhir 1331
  16 Mayıs 1329
  (29 Mayıs 1913)

  * Bu teşbih İmam Ali radıyallahu anhındır.
 • Günlük hayatta orda burda duyduğumuz önemli olayların kısa tarihi. Benim çok beğenerek okuduğum bir kitap oldu. Tavsiye ederim.
  Uzun bir açıklama yazmıştım. Silindi. Nasip.
  Kitap tanıtımından içeriğini yapıştırıyorum;
  1 Mayıs 1977, 5 Nisan Kararları, 6-7 Eylül Olayları, 6 Gün Savaşları, 11 Eylül, 12 Eylül Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 24 Ocak Kararları, 28 Şubat, 150'liklerin Sürgünü, 1957 Suriye Krizi, 1958 Berlin Buhranı, Adnan Menderes'in Uçağı Düştü, Anadolu Parsı, Bab-ı Ali Baskını, Bağdat Paktı, Batı Trakya Türk Devleti, Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'in İdamı, Bozkurt-Lotus Davası, Cengiz Topel Olayı, D8 (Developed 8 Country), Dörtlerin Dönüşü, Dörtlü Takrir, Ecevit-İnönü Mücadelesi, Ekrem König Davası, Enver Paşa'nın Ölümü, EOKA Olayı, Gece Yarısı Ekspresi, Haşhaş Krizi, Hatay'ın Bağımsızlığı, Hicaz Demiryolu, Hocalı Katliamı, İndependenta Faciası, İran-Irak Savaşı, İran İslam Devrimi, İsrail Devleti'nin Kuruluşu, Kâbe Baskını, Kırım Türklerinin Sürgünü, Kitapçık Krizi, Kore Savaşı, Kosova'da Nato Harekâtı, Körfez Savaşı, Kuzey Yıldızı, Küba Krizi, Madımak Olayı, Marshall Yardımı, MC İktidarı Devrildi (Güneş Motel Olayı), Mısır'da İhvan Hareketi, Missouri Zırhlısının Türkiye Ziyareti, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye Kaçışı, Nihat Erim Suikastı, Orly Katliamı, Özal Suikasti, Özgürlük Heykeli, Papa Suikasti, Refah Vapuru Faciası, Sadabad Paktı, Saddam'ın Devrilmesi ve Irak, Sovyetlerin Afganistan'ı İşgali, Srebrenica Katliamı, Struma Faciası, Sultan Galiyev, Suriye'de Hafız Esad Darbesi, Süveyş Krizi, Talat Paşa'nın Öldürülmesi, Türkçe Ezan, Türkiye Komünist Fırkası ve Mustafa Suphi, Türkiye'ye Silah Ambargosu, U-2 Olayı, Üsküdar Vapuru Faciası, Vecihi Hürkuş, Vietnam Savaşı…

  Tarihimizin dönüm noktalarının anlatıldığı bu kitapta merak ettiğiniz birçok sorunun cevabını bulabileceksiniz.