• BAZI PADİŞAHLARIN ÖZELLİKLERİ:

  ORHAN GAZİ: 100 kadar kaleye hâkimdi ve zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi.
  YILDIRIM BAYEZİD HÂN: Bir silahşördü. Öyle ki tarihçiler, onun silah kullanmaktaki yeteneğini ve ata binmekteki ustalığını anlata anlata bitiremiyor.
  II. MURAD HÂN: Şiirden çok zevk alırdı. Avcılığa olan merakının yanı sıra, bir kitap kurduydu. Özel kütüphanesi olan ilk Osmanlı padişahıdır.
  FATİH SULTAN MEHMET HÂN: Uğraşmaktan keyif aldığı, alışkanlığı haritacılıktı.
  YAVUZ SULTAN SELİM HÂN: Bir koleksiyoncuydu. Kutsal emanetler koleksiyonu da vardı. Topkapı Sarayı’ndaki çini koleksiyonunun çok önemli bir kısmının da ona âit olduğu söyleniyor.
  KÂNUNÎ SULTAN SÜLEYMAN HÂN: Zamanın en şık giyinenlerinden biriydi. Babası gibi o da kuyumculuk zanaatına meraklıydı. Bol bol da okuyup yazardı.
  III.MURAD HÂN: Ağzından neredeyse hiç “Hayır” sözü çıkmazdı.
  IV. MURAD HÂN: Koşu hâlindeki bir atın üzerinden, başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi.
  IV. MEHMED HÂN: Bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki, bir av sırasında, 20 saat at üstünde kalıp hiç yorulmadığı görüldü.
  I. MAHMUD HÂN: Lâle Devri’nin etkisinden midir bilinmez, lâle yetiştirmeye çok meraklıydı.
  III. MUSTAFA HÂN: Astrolojiyle de ilgilenirdi.
  SULTAN VAHDETTİN HÂN: Güvercin yetiştirmeye çok meraklıydı.
 • uyan ey gözlerim gafletten uyan
  uyan uykusu çok gözlerim uyan
  azrail’in kastı canadır inan
  uyan ey gözlerim gafletten uyan
  uyan uykusu çok gözlerim uyan

  seherde uyanırlar cümle kuşlar
  dill-u dillerince tesbihe başlar
  tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar
  uyan ey gözlerim gafletten uyan
  uyan uykusu çok gözlerim uyan

  semâvâtın kapıların açarlar
  mü’minlere rahmet suyun saçarlar
  seherde kalkana hülle biçerler
  uyan ey gözlerim gafletten uyan
  uyan uykusu çok gözlerim uyan

  bu dünya fanidir sakın aldanma
  mağrur olup tac-u tahta dayanma
  yedi iklim benim deyu güvenme
  uyan ey gözlerim gafletten uyan
  uyan uykusu çok gözlerim uyan

  benim, murad kulun, suçumu affet
  suçum bağışlayıp günahım ref’et
  rasûl’ün sancağı dibinde haşret
  uyan ey gözlerim gafletten uyan
  uyan uykusu çok gözlerim uyan

  Sultan III. Murad
 • (Sultan III. Murad) Divanı'nda son beyit:

  Tâ'atim olmadı sana lâyık
  Rûşen eyle bu kalbi yâ Hâlık

  Ruşen eyle : aydınlat

  @tarihlugati
 • " Ne var ki ilerleyen zamanlarda Kanuni Sultan Süleyman'ın son, II. Selim'in tek, III. Murad'ın da ilk veziriazamı olan Sokullu Mehmed Paşa'ya karşı muhalefet şiddetlenecekti. "
 • 1 Osman Gazi
  2 Orhan Gazi
  3 I.Murad
  4 I.Beyazid Yıldırım Beyazid
  5 I.Mehmed
  6 II. Murad
  7 Fatih Sultan Mehmet
  8 II.Beyazid
  9 Yavuz Sultan Selim
  10 Kanuni Sultan Süleyman
  11 II. Selim
  12 III.Murad
  13 III. Mehmed
  14 I.Ahmed
  15 I. Mustafa
  16 Genç Osman
  17 IV. Murad
  18 İbrahim
  19 IV. Mehmed
  20 II. Süleyman
  21 II.Ahmed
  21 II.Mustafa
  23 III.Ahmed
  24 I. Mahmud
  25 III.Osman
  26 III. Mustafa
  27 I.Abdulhamid
  28 III. Selim
  29 IV. Mustafa
  30 II. Mahmud
  31 Abdulmecid
  32 Abdulaziz
  33 V.Murad
  34 II.Abdulhamid
  35 Mehmed Reşat
  36 Mehmed Vahdeddin
 • 1774 ile 1934 yılları arasında yaşayan Bitlis (Mutki - Mêydanê köyü) Kürtlerinden Zaro Ağa, dönemimizin bilinen en uzun ömürlü insanı kabul edilir. 1700′lü yılların sonuna doğru Bitlis’ten İstanbul’a gelen Zaro, burada hamallık yaparak geçimini sürdürür.


  10 Osmanlı padişahı (I. Abdülhamid, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin) gören bu ünlü Kürt, 7 büyük savaş (Kırım Harbi, Rus Harbi, Plevne, Kafkas Savaşı, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı) atlatır. 1900′lerin başında Avrupa medyasının ilgi odağı olunca yaşamı hakkında bilgiler kayıtlara geçti. Medyatik hale geldi ve tanıtım amacıyla 1925 yılında İtalya, 1930 yılında Amerika, 1931 yılında İngiltere’ye götürüldü, buralarda uzun yaşamının sırlarını anlattı insanlara.

   

  Bir Fransız kızı da dahil olmak üzere toplamda 20 evlilik yapan bu zatışahane Siirt ve İstanbul’daki eşlerini de hiç ihmal etmediğini Avrupalı gazetecilere göğsünü gere gere söyledi ama çocuklarının ve torunlarının sayısını bir türlü hatırlayamadı. İstanbul’da hamallık yaparken Hamallar Teşkilatı’nı da o kurmuştu. Zaro Ağa’yı Amerikaya götürenler, iyi bir yaşam vaadederek onu sirklerde çalıştırdı. Onunla fotoğraf çektirmek 10 dolar, öpmek ise 15 dolardı.
  Neticede 160 yaşında Şişli Etfal’de öldüğünde cesedine el konuldu, otopsi yapıldı ve uzun yaşamın sırları öğrenilsin diye beyni, ciğeri ve kalbi çıkarılarak Amerika’da incelenmeye götürüldü. Naaşının geriye kalanları Eyüp Kabristanı’na defnedildi. Ne var ki torununun torununun torunlarından biri o gömülürken, ağlıyor ve babasının dünyasına doyamadan gittiğini söylüyordu.