• SEKİZİNCİ BAP

  26 AĞUSTOS GECESİNDE SAATLAR

  İKİ OTUZDAN BEŞ OTUZA KADAR

  ve İZMİR RIHTIMINDAN AKDENİZ'E

  BAKAN NEFER

  Saat 2.30.

  Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır,

  ne ağaç, ne kuş sesi,

  ne toprak kokusu vardır.

  Gündüz güneşin,

  gece yıldızların altında kayalardır.

  Ve şimdi gece olduğu için

  ve dünya karanlıkta daha bizim,

  daha yakın,

  daha küçük kaldığı için

  ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten

  evimize, aşkımıza ve kendimize dair

  sesler geldiği için

  kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi

  okşayarak gülümseyen bıyığını

  seyrediyordu Kocatepe'den

  dünyanın en yıldızlı karanlığını.

  Düşman üç saatlik yerdedir

  ve Hıdırlık-tepesi olmasa

  Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek.

  Küzeydoğuda Güzelim-dağları

  ve dağlarda tek

  tek

  ateşler yanıyor.

  Ovada Akarçay bir pırıltı halinde

  ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde

  şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var :

  Akarçay belki bir akar su,

  belki bir ırmak,

  belki küçücük bir nehirdir.

  Akarçay Dereboğazı'nda değirmenleri çevirip

  ve kılçıksız yılan balıklarıyla

  Yedişehitler kayasının gölgesine girip

  çıkar.

  Ve kocaman çiçekleri eflâtun

  kırmızı

  beyaz

  ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki

  haşhaşların arasından akar.

  Ve Afyon önünde

  Altıgözler Köprüsü'nün altından

  gündoğuya dönerek

  ve Konya tren hattına rastlayıp yolda

  Büyükçobanlar Köyü'nü solda

  ve Kızılkilise'yi sağda bırakıp

  gider.

  Düşündü birdenbire kayalardaki adam

  kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri.

  Kim bilir onlar ne kadar büyük,

  ne kadar uzundular?

  Birçoğunun adını bilmiyordu,

  yalnız, Yunan'dan önce ve Seferberlik'ten evvel

  Selimşahlar Çiftliği'nde ırgatlık ederken Manisa'da

  geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek.

  Dağlarda tek

  tek

  ateşler yanıyordu.

  Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki

  şayak kalpaklı adam

  nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden

  güzel, rahat günlere inanıyordu

  ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,

  birdenbire beş adım sağında onu gördü.

  Paşalar onun arkasındaydılar.

  O, saatı sordu.

  Paşalar : «Üç,» dediler.

  Sarışın bir kurda benziyordu.

  Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

  Yürüdü uçurumun başına kadar,

  eğildi, durdu.

  bıraksalar

  ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak

  ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak

  Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı.  Saat 3.30.

  Halimur - Ayvalı hattı üzerinde

  manga mevziindedir

  İzmirli Ali Onbaşı

  (kendisi tornacıdır)

  karanlıkta göz yordamıyla

  sanki onları bir daha görmeyecekmiş gibi

  baktı manga efradına birer birer :

  Sağda birinci nefer

  sarışındı.

  İkinci esmer.

  Üçüncü kekemeydi

  fakat bölükte

  yoktu onun üstüne şarkı söyleyen.

  Dördüncünün yine mutlak bulamaç istiyordu canı.

  Beşinci, vuracaktı amcasını vuranı

  tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam.

  Altıncı,

  inanılmayacak kadar büyük ayaklı bir adam,

  memlekette toprağını ve tek öküzünü

  ihtiyar bir muhacir karısına bıraktığı için

  kardeşleri onu mahkemeye verdiler

  ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete kalktığı için

  ona «Deli Erzurumlu» derdiler.

  Yedinci, Mehmet oğlu Osman'dı.

  Çanakkale'de, İnönü'nde, Sakarya'da yaralandı

  ve gözünü kırpmadan

  daha bir hayli yara alabilir,

  yine de dimdik ayakta kalabilir.

  Sekizinci,

  İbrahim,

  korkmayacaktı bu kadar

  bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp

  birbirine böyle vurmasalar.

  Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki :

  tavşan korktuğu için kaçmaz

  kaçtığı için korkar.

  Saat 4.

  ağzıkara - Söğütlüdere mıntıkası.

  On ikinci Piyade Fırkası.

  Gözler karanlıkta, uzakta.

  Eller yakında, mekanizmalar üzerinde.

  Herkes yerli yerinde.

  Tabur imamı

  mevzideki biricik silâhsız adam :

  ölülerin adamı,

  kırık bir söğüt dalı dikerek kıbleye doğru,

  durdu boyun büküp

  el kavuşturup

  sabah namazına.

  İçi rahattır.

  Cennet, ebedî bir istirahattır.

  Ve yenilseler de, yenseler de âdâyı,

  meydânı gazadan o kendi elleriyle verecektir

  Cenâbı rabbülâlemîne şühedâyı.  Saat 4.45.

  Sandıklı civarı.

  Köyler.

  Sarkık, siyah bıyıklı süvari,

  pınar dibinde, beygirinin yanında duruyordu.

  Çukurova beygiri

  kuyruğunu karanlığa vuruyordu :

  dizkapaklarında kan,

  kantarmasında köpük...

  İkinci Süvari Fırkası'ndan Dördüncü Bölük,

  atları, kılıçları ve insanlarıyla havayı kokluyor.

  Geride, köylerde bir horoz öttü.

  Ve sarkık, siyah bıyıklı süvari

  ellerinin tersiyle yüzünü örttü.

  Karşı dağlar ardında, düşman elinde kalan

  bir başka horoz vardır :

  baltaibik, sütbeyaz bir Denizli horozu.

  Düşmanlar herhal onu çoktan kesip

  çorbasını yapmışlardır...

  Saat beşe on var.

  kırk dakka sonra şafak

  sökecek.

  «Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak».

  Tınaztepe'ye karşı Kömürtepe güneyinde,

  On beşinci Piyade Fırkası'ndan iki ihtiyat zabiti

  ve onların genci, uzunu,

  Darülmuallimin mezunu

  Nurettin Eşfak,

  mavzer tabancasının emniyetiyle oynayarak

  konuşuyor :

  -Bizim İstiklâl Marşı'nda aksıyan bir taraf var,

  bilmem ki, nasıl anlatsam,

  Âkif, inanmış adam,

  fakat onun, ben,

  inandıklarının hepsine inanmıyorum.

  Meselâ, bakın :

  «Gelecektir sana vaadettiği günler Hakkın.»

  Hayır,

  gelecek günler için

  gökten âyet inmedi bize.

  Onu biz, kendimiz

  vaadettik kendimize.

  Bir şarkı istiyorum

  zaferden sonrasına dair.

  «Kim bilir belki yarın...»

  Saat beşe beş var.

  Dağlar aydınlanıyor.

  Bir yerlerde bir şeyler yanıyor.

  Gün ağardı ağaracak.

  Kokusu tütmeğe başladı :

  Anadolu toprağı uyanıyor.

  Ve bu anda, kalbi bir şahan gibi göklere salıp

  ve pırıltılar görüp

  ve çok uzak

  çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak

  bir müthiş ve mukaddes mâcereda,

  ön safta, en ön sırada,

  şahlanıp ölesi geliyordu insanın.

  Topçu evvel mülâzımı Hasan'ın

  yaşı yirmi birdi.

  Kumral başını gökyüzüne çevirdi,

  kalktı ayağa.

  Baktı, yıldızları ağaran muazzam karanlığa.

  Şimdi bir hamlede o kadar büyük,

  öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki

  bütün ömrünü ve hâtırasını

  ve yedi buçukluk bataryasını

  ağlanacak kadar küçük buluyordu.

  Yüzbaşı sordu :

  - Saat kaç?

  - Beş.

  - Yarım saat sonra demek...

  98956 tüfek

  ve şoför Ahmet'in üç numrolu kamyonetinden

  yedi buçukluk şnayderlere, on beşlik obüslere kadar,

  bütün âletleriyle

  ve vatan uğrunda,

  yani, toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle

  Birinci ve İkinci ordular

  baskına hazırdılar.

  Alaca karanlıkta, bir çınar dibinde,

  beygirinin yanında duran

  sarkık, siyah bıyıklı süvari

  kısa çizmeleriyle atladı atına.

  Nurettin Eşfak

  baktı saatına :

  - Beş otuz...

  Ve başladı topçu ateşiyle

  ve fecirle birlikte büyük taarruz...

  Sonra.

  Sonra, düşmanın müstahkem cepheleri düştü.

  Bunlar :

  Karahisar güneyinde 50

  ve doğusunda 20-30 kilometredeydiler.

  Sonra.

  Sonra, düşman ordusu kuvâyi külliyesini ihâta ettik

  Aslıhanlar civarında

  30 Ağustosa kadar.

  Sonra.

  Sonra, 30 Ağustosta düşman kuvâyı külliyesi imha ve esir olundu.

  Esirler arasında General Trikopis :

  Alaturka sopa yemiş bir temiz

  ve sırmaları kopuk frenk uşağı...

  Yaralı bir düşman ölüsüne takıldı Nurettin Eşfak'ın ayağı.

  Nurettin dedi ki : «Teselyalı Çoban Mihail,»

  Nurettin dedi ki : «Seni biz değil,

  buraya gönderenler öldürdü seni...»

  Sonra.

  Sonra, 31 Ağustos günü

  ordularımız İzmir'e doğru yürürken

  serseri bir kurşunla vurulan

  Deli Erzurumluydu.

  Devrildi.

  Kürek kemikleri altında toprağı duydu.

  Baktı yukarı,

  baktı karşıya.

  Gözler hayretle yandılar :

  önünde, sırtüstü, yan yana yatan postalları

  her seferkinden kocamandılar.

  Ve bu postallar daha bir hayli zaman

  üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından

  seyredip güneşli gökyüzünü

  ihtiyar bir muhacir karısını düşündüler.

  Sonra...

  Sonra, sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden

  ve Deli Erzurumlu ölürken kederinden

  yüzlerini toprağa döndüler...

  Solda, ilerdeydi Ali Onbaşı.

  Kan içindeydi yüzü gözü.

  Bir süvari takımı geçti yanından dörtnala.

  Kaçanı kovalamıyordu yalnız

  ulaşmak da istiyordu bir yerlere

  ve sadece kahretmiyor

  yaratıyordu da.

  Ve kılıçların,

  nalların,

  ellerin

  ve gözlerin pırıltısı

  ardarda çakan aydınlık bir bütündü.

  Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü

  ve şu türküyü duydu :

  «Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

  Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

  bu memleket bizim.

  Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

  ve ipek bir halıya benziyen toprak,

  bu cehennem, bu cennet bizim.

  Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

  yok edin insanın insana kulluğunu,

  bu dâvet bizim...

  Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

  ve bir orman gibi kardeşçesine,

  bu hasret bizim...»>

  Sonra.

  Sonra, 9 Eylülde İzmir'e girdik

  ve Kayserili bir nefer

  yanan şehrin kızıltısı içinden gelip

  öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlıya,

  Güneyden Kuzeye,

  Doğudan Batıya,

  Türk halkıyla beraber

  seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i.

  Ve biz de burda bitirdik destanımızı.

  Biliyoruz ki lâyığınca olmadı bu kitap,

  Türk halkı bağışlasın bizi,

  onlar ki toprakta karınca,

  suda balık,

  havada kuş kadar

  çokturlar;

  korkak,

  cesur,

  câhil,

  hakîm

  ve çocukturlar

  ve kahreden

  yaratan ki onlardır,

  kitabımızda yalnız onların mâcereları vardır...
 • YEDİNCİ BAP

  922 AĞUSTOS AYI

  ve

  KADINLARIMIZ

  ve

  6 AĞUSTOS EMRİ

  ve

  BİR ÂLETLE BİR İNSANIN HİKÂYESİ

  Ayın altında kağnılar gidiyordu.

  Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.

  Toprak öyle bitip tükenmez,

  dağlar öyle uzakta,

  sanki gidenler hiçbir zaman

  hiçbir menzile erişmeyecekti.

  Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle.

  Ve onlar

  ayın altında dönen ilk tekerlekti.

  Ayın altında öküzler

  başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi

  ufacık, kısacıktılar,

  ve pırıltılar vardı hasta, kırık boynuzlarında

  ve ayakları altından akan

  toprak,

  toprak

  ve topraktı.

  Gece aydınlık ve sıcak

  ve kağnılarda tahta yataklarında

  koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.

  Ve kadınlar

  birbirlerinden gizleyerek

  bakıyorlardı ayın altında

  geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.

  Ve kadınlar,

  bizim kadınlarımız :

  korkunç ve mübarek elleri,

  ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

  anamız, avradımız, yârimiz

  ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen

  ve soframızdaki yeri

  öküzümüzden sonra gelen

  ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız

  ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki

  ve karasabana koşulan

  ve ağıllarda

  ışıltısında yere saplı bıçakların

  oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan

  kadınlar,

  bizim kadınlarımız

  şimdi ayın altında

  kağnıların ve hartuçların peşinde

  harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi

  aynı yürek ferahlığı,

  aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.

  Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde

  ince boyunlu çocuklar uyuyordu.

  Ve ayın altında kağnılar

  yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.

  «6 Ağustos emri» verilmiştir.

  Birinci ve İkinci ordular, kıt'aları, kağnıları, süvari alaylarıyla

  yer değiştiriyordu, yer değiştirecek.

  98956 tüfek,

  325 top,

  5 tayyare,

  2800 küsur mitralyöz,

  2500 küsur kılıç

  ve 186326 tane pırıl pırıl insan yüreği

  ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz

  kımıldanıyordu gecenin içinde.

  Gecenin içinde toprak.

  Gecenin içinde rüzgâr.

  Hatıralara bağlı, hatıraların dışında,

  gecenin içinde :

  insanlar, âletler ve hayvanlar,

  demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirine sokulup,

  korkunç

  ve sessiz emniyetlerini

  birbirlerine sokulmakta bulup,

  kocaman, yorgun ayakları,

  topraklı elleriyle yürüyorlardı.

  Ve onların arasında

  Birinci Ordu İkinci Nakliye Taburu'ndan

  İstanbullu şoför Ahmet

  ve onun kamyoneti vardı.

  Bir acayip mahlûktu üç numrolu kamyonet :

  İhtiyar,

  cesur,

  inatçı ve şirret.

  kırılıp dağlarda kalan sol arka makası yerine

  şasinin altına, dingilin üzerine

  budaklı bir gürgen kütüğü sarmış olmasına rağmen

  ve kalb ağrılarıyla

  ve on kilometrede bir

  karanlığa yaslanıp durduğu halde

  ve vantilâtöründe dört kanattan ikisi noksan iken

  şahsının vekarlı kudretini resmen biliyordu :

  «6 Ağustos emri»nde ondan ve arkadaşlarından

  «... ihzar ve teşkil edilmiş bulunan

  ve cem'an 300 ton kabiliyetinde kabul olunan

  100 kadar serî otomobil...» diye bahsediliyordu.

  İhzar ve teşkil olunanlar,

  bu meyanda Ahmet'in kamyoneti,

  insanların, âletlerin ve kağnıların yanından geçip

  Afyon - Ahırdağları ve imtidadına doğru iniyorlardı.

  Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı.

  Bu şarkı nihaventtir

  ve beyaz tenteli sandalları,

  siyah mavnaları,

  güneşli karpuz kabuklarıyla

  bir deniz kıyısındadır şehir.

  Vantilâtörde adedi devir

  düşüyor gibi.

  Arkadaşlar ileri geçtiler.

  Ay battı.

  Manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret.

  Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet,

  pınar dibinde iki mars bir oyunla yenip Bücür'ü,

  kalk,

  sıra servilerin önünden yürü,

  çeşmeyi geç,

  mektep bahçesi, medreseler,

  orda, Harbiye Nezareti'nin arka duvarında

  siyah çarşaflı bir kadın

  çömelip yere

  darı serper güvercinlere

  ve papelciler

  şemsiye üstünde papaz açarlar.

  Motor mızıkçılık ediyor,

  bizi dağ başlarında bırakacak meret.

  Ne diyorduk oğlum Ahmet?

  Dökmeciler sağda kalır,

  derken, Uzunçarşı'ya saparken,

  köşede, sol kolda seyyar kitapçı :

  «Hikâyei Billûr Köşk»,

  altı cilt «Tarihi Cevdet»

  ve «Fenni Tabâhat».

  Tabâhat, mutfaktan gelirmiş,

  yani yemek pişirmek.

  Hani, uskumru dolmasına da bayılırım pek.

  Yaldızlı kuyruğundan tutup

  bir salkım üzüm gibi yersin.

  İlerde bir süvari kolu gidiyor,

  saptılar sola.

  Uzunçarşı'yı dikine inersin.

  Sandalyacılar, tavla pulcuları, tesbihçiler.

  Ve sen İstanbullu,

  sen kendi ellerinin hünerine alışmış olduğundan

  şaşarsın İstanbullulara :

  ne kadar ince, ne çeşitli hünerleri var, dersin.

  Rüstem Paşa Camii.

  Urgancılar.

  Urgancılarda yüz parça yelkenli gemiyi

  ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar

  urgan, halat ve dökme tunçtan çıngıraklar satılır.

  Zindankapı, Babacafer.

  Uzakta Balıkpazarı.

  Kuruyemişçiler.

  Yemiş iskelesindeyiz :

  sandalları, mavnaları,

  güneşli karpuz kabuklarıyla

  yüzüne hasret kaldığım deniz.

  Sol arka lastik hava mı kaçırıyor ne?

  İnip

  baksam...

  Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip

  Eyüp'te Niyet Kuyusu'na gittikti.

  Elleri yumuk yumuk,

  bacakları biraz çarpıktı ama,

  yeşil zeytin tanesi gibi gözler.

  Kaşları da hilâl gibi çekikti.

  Tam Kasımpaşa'ya yaklaştık, beyaz başörtüsü...

  Lastik hava kaçırıyor.

  Derdine deva bulmazsak eğer...

  Dur bakalım Babacafer...

  Üç numrolu kamyonet durdu.

  Karanlık.

  Kriko.

  Pompa.

  Eller.

  Küfreden ve küfrettiğine kızan elleri

  lastikte ve ihtiyar tekerlekte dolaşırken

  Ahmet hatırladı :

  bir gece nüzüllü babaannesini

  sedirden sedire taşırken

  kadıncağız...

  İç lastik boydan boya patladı.

  Yedek?

  Yok.

  Dağlarda avaz avaz

  imdat istemek?

  Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet,

  sana tek başına verilmiştir üç numrolu kamyonet.

  Hem, hani bir koyun varmış,

  kendi bacağından asılan bir koyun.

  Süleymaniyeli şoför Ahmet

  soyun...

  Soyundu.

  Ceket, külot, pantol, don, gömlek ve kalpak

  ve kırmızı kuşak,

  Ahmet'i postallarının üstünde çırılçıplak

  bırakarak

  dış lastiğin içine girdiler,

  şişirdiler.

  Bu şarkı nihaventtir.

  Deniz kıyısında bir şehir...

  Beyaz başörtüsü...

  Saatta elli yapıyoruz...

  Dayan ömrümün törpüsü,

  dayan da dağlar anadan doğma görsün şoför Ahmet'i,

  dayan arslan...

  Hiçbir zaman

  böyle merhametli bir ümitle sevmedi

  hiçbir insan

  hiçbir âleti...
 • YEDİNCİ BAP
  922 AĞUSTOS AYI
  ve
  KADINLARIMIZ
  ve
  6 AĞUSTOS EMRİ
  ve
  BİR ÂLETLE BİR İNSANIN HİKÂYESİ
  Ayın altında kağnılar gidiyordu.
  Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
  Toprak öyle bitip tükenmez,
  dağlar öyle uzakta,
  sanki gidenler hiçbir zaman
  hiçbir menzile erişmiyecekti.
  Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle.
  Ve onlar
  ayın altında dönen ilk tekerlekti.
  Ayın altında öküzler
  başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi
  ufacık, kısacıktılar,
  ve pırıltılar vardı hasta, kırık boynuzlarında
  ve ayakları altından akan
  toprak,
  toprak
  ve topraktı.
  Gece aydınlık ve sıcak
  ve kağnılarda tahta yataklarında
  koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.
  Ve kadınlar
  birbirlerinden gizliyerek
  bakıyorlardı ayın altında
  geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.
  Ve kadınlar,
  bizim kadınlarımız :
  korkunç ve mübarek elleri,
  ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
  anamız, avradımız, yârimiz
  ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
  ve soframızdaki yeri
  öküzümüzden sonra gelen
  ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
  ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
  ve karasabana koşulan
  ve ağıllarda
  ışıltısında yere saplı bıçakların
  oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
  kadınlar,
  bizim kadınlarımız
  şimdi ayın altında
  kağnıların ve hartuçların peşinde
  harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi
  aynı yürek ferahlığı,
  aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
  Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde
  ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
  Ve ayın altında kağnılar
  yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
  «6 Ağustos emri» verilmiştir.
  Birinci ve İkinci ordular, kıt'aları, kağnıları, süvari alaylarıyla
  yer değiştiriyordu, yer değiştirecek.
  98956 tüfek,
  325 top,
  5 tayyare,
  2800 küsur mitralyöz,
  2500 küsur kılıç
  ve 186326 tane pırıl pırıl insan yüreği
  ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz
  kımıldanıyordu gecenin içinde.
  Gecenin içinde toprak.
  Gecenin içinde rüzgâr.
  Hatıralara bağlı, hatıraların dışında,
  gecenin içinde :
  insanlar, âletler ve hayvanlar,
  demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirine sokulup,
  korkunç
  ve sessiz emniyetlerini
  birbirlerine sokulmakta bulup,
  kocaman, yorgun ayakları,
  topraklı elleriyle yürüyorlardı.
  Ve onların arasında
  Birinci Ordu İkinci Nakliye Taburu'ndan
  İstanbullu şoför Ahmet
  ve onun kamyoneti vardı.
  Bir acayip mahlûktu üç numrolu kamyonet :
  İhtiyar,
  cesur,
  inatçı ve şirret.
  kırılıp dağlarda kalan sol arka makası yerine
  şasinin altına, dingilin üzerine
  budaklı bir gürgen kütüğü sarmış olmasına rağmen
  ve kalb ağrılarıyla
  ve on kilometrede bir
  karanlığa yaslanıp durduğu halde
  ve vantilâtöründe dört kanattan ikisi noksan iken
  şahsının vekarlı kudretini resmen biliyordu :
  «6 Ağustos emri»nde ondan ve arkadaşlarından
  «... ihzar ve teşkil edilmiş bulunan
  ve cem'an 300 ton kabiliyetinde kabul olunan
  100 kadar serî otomobil...» diye bahsediliyordu.
  İhzar ve teşkil olunanlar,
  bu meyanda Ahmet'in kamyoneti,
  insanların, âletlerin ve kağnıların yanından geçip
  Afyon - Ahırdağları ve imtidadına doğru iniyorlardı.
  Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı.
  Bu şarkı nihaventtir
  ve beyaz tenteli sandalları,
  siyah mavnaları,
  güneşli karpuz kabuklarıyla
  bir deniz kıyısındadır şehir.
  Vantilâtörde adedi devir
  düşüyor gibi.
  Arkadaşlar ileri geçtiler.
  Ay battı.
  Manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret.
  Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet,
  pınar dibinde iki mars bir oyunla yenip Bücür'ü,
  kalk,
  sıra servilerin önünden yürü,
  çeşmeyi geç,
  mektep bahçesi, medreseler,
  orda, Harbiye Nezareti'nin arka duvarında
  siyah çarşaflı bir kadın
  çömelip yere
  darı serper güvercinlere
  ve papelciler
  şemsiye üstünde papaz açarlar.
  Motor mızıkçılık ediyor,
  bizi dağ başlarında bırakacak meret.
  Ne diyorduk oğlum Ahmet?
  Dökmeciler sağda kalır,
  derken, Uzunçarşı'ya saparken,
  köşede, sol kolda seyyar kitapçı :
  «Hikâyei Billûr Köşk»,
  altı cilt «Tarihi Cevdet»
  ve «Fenni Tabâhat».
  Tabâhat, mutfaktan gelirmiş,
  yani yemek pişirmek.
  Hani, uskumru dolmasına da bayılırım pek.
  Yaldızlı kuyruğundan tutup
  bir salkım üzüm gibi yersin.
  İlerde bir süvari kolu gidiyor,
  saptılar sola.
  Uzunçarşı'yı dikine inersin.
  Sandalyacılar, tavla pulcuları, tesbihçiler.
  Ve sen İstanbullu,
  sen kendi ellerinin hünerine alışmış olduğundan
  şaşarsın İstanbullulara :
  ne kadar ince, ne çeşitli hünerleri var, dersin.
  Rüstem Paşa Camii.
  Urgancılar.
  Urgancılarda yüz parça yelkenli gemiyi
  ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar
  urgan, halat ve dökme tunçtan çıngıraklar satılır.
  Zindankapı, Babacafer.
  Uzakta Balıkpazarı.
  Kuruyemişçiler.
  Yemiş iskelesindeyiz :
  sandalları, mavnaları,
  güneşli karpuz kabuklarıyla
  yüzüne hasret kaldığım deniz.
  Sol arka lastik hava mı kaçırıyor ne?
  İnip
  baksam...
  Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip
  Eyüp'te Niyet Kuyusu'na gittikti.
  Elleri yumuk yumuk,
  bacakları biraz çarpıktı ama,
  yeşil zeytin tanesi gibi gözler.
  Kaşları da hilâl gibi çekikti.
  Tam Kasımpaşa'ya yaklaştık, beyaz başörtüsü...
  Lastik hava kaçırıyor.
  Derdine deva bulmazsak eğer...
  Dur bakalım Babacafer...
  Üç numrolu kamyonet durdu.
  Karanlık.
  Kriko.
  Pompa.
  Eller.
  Küfreden ve küfrettiğine kızan elleri
  lastikte ve ihtiyar tekerlekte dolaşırken
  Ahmet hatırladı :
  bir gece nüzüllü babaannesini
  sedirden sedire taşırken
  kadıncağız...
  İç lastik boydan boya patladı.
  Yedek?
  Yok.
  Dağlarda avaz avaz
  imdat istemek?
  Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet,
  sana tek başına verilmiştir üç numrolu kanyonet.
  Hem, hani bir koyun varmış,
  kendi bacağından asılan bir koyun.
  Süleymaniyeli şoför Ahmet
  soyun...
  Soyundu.
  Ceket, külot, pantol, don, gömlek ve kalpak
  ve kırmızı kuşak,
  Ahmet'i postallarının üstünde çırılçıplak
  bırakarak
  dış lastiğin içine girdiler,
  şişirdiler.
  Bu şarkı nihaventtir.
  Deniz kıyısında bir şehir...
  Beyaz başörtüsü...
  Saatta elli yapıyoruz...
  Dayan ömrümün törpüsü,
  dayan da dağlar anadan doğma görsün şoför Ahmet'i,
  dayan arslan...
  Hiçbir zaman
  böyle merhametli bir ümitle sevmedi
  hiçbir insan
  hiçbir âleti...
 • YEDİNCİ BAP
  922 AĞUSTOS AYI
  ve
  KADINLARIMIZ
  ve
  6 AĞUSTOS EMRİ
  ve
  BİR ÂLETLE BİR İNSANIN HİKÂYESİ
  Ayın altında kağnılar gidiyordu.
  Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
  Toprak öyle bitip tükenmez,
  dağlar öyle uzakta,
  sanki gidenler hiçbir zaman
  hiçbir menzile erişmiyecekti.
  Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle.
  Ve onlar
  ayın altında dönen ilk tekerlekti.
  Ayın altında öküzler
  başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi
  ufacık, kısacıktılar,
  ve pırıltılar vardı hasta, kırık boynuzlarında
  ve ayakları altından akan
  toprak,
  toprak
  ve topraktı.
  Gece aydınlık ve sıcak
  ve kağnılarda tahta yataklarında
  koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.
  Ve kadınlar
  birbirlerinden gizliyerek
  bakıyorlardı ayın altında
  geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.
  Ve kadınlar,
  bizim kadınlarımız :
  korkunç ve mübarek elleri,
  ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
  anamız, avradımız, yârimiz
  ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
  ve soframızdaki yeri
  öküzümüzden sonra gelen
  ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
  ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
  ve karasabana koşulan
  ve ağıllarda
  ışıltısında yere saplı bıçakların
  oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
  kadınlar,
  bizim kadınlarımız
  şimdi ayın altında
  kağnıların ve hartuçların peşinde
  harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi
  aynı yürek ferahlığı,
  aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
  Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde
  ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
  Ve ayın altında kağnılar
  yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
  «6 Ağustos emri» verilmiştir.
  Birinci ve İkinci ordular, kıt'aları, kağnıları, süvari alaylarıyla
  yer değiştiriyordu, yer değiştirecek.
  98956 tüfek,
  325 top,
  5 tayyare,
  2800 küsur mitralyöz,
  2500 küsur kılıç
  ve 186326 tane pırıl pırıl insan yüreği
  ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz
  kımıldanıyordu gecenin içinde.
  Gecenin içinde toprak.
  Gecenin içinde rüzgâr.
  Hatıralara bağlı, hatıraların dışında,
  gecenin içinde :
  insanlar, âletler ve hayvanlar,
  demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirine sokulup,
  korkunç
  ve sessiz emniyetlerini
  birbirlerine sokulmakta bulup,
  kocaman, yorgun ayakları,
  topraklı elleriyle yürüyorlardı.
  Ve onların arasında
  Birinci Ordu İkinci Nakliye Taburu'ndan
  İstanbullu şoför Ahmet
  ve onun kamyoneti vardı.
  Bir acayip mahlûktu üç numrolu kamyonet :
  İhtiyar,
  cesur,
  inatçı ve şirret.
  kırılıp dağlarda kalan sol arka makası yerine
  şasinin altına, dingilin üzerine
  budaklı bir gürgen kütüğü sarmış olmasına rağmen
  ve kalb ağrılarıyla
  ve on kilometrede bir
  karanlığa yaslanıp durduğu halde
  ve vantilâtöründe dört kanattan ikisi noksan iken
  şahsının vekarlı kudretini resmen biliyordu :
  «6 Ağustos emri»nde ondan ve arkadaşlarından
  «... ihzar ve teşkil edilmiş bulunan
  ve cem'an 300 ton kabiliyetinde kabul olunan
  100 kadar serî otomobil...» diye bahsediliyordu.
  İhzar ve teşkil olunanlar,
  bu meyanda Ahmet'in kamyoneti,
  insanların, âletlerin ve kağnıların yanından geçip
  Afyon - Ahırdağları ve imtidadına doğru iniyorlardı.
  Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı.
  Bu şarkı nihaventtir
  ve beyaz tenteli sandalları,
  siyah mavnaları,
  güneşli karpuz kabuklarıyla
  bir deniz kıyısındadır şehir.
  Vantilâtörde adedi devir
  düşüyor gibi.
  Arkadaşlar ileri geçtiler.
  Ay battı.
  Manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret.
  Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet,
  pınar dibinde iki mars bir oyunla yenip Bücür'ü,
  kalk,
  sıra servilerin önünden yürü,
  çeşmeyi geç,
  mektep bahçesi, medreseler,
  orda, Harbiye Nezareti'nin arka duvarında
  siyah çarşaflı bir kadın
  çömelip yere
  darı serper güvercinlere
  ve papelciler
  şemsiye üstünde papaz açarlar.
  Motor mızıkçılık ediyor,
  bizi dağ başlarında bırakacak meret.
  Ne diyorduk oğlum Ahmet?
  Dökmeciler sağda kalır,
  derken, Uzunçarşı'ya saparken,
  köşede, sol kolda seyyar kitapçı :
  «Hikâyei Billûr Köşk»,
  altı cilt «Tarihi Cevdet»
  ve «Fenni Tabâhat».
  Tabâhat, mutfaktan gelirmiş,
  yani yemek pişirmek.
  Hani, uskumru dolmasına da bayılırım pek.
  Yaldızlı kuyruğundan tutup
  bir salkım üzüm gibi yersin.
  İlerde bir süvari kolu gidiyor,
  saptılar sola.
  Uzunçarşı'yı dikine inersin.
  Sandalyacılar, tavla pulcuları, tesbihçiler.
  Ve sen İstanbullu,
  sen kendi ellerinin hünerine alışmış olduğundan
  şaşarsın İstanbullulara :
  ne kadar ince, ne çeşitli hünerleri var, dersin.
  Rüstem Paşa Camii.
  Urgancılar.
  Urgancılarda yüz parça yelkenli gemiyi
  ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar
  urgan, halat ve dökme tunçtan çıngıraklar satılır.
  Zindankapı, Babacafer.
  Uzakta Balıkpazarı.
  Kuruyemişçiler.
  Yemiş iskelesindeyiz :
  sandalları, mavnaları,
  güneşli karpuz kabuklarıyla
  yüzüne hasret kaldığım deniz.
  Sol arka lastik hava mı kaçırıyor ne?
  İnip
  baksam...
  Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip
  Eyüp'te Niyet Kuyusu'na gittikti.
  Elleri yumuk yumuk,
  bacakları biraz çarpıktı ama,
  yeşil zeytin tanesi gibi gözler.
  Kaşları da hilâl gibi çekikti.
  Tam Kasımpaşa'ya yaklaştık, beyaz başörtüsü...
  Lastik hava kaçırıyor.
  Derdine deva bulmazsak eğer...
  Dur bakalım Babacafer...
  Üç numrolu kamyonet durdu.
  Karanlık.
  Kriko.
  Pompa.
  Eller.
  Küfreden ve küfrettiğine kızan elleri
  lastikte ve ihtiyar tekerlekte dolaşırken
  Ahmet hatırladı :
  bir gece nüzüllü babaannesini
  sedirden sedire taşırken
  kadıncağız...
  İç lastik boydan boya patladı.
  Yedek?
  Yok.
  Dağlarda avaz avaz
  imdat istemek?
  Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet,
  sana tek başına verilmiştir üç numrolu kanyonet.
  Hem, hani bir koyun varmış,
  kendi bacağından asılan bir koyun.
  Süleymaniyeli şoför Ahmet
  soyun...
  Soyundu.
  Ceket, külot, pantol, don, gömlek ve kalpak
  ve kırmızı kuşak,
  Ahmet'i postallarının üstünde çırılçıplak
  bırakarak
  dış lastiğin içine girdiler,
  şişirdiler.
  Bu şarkı nihaventtir.
  Deniz kıyısında bir şehir...
  Beyaz başörtüsü...
  Saatta elli yapıyoruz...
  Dayan ömrümün törpüsü,
  dayan da dağlar anadan doğma görsün şoför Ahmet'i,
  dayan arslan...
  Hiçbir zaman
  böyle merhametli bir ümitle sevmedi
  hiçbir insan
  hiçbir âleti...
 • ALTINCI BAP
  MUHAREBELER
  ve
  DÜŞMAN ELİNDE KALANLAR
  ve
  KARTALLI KÂZIM'IN HİKÂYESİ
  İnönü meydanı, yavrum,
  rüzgâr,
  soğuklar insanı arı gibi haşlıyor.
  Zemheriler bitti diyelim,
  hamsin ya başladı, ya başlıyor.
  Muharebe beş gün beş gece sürdü.
  Kan gövdeyi götürdü.
  Ve nihayetinde
  düşmanlar karın üstünde
  top arabaları, sandıklar dolusu konyak,
  altı kamyon bıraktılar.
  Sonra, kaçarlarken, yavrum,
  köyleri, köprüleri yaktılar...
  Bu, Birinci İnönü,
  sonra ikincisi :
  23 Mart 1921 günü
  düşmanın Bursa ve Uşak grupları üstümüze yürüyor.
  Onlarda, topçu ve piyade
  bizden üç kere fazla,
  bizim atlımız çok.
  Atların makanizması,
  hartucu,
  namlusu yoktur
  ve kılıç
  çıplak, ucuz bir demirdir.
  26 Mart :
  Akşam.
  Sağ cenah ilerimize yanaştılar.
  27 Mart :
  Bütün cephelerde temas.
  28, 29, 30 :
  Kavgaya devam.
  Ve Martın 31'inci gecesinde,
  (ayışığı var mıydı bilmiyorum)
  İnönü karanlığı sesler ve kı􀁙ılcımlarla doluydu.
  Ve ertesi gün
  1 Nisan :
  Metristepe aydınlanıyor.
  Saat altı otuz.
  Bozöyük yanıyor.
  Düşman muharebe meydanını silâhlarımıza terketmiştir.
  Sonra, 8 Nisandan 11 Nisana kadar :
  Dumlupınar.
  Sonra, Haziran.
  Bir yaz gecesi.
  Dünyada yalnız pırıltılar
  ve böceklerin sesi.
  Sakarya'yı üç yerinden sallarla geçiyoruz.
  Basarak aldık
  Adapazarı'nı.
  Ve dolaşıp Sapanca Gölü'nün sazlıklarını
  yanaştık İzmit'in doğusunda çuha fabrikasına.
  Düşman,
  kısmen gemilere binerek
  denizden
  ve kısmen
  Karamürsel üzerinden
  Bursa'ya çekilip
  boşalttı􀀃İzmit şehrini gece yarısı.
  Sonra 23 Ağustos :
  Sakarya melhamei kübrâsı ki
  devamı 13 Eylül gününe kadardır.
  Bizim kırk bin piyademiz,
  dört bin beş yüz atlımız,
  düşmanın seksen sekiz bin piyadesi,
  üç yüz topu vardır.
  Harp meydanının kuzey yanı
  Sakarya
  ve dağlardır :
  keskin
  ve dik yamaçlarıyla
  ve kireçli toprakları
  ve kayalarında tek başlarına birbirinden uzak
  haşin
  ve münzevi çam ağaçlarıyla
  Abdülselâm-dağı,
  Gökler-dağı,
  dağlar.
  Ve Sakarya'dan bu havalide
  yalnız, çatal tırnaklı karacalar su içmektedir.
  Ankara suyunun döküldüğü yerden
  Eskişehir kuzeybatısına kadar
  Sakarya mecrası uçurumlar içinden geçmektedir.
  Güneyde
  ve güneydoğuda
  yapraksız ve hazin
  geniş ve uzun
  ve insana bıraktığı hiçbir şeye acımadan
  ölmek arzusu veren
  Cihanbeyli ovası :
  çöl...
  Bu çölün,
  bu dağların,
  bu nehrin ve bizim önümüzde
  yirmi iki gün ve gece fasılasız dövüşüp
  düşman ordusu ric'ata mecbur kaldı.
  Buna rağmen :
  Sene 1922
  ve 15 vilâyet ve sancak
  ve 9 büyük şehir
  düşman elindedir.
  İnanılmaz şeyler düşmandadır ki
  bunların arasında :
  7 göl, 11 nehir
  ve köklerinde baltamızın yarası
  ve yangınlarıyla bizim olan
  yüz kere yüz bin dönüm orman,
  bir tersane, iki silâh fabrikası,
  ve 19 körfez ve liman ki
  belki birçoğunun
  rıhtımı,
  mendireği,
  kırmızı, yeşil fenerleri yoktur
  ve belki sularında
  ateş kayıklarının ışıltısından başka ışık yanmadı,
  fakat onlar
  tahta iskeleleri ve kederli balıkçılarıyla bizimdiler.
  Sonra, 3 deniz,
  6 kol tren hattı,
  sonra, göz alabildiğine yol :
  sılaya gittiğimiz,
  gurbette göründüğümüz
  ve neden
  ve niçin olduğunu sormadan
  çöle, Çanakkale'ye,
  ölüme gittiğimiz yol
  ve sonra toprak
  ve o toprağın insanları :
  􀀸şak tezgâhlarının halı dokuyanları,
  klaptan işlemeli eğerleriyle meşhur
  Manisa'lı saraçlar,
  yol kıyılarında ve istasyonlarda açlar
  ve kurnaz
  ve cesur
  ve ağırbaşlı ve çapkın
  ve kütleleriyle delikanlı
  İstanbul ve İzmir işçileri
  ve zahire ve kantariye tâcirleriyle eşraf ve âyân,
  kıl çadırlı yürükleri Aydın'ın,
  ve sonra, ırgat,
  ortakçı,
  maraba,
  davarlı ve davarsız,
  yarım meşin çizmeli
  ve ham çarıklı köylüler.
  15 vilâyet ve sancak
  ve 9 büyük şehir
  düşman elindedir.
  Mehtaplı bir gece,
  gümüş bir kutunun içindesin :
  ortalık öyle bir tuhaf aydınlık, öyle ıssız.
  Ya çok seslidir
  ya hiç ses vermez mehtaplı gece zaten.
  Yatıyor filintasının arkasında Kartallı Kâzım.
  kız gibi Osmanlı filintası.
  Parlıyor arpacık
  namlının ucunda :
  yüz yıllık yoldaymış gibi uzak
  ve bir damlacık.
  Kâzım emir aldı merkezden :
  Gebze'deki İngiliz'in tercümanı vurulacak.
  Köylerde teşkilât kurmuş tercüman Mansur :
  satıyor bizimkileri.
  Kâzım iyi hesaplamış herifin geçeceği yeri.
  İşte sökün etti Mansur karşıdan :
  beygirin üzerinde.
  Beygir yüksek,
  İngiliz kadanası.
  Kendi halinde yürüyor hayvan
  ortasında demiryolunun
  sallana sallana,
  ağır ağır.
  Tercüman herhalde bırakmış dizginleri,
  başı sallanıyor,
  belki de uyuyor üzerinde beygirin.
  Yaklaştıkça büyüyor herif.
  Zaten mehtapta heybetli görünür insan.
  Arada kaldı kalmadı dört yüz adım,
  namlıyı kaldırdı birazcık Kâzım,
  nişan aldı sallanan başına Mansur'un.
  Soldaki yamaçtan bir taş parçası düştü.
  Bir kuş uçtu sağdaki ağaçtan,
  -ağaç çınar-.
  Kuş ürkmüş olacak.
  Çevrildi Kâzım'ın başı kuşun uçtuğu yana,
  mehtapla yüz yüze geldiler.
  Mehtap koskocaman,
  desdeğirmi,
  bembeyaz.
  Ve Kâzım'ın gözünü aldı âdeta.
  Zaten bu yüzden,
  tekrar göz, gez, arpacık
  ve filintayı ateşlediği zaman
  ilk kurşun Mansur'un başını delecek yerde
  galiba omuzuna girdi.
  Herif «Hınk» dedi bir,
  beygirin başını çevirdi
  dörtnal kaçıyor.
  Yetiştirdi ikinci kurşunu Kâzım.
  Beygirin üstünde sola yıkıldı Mansur.
  Üçüncü kurşun.
  Tercüman düştü beygirden.
  Fakat bir ayağı üzengiye takılı kalmış,
  sürüklendi kaçan hayvanın peşinde biraz,
  sonra kurtuldu ki ayağı
  yıkılıp kaldı olduğu yerde.
  Yamaca sardı beygir.
  Kalktı Kâzım,
  yürüdü Mansur'a doğru,
  üzerinden kâatları alacak.
  Arada dört telgraf direği yalnız,
  ellişerden iki yüz metre eder.
  Mansur doğruldu ansızın,
  kaçıyor bayır aşağı.
  Filintayı omuzladı Kâzım.
  Dördüncü kurşun.
  yıkıldı herif.
  Koştu Kâzım.
  Doğruldu yine Mansur.
  Yürüyor sarhoş gibi sallanarak,
  kaçmıyor artık,
  yürüyor.
  Kâzım da bıraktı koşmayı.
  Deniz kıyısına indiler.
  Orda boş bir fabrika var,
  bir de beyaz bir ev,
  tahta iskelesi iner denizin içine kadar.
  Mansur suya giriyor,
  kâatlar ıslanacak.
  Beşinci kurşunu yaktı Kâzım.
  Suya düşüp kaldı önde giden
  ve Kâzım tazelerken şarjörü
  bir ışık yandı beyaz evde,
  bir pencere açıldı.
  Galiba bir kadın baktı dışarıya..
  Boğazlanıyormuş gibi bağırdı Mansur.
  Pencere kapandı,
  ışık söndü.
  Tercüman attı kendini tahta iskeleye.
  Art ayakları kırılmış bir hayvan gibi sürünüp tırmanıyor.
  Hay anasını,
  ay da denize düşmüş
  toplanıp dağılıyor,
  dağılıp toplanıyor.
  Velhasıl,
  lâfı uzatmıyalım,
  Mansur'un işini bıçakla bitirdi Kâzım.
  Kâatlar kan içindeydi.
  Fakat kan kapatmıyor yazıyı...
  Namussuzun biriydi Mansur,
  muhakkak.
  Düşmana satılmıştı,
  orası öyle.
  Kaç kişinin başını yedi,
  malûm.
  Ama ne de olsa
  mehtapta herif beygirin üzerinde uyumuş geliyordu.
  Demek istediğim,
  böyle günlerde bile, böyle bir adamı bile bu çeşit öldürüp
  ortalık duruldukta, yıllarca sonra mehtaba baktığın vakit
  üzüntü çekmemek için,
  ya insanlarda yürek dediğin taştan olacak,
  yahut da dehşetli namuslu olacak yüreğin,
  Kâzım'ınki taştan değildi çok şükür,
  fakat namuslu.
  Ne malûm? dersen :
  Dövüştü pir aşkına,
  yaralandı birkaç kere
  ve saire.
  Ve kavga bittiği zaman
  ne çiftlik sahibi oldu, ne apartıman.
  Kavgadan önce Kartal'da bahçıvandı,
  kavgadan sonra Kartal'da bahçıvan...
 • İKİNCİ BAP
  YIL YİNE 1919
  ve
  İSTANBUL'UN HÂLİ
  ve
  ERZURUM ve SIVAS KONGRELERİ
  ve
  KAMBUR KERİM'İN HİKÂYESİ
  Biz ki İstanbul şehriyiz,
  Seferberliği görmüşüz :
  Kafkas, Galiçya, Çanakkale, Filistin,
  vagon ticareti, tifüs ve İspanyol nezlesi
  bir de İttihatçılar,
  bir de uzun konçlu Alman çizmesi
  914'ten 18'e kadar
  yedi bitirdi bizi.
  Mücevher gibi uzak ve erişilmezdi şeker
  erimiş altın pahasında gazyağı
  ve namuslu, çalışkan, fakir İstanbullular
  sidiklerini yaktılar 5 numara lâmbalarında.
  Yedikleri mısır koçanıydı ve arpa
  ve süpürge tohumu
  ve çöp gibi kaldı çocukların boynu.
  Ve lâkin Tarabya'da, Pötişan'da ve Ada'da Kulüp'te
  aktı Ren şarapları su gibi
  ve şekerin sahibi
  kapladı Miloviç'in yorganına 1000 liralıkları.
  Miloviç de beyaz at gibi bir karı.
  Bir de sakalı Halife'nin,
  bir de Vilhelm'in bıyıkları.
  Biz ki İstanbul şehriyiz,
  güzelizdir,
  dört yanımız mavi mavi dağdır, denizdir.
  Öfkeli, büyük bir şair :
  «Ey bin kocadan arta kalan bilmem neyi bakir»
  demiş
  bize
  ve bir başkası,
  yekpare Acem mülkünü fedâ etti bir sengimize.
  Biz ki İstanbul şehriyiz,
  işte, arzederiz halimizi
  Türk halkının yüce katına.
  Mevsim yazdır,
  919'dur.
  Ve teşrinlerinde geçen yılın
  dört düvele teslim ettiler bizi,
  gözü kanlı dört düvele
  anadan doğma çırılçıplak.
  Ve kurumuştu
  ve kan içindeydi memelerimiz.
  Biz ki İstanbul şehriyiz,
  Fransız, İngiliz, İtalyan, Amerikan
  bir de Yunan,
  bir de zavallı Afrika zencileri
  yer bitirir bizi bir yandan,
  bir yandan da kendi köpek döllerimiz :
  Vahdettin Sultan,
  ve damadı Ferit
  ve İngiliz muhipleri
  ve Mandacılar.
  Biz ki İstanbul şehriyiz,
  yüce Türk halkı,
  malûmun olsun çektiğimiz acılar...
  919 Temmuzunun 23'üncü günü
  pek mütevazı bir mektep salonunda
  in'ikad etti Erzurum Kongresi.
  Erzurum'un kışı zorludur balam,
  tandırında tezek yakar Erzurum,
  buz tutar yiğitlerinin bıyığı
  ve geceleyin karlı ovada
  kaskatı katılaşmış, donmuş görürsün karanlığı.
  Erzurum'da kavaklar, balam,
  Erzurum'da kavaklar tane tane,
  kavaklarda tane tane yapraklar.
  Ve terden ve toz dumandan ve sinekten geçilmez
  Erzurum'da yaz gelip de bastı mıydı sıcaklar.
  Erzurum'un düzdür, topraktır damı.
  Erzurum güzelleri giyer, balam,
  incecik ak yünden ehramı.
  Yürek boynun büker, balam,
  Erzurumlu türkülere.
  Halim selimdir Erzurum'un adamı
  ve lâkin dönmesin gözü bir kere!...
  Erzurum'da on dört gün sürdü Kongre :
  orda, mazlum milletlerden bahsedildi
  bütün mazlum milletlerden
  ve emperyalizme karşı dövüşlerinden onların.
  Orda, bir Şûrayı Millî'den bahsedildi,
  İradei Milliyeye müstenit bir Şûrayı Millî'den.
  Buna rağmen,
  «Âsi gelmiyelim» diyenler vardı,
  «makamı hilâfet ve saltanata.»
  Hattâ casuslar vardı içerde.
  Buna rağmen,
  «Bütün aksâmı vatan birküldür» denildi.
  «Kabul olunmaz,» denildi,
  «Manda ve Himaye...»
  Buna rağmen,
  İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar,
  Türk halkından kesmişlerdi umudu.
  Yağdırıldı telgraflar Erzurum'a :
  «Amerikan mandası altına girelim,» diye.
  «İstiklâl, diyorlardı, şâyanı arzu ve tercihtir, amma
  bugün bu, diyorlardı, mümkün değil,
  birkaç vilâyet, diyorlardı, kalacak elde,
  şu halde, diyorlardı, şu halde,
  Memâliki Osmaniye'nin cümlesine şâmil
  Amerikan mandaterliğini talep etmeği
  memleketimiz için en nâfi
  bir şekli hal kabul ediyoruz.»
  Fakat bu şekli halli kabul etmedi Erzurumlu.
  Erzurum'un kışı zorludur balam,
  buz tutar yiğitlerin bıyığı.
  Erzurum'da kaskatı, dimdik ölür adam,
  kabullenmez yılgınlığı...
  İstanbul'da hanımlar, beyler, paşalar,
  tül perdeler, kravatlar, apoletler, şişeler,
  􀁯ıtı pıtı dilleri ve pamuk gibi elleri
  ve biçare telgraf telleri
  devretmek için Amerika'ya Anadolu'yu
  şöyle diyorlardı Erzurum'dakilere :
  «Bizi bir başımıza bıraksalar,
  tarafgirlik, cehalet
  ve çok konuşmaktan başka müspet
  bir hayat kuramayız.
  İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor.
  Filipin gibi vahşi bir memleketi adam etti Amerika.
  Ne olacak,
  Biz de on beş, yirmi sene zahmet çekeriz,
  sonra Yeni Dünya'nın sayesinde
  İstiklâli kafasında ve cebinde taşıyan
  bir Türkiye vücuda geliverir.
  Amerika, içine girdiği memleket ve millet hayrına
  nasıl bir idare kurduğunu
  Avrupa'ya göstermek ister.
  Hem artık işi uzatmağa gelmez.
  Çok tehlikeli anlar yaşıyoruz.
  Sergüzeşt ve cidâl devri geçmiştir :
  Türkiye'yi, geniş kafalı birkaç kişi belki kurtarabilir.»
  4 Eylül 919'da toplandı Sıvas Kongresi,
  ve 8 Eylülde
  Kongrede bu sefer
  yine ortaya çıktı Amerikan mandası.
  Ak koyunla kara koyunun
  geçitte belli olduğu günlerdi o günler.
  Ve İstanbul'dan gelen bazı zevat,
  sapsarı yılgınlıklarıyla beraber
  ve ihanetleriyle birlikte
  bir de Amerikan gazeteci getirmiştiler.
  Ve Erzurumlulardan ve Sıvaslılardan ve Türk milletinden çok
  işbu Mister Bravn'a güveniyorlardı.
  Bu zevata :
  «İstiklâlimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler!»
  denildi.
  Fakat ayak diredi efendiler :
  «Mandanın, istiklâli ihlâl etmiyeceği muhakkak iken,»
  dediler,
  «Herhalde bir müzâherete muhtacız diyorum ben,»
  dediler,
  «Hem zaten,»
  dediler,
  «birbirine mani şeyler değildir
  istiklâl ile manda.
  Ve esasen,»
  dediler,
  «müstakil kalamayız böyle bir zamanda.
  Memleket harap,
  toprak çorak,
  borcumuz 500 milyon,
  vâridat ise 15 milyon ancak.
  Ve Allah muhafaza buyursun
  İzmir kalsa Yunanistan'da
  ve harbetsek,
  düşmanımız vapurla asker getirir.
  Biz Erzurum'dan hangi şimendiferle nakliyat yapabiliriz?
  Mandayı kabul etmeliyiz, hemen,»
  dediler.
  «Onlar dretnot yapıyor,
  biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz.
  Hem, İstanbul'daki Amerikan dostlarımız :
  Mandamız korkunç değildir,
  diyorlar,
  Cemiyeti Akvam nizamnamesine dahildir,
  diyorlar.»
  Ve böylece, bin dereden su getirdi İstanbul'dan gelen zevat.
  sıvas, mandayı kabul etmedi fakat,
  «Hey gidi deli gönlüm,»
  dedi,
  «Akıllı, umutlu, sabırlı deli gönlüm,
  ya İSTİKLAL, ya ölüm!»
  dedi.
  Kambur Kerim de böyle dedi aynen.
  Adapazarlıydı Kambur Kerim.
  Seferberlikte ölen babası marangozdu.
  Seferberlik denince aklına Kerim'in :
  çok beyaz bir yastıkta kara sakallı bir ölü yüzü,
  Fahri Bey çiftliğinde patates toplayıp
  kaz gütmek,
  mektep kitapları
  ve bir de saçları altın gibi sarı
  fakat alnı çizgiler içinde anası gelir.
  335'te Kerim Eskişehir'e gitti,
  mektebe, teyzelerine ve dayısına.
  Dayısı􀀃şimendiferde makinistti.
  Düşman elindeydi Eskişehir.
  Kerim on dört yaşındaydı,
  kamburu yoktu.
  Dümdüzdü fidan gibi
  ve dünyaya meraklı bir çocuktu.
  Dayısı sürmeğe gittiği günler şimendiferi
  Kerim'e ekmek vermediğinden teyzeleri
  (çok uzun saçlı, ihtiyar iki kadın)
  Hintli askerlerle dost oldu Kerim.
  Bunlar
  (şaşılacak şey)
  Türkçe bilmeyen
  ve siyah sakalları, siyah gözleri parlak,
  avuçlarının üstü esmer, içi ak
  ve tel örgülerin üzerinden
  Kerim'e bisküviti kutularla atan amcalardı.
  Kocaman bir ambarları vardı,
  Kerim içinde oynardı.
  Ambarda nohut çuvalları, bakla, kuru üzüm,
  (şaşılacak şey,
  katırların yemesi için)
  ve sonra cephane sandıklarıyla silahlar.
  Bir gün dedi ki makinist dayısı Kerim'e :
  «Ambardan silâh çalıp bana getir,
  gâvura karşı koyan zeybeklere göndereceğim.»
  Ve ambardan silâh çaldı Kerim :
  bir
  bir tane daha
  beş
  on.
  Aldattı Hindistanlı dostlarını
  zeybekleri daha çok sevdiğinden.
  Zaten çok sürmedi, parlak kara sakallı amcalar gitti,
  Kerim geçirdi onları istasyona kadar.
  Ertesi gün Lefke köprüsünü atıp
  zeybekler gelince Eskişehir'e
  dayısı Kerim'i elinden tutup
  verdi onlara.
  Ve işte o günden sonra
  bugüne kadar
  kahraman bir türküdür ömrü Kerim'in.
  Eskişehir'den alıp onu
  «Kocaeli Grubu» paşasına götürdüler.
  Çatık kaşlı, yüzü gülmez bir paşaydı bu.
  Çabucak öğrendi Kerim ata binmeyi,
  sığırtmaç olmayı
  -zaten bilgisi vardı bundakayalardan
  genç bir keçi gibi inmeyi,
  gizlenmeyi ormanda.
  Ve bütün bu marifetleriyle Kerim
  kaç kere ölüme bir kurşun atımı yaklaşarak
  ve «Geçmiş olsun» dedikleri zaman şaşarak
  düşman içinden geçip getirdi haber
  götürdü haber.
  Onu namlı bir «kaptan» gibi saydı çeteler,
  bir oyun arkadaşı gibi sevdi çeteleri o.
  Ve bir fidan gibi düz
  bir fidan gibi cesur
  bir fidan gibi vaadeden bir çocuğun
  sevinçle oynadığı bu müthiş oyun
  sürdü 1337'ye kadar...
  Kocaeli ormanı gürgen ve meşeliktir :
  yüksek
  kalın.
  Gökyüzü gözükmez.
  Durgun bir geceydi.
  Hafif yağmur yağmıştı biraz önce.
  Fakat ıslanmamış ki yerde yapraklar
  karanlıkta hışırtılarla yürüyordu beygiri Kerim'in.
  Solda
  ilerde
  tepenin eteğinde ateş yanıyordu :
  «Tekneciler» diye anılan
  gâvur çetelerinin olmalı.
  Dallardan damlalar düşüyordu Kerim'in yüzüne.
  Beygirin başı gittikçe daha çok karanlığa giriyor.
  İpsiz Recep'in yanından dönüyordu Kerim.
  Kâatlar götürmüş
  kâatlar getiriyor.
  Birdenbire durdu beygir,
  heykel gibi,
  -Tekneciler'in ateşini görmüş olacaksonra
  birdenbire dörtnala kalktı.
  Şaşırdı Kerim.
  Dizginleri bıraktı.
  Sarıldı beygirin boynuna.
  Deli gibi gidiyordu hayvan.
  Çocuğa art arda çarpıyordu ağaçlar.
  Meşeleri ve gürgenleriyle orman
  karanlık bir rüzgâr gibi geçiyor iki yandan.
  Kim bilir kaç saat böyle gidildi.
  Orman bitti birdenbire.
  -Ay doğmuş olacak ki ortalık aydınlıktı-
  Ve Kerim aynı hızla geldiği zaman
  Armaşa'nın altında Başdeğirmenler'e
  beygir ansızın kapaklandı yere,
  tekerlendi Kerim.
  Doğruldu.
  Ve aklına ilk gelen şey
  saatına bakmak oldu.
  kırılmıştı camı.
  Bindi beygire tekrar.
  Hayvan topallıyordu biraz.
  Uslu uslu yola koyuldular.
  Sol kulağı kanıyordu Kerim'in,
  Kirezce'ye geldiler
  (Sapanca'yla Arifiye arası),
  Kerim durdu,
  Biraz zor nefes alıyordu.
  Geyve'ye girdi ertesi akşam.
  Beli o kadar ağrıyordu ki
  inemedi beygirden
  indirdiler.
  Kerim'i bir yaylıya bindirdiler.
  Adapazarı.
  Sonra belki on gün, belki on beş,
  kağnılar, mekkâre arabaları,
  sonra, gitgide daralan nefesi,
  Yahşıhan,
  Konya,
  Sile nahiyesi
  (burda malûl gaziler için
  takma kol ve bacak yapılıyordu),
  ve nihayet Hatçehan köyünden çıkıkçı􀀃Şerif Usta.
  Hâlâ rüyalarında görür Kerim
  incecik bir yoldan eşekle gelip
  üzerine doğru eğilen
  bu çiçekbozuğu insan yüzünü.
  Usta, ovdu Kerim'i bayıltıncaya kadar.
  Sonra, zifte koydu bu kırılmış dal gibi çocuk gövdesini.
  Yirmi gün geçti aradan.
  Ve sonra bir ikindi vakti ziftin içinden
  Kerim'i kambur çıkardılar.
 • II

  Benerci, Somadeva'nın odasından sokağa çıkınca, Roy Dranat'ın «akşamüstü serinlikte bir teferrüçten

  dönerken» soğuk alıp zatürreeden öldüğünü duydu. Ve Roy Dranat'ın oteline gitti. Gördüklerini şöyle anlatıyor:

  Girdim ki içeriye,

  iki eli yanına gelmiş

  yatıyor otel odasının

  dört topuzlu karyolasında.

  Ölü.

  Omuzlarına kadar çarşafla örtülü,

  gözleri açık...

  Çarşafın altında ayakları:

  acayip bir hayvanın dinleyen kulakları...

  Gözleri bakıyor

  ayakları arasından dolaba.

  Dolabın aynasında görüyorum:

  başını değil,

  yüzünü değil,

  kaşını değil,

  kapakları açık, içi örtülü gözlerini,

  yalnız ölü gözlerini...

  Gözleri bakıyor dolaba.

  Ehramda bir kapı

  açar gibi

  açtım

  dolabı.

  Alt katta bir kutu var.

  Kutuda ölünün hiç giymediği

  siyah kunduralar.

  Ütülü elbiselerle dolu orta kat:

  asılmış dolabın içine

  Sıra sıra elsiz ve başsız Roy Dranat.

  Bir şişe permanganat,

  yakalık,

  mendil, çorap.

  Bir kitap:

  çok eski günlerde beraber okuyup

  satırlarının altını beraber çizdiğimiz

  bir kavga kitabı.

  Kapadım dolabı.

  Onun dolaba bakan gözlerini kapadım.

  Artık satılacak bir yürek,

  kiralık bir kafa bile yok.

  Roy Dranat, hoşça kal,

  mesele yok.

  YORGAN GİTTİ,

  KAVGA BİTTİ.

  İkinci Kısmın Sonu  ÜÇÜNCÜ KISIM

  BİRİNCİ VE SONUNCU BAP

  I

  Gözüme altın bir damla gibi akan

  yıldızın ışığı,

  ilk önce

  boşlukta

  deldiği zaman karanlığı,

  toprakta göğe bakan

  bir tek göz bile yoktu...

  Yıldızlar ihtiyardılar

  toprak çocuktu.

  Yıldızlar bizden uzaktır

  ama ne kadar uzak

  ne kadar uzak...

  Yıldızların arasında toprağımız ufaktır

  ama ne kadar ufak

  ne kadar ufak...

  Ve Asya ki

  toprakta beşte birdir.

  Ve Asya'da

  bir memlekettir Hindistan,

  Kalküta Hindistan'da bir şehirdir,

  Benerci Kalküta'da bir insan...

  Ve ben

  haber veriyorum ki, size:

  Hindistan'ın

  Kalküta şehrinde bir insanın

  yolu üstünde durdular.

  Yürüyen bir insanı

  zincire vurdular...

  Ve ben

  tenezzül edip

  başımı ışıklı boşluklara kaldırmıyorum.

  yıldızlar uzakmış

  toprak ufakmış

  umurumda değil,

  aldırmıyorum...

  Bilmiş olun ki, benim için

  daha hayret verici

  daha kudretli

  daha esrarlı ve kocamandır:

  yolu üstünde durulan

  zincire vurulan

  İ N S A N . . .  II

  bu yukarıya, üçüncü kısmın birinci ve sonuncu babının birinci parçası olarak yazdığım, üslubu ukalaca, yazıdan

  da anlayacağınız veçhi ile, Benerci mahpustur.

  Hindistan'ın hakikî istiklâl ve hakikî kurtuluşu için çalıştığından dolayı, Britanya polisi tarafından tevkif,

  Britanya adliyesi tarafından muhakeme ve Britanya hükûmeti tarafından, Benerci, hapse atılmıştır. Cezası 15 senedir.

  Benerci bu 15 adet seneyi taş bir hücrede tek başına geçirecektir. Ve bu 15 adet senenin bir haylisi geçmiştir...

  şimdi size, bu bir hayli senenin nasıl geçtiğini anlatacağım. Ve, sonra, sıra, Benerci'nin kendini niçin

  öldürdüğüne gelecek. Emperyalizm aleyhine yazılan* ve emperyalizmi temellerinden yıkmak için nefislerini feda

  edenlerden bahseden bu kitap, bir inkılâpçının hangi şartlar içinde kendini öldürmeğe hak kazanacağını da

  hallettikten sonra, bitmiş olacaktır.

  (*) Yalnız şunu hatırlatmak isterim ki, Benerci emperyalizmi ve emperyalizm ile mücadeleyi, Neo-Hitlerist-

  Sosyal-Faşist-Sinyor-Fon Şevket Süreyya Bey gibi anlamıyordu.

  III

  Güneş

  pencerede...

  Yanıyor

  demir bir çubuk..

  dışarda saat

  belki beş,

  belki altı,

  belki buçuk,

  yedi..

  Gardiyan karyolayı

  duvara kilitledi.

  Adam

  demir iskemlede oturuyor

  oturuyor...

  Güneş

  düştü pencereden

  adamın başına vuruyor..

  dışarda saat

  belki on

  belki on iki..

  İçerdeki:

  yürüyor duvardan

  duvara,

  duvardan

  duvara...

  Gardiyan...

  Pirinç çorbası, ekmek.

  Demek:

  öğle saatı çaldı

  öte yanda yaşayanlara..

  Ve adam yürüyor,

  duvardan

  duvara,

  duvardan

  duvara..

  Yanıp söndü demir çubuk..

  dışarda saat:

  belki beş,

  belki altı,

  belki buçuk...

  dışarda adam...

  Adam

  demir iskemlede oturuyor...

  Oturuyor...

  Gardiyan.

  Pirinç çorbası, ekmek.

  Gardiyan

  karyolayı indirince:

  içerde gece.

  Yatıyor adam.

  Gözleri düşünüyor,

  dişlerinin arasında bıyığı..

  dışarda ay ışığı....  IV

  19... senesi eylülünün on beşinci gecesi idi.. Saat on ikiden sonra, Kalküta şehrinin varoşlarından gelen bir

  adam, umumî hapisanenin yüksek duvarları karşısında durdu. Tam bedir halindeki ay, gökyüzünü kaplayan ve esen

  rüzgârla korkunç şekiller alıp akan siyah bulutların arkasında kâh gizleniyor, kâh meydana çıkıyordu.

  şehrin varoşlarından geldiğini beyan ettiğimiz meçhul adamın durduğu mahal, umumî hapisanenin arka

  cephesine tesadüf etmekte olup bu cephenin üst kısmında, hafif bir ışıkla aydınlanmış, bir sıra demir parmaklıklı

  pencere vardı. Ay, bulutların arasından kurtuldukça, zaman zaman duvarın dibinden geçen bir süngüyü ışıldatmakta ve bu

  suretle meçhul adama hapisanenin etrafını devreden nöbetçilerin mevkilerini bildirmekte idi.

  Meçhul adamın kendisini nöbetçilere göstermek istemediğini, okuyucularımız, elbette tahmin eylemişlerdir..

  Tahminlerinde yanılmıyorlar. Zira bu adam buraya Britanya İmparatorluğu zabıtasının hiç de hoş görmeyeceği bir işi

  yapmak için gelmiş idi.

  Filhakika, nöbetçiler hapisanenin köşesinde gözden kaybolur olmaz, meçhul adam cebinden bir taş parçası

  çıkarıp iyice nişanladıktan sonra demir parmaklıklı pencerelerin soldan üçüncüsüne fırlattı.. Taş pencereden içeriye

  girdi.

  Eğer biz, okuyucularımızla birlikte, meçhul adamın taşı atmasından evvel, mevzubahis pencereden içeriye

  bakmış olsaydık, şöyle bir manzaranın şahidi bulunurduk:

  Demir kapısının üstünde gardiyanlara mahsus dışardan sürmeli küçük bir pencere bulunan taş bir hapisane

  hücresi. Gündüzleri kaldırılıp zincirle duvara kilitlenen ve geceleri indirilen demir bir karyola. İşbu karyolanın

  üstünde, mahpuslara mahsus libası giymiş olduğu halde bir şahıs oturmaktadır. Mezkûr şahıs sık sık başını

  kaldırarak, kapıdaki gardiyan penceresinden gözetlenip gözetlenmediğine bakıyor, sürgünün açılmadığına emniyet

  kesbettikten sonra, siyah kaplı kalın bir kitabın sayfalarına bir şeyler yazıyordu. Eğer siyah kalın kitabı yakından

  tetkik edecek olursak görürüz ki, bu İngilizce bir İncil'dir. Mevzubahis şahıs, taş hücreye kapatıldıktan bir hafta

  sonra; Kayser'in hakkını Kayser'e ve Allahın hakkını Allaha vermeği ve sağ yanağına bir tokat atılırsa, sol yanağını

  çevirmeği talim etsin diye, bu İncil'i bir İngiliz misyoneri kendisine vermiş idi. Esasen, hepisanenin bütün

  hücrelerinde bu kitaptan maada okuyacak ve yazacak bir şey bulunmazdı.

  İmdi, ahvalini tetkik eylediğimiz şahsın, yani taş hücre mahpusunun İncil sayfalarına neler yazdığını görelim:

  Satırlarının başları numaralı ve bazı kelimeleri küçücük haç işaretli sayfalarda, URDU lisanıyla ve henüz

  kurumamış kırmızı ve taze bir kan ile yazılmış ve kitabın sık siyah matbu hurufatı üzerinde ateş gibi yanan yazılar

  vardı.

  Taş hücre mahpusu İncil kitabının iç mukavvasından kopardığı bir parçayı bükerek bir kalem haline getirmiş ve

  bunu sol bileğinden ince ince akan kana batırarak bu ateş gibi yanan yazıları yazmakta bulunmuş idi.

  İşte şehrin varoşlarından gelen meçhul adam taşı attığı zaman, taş hücrenin içindeki mahpus böyle bir işle

  meşguldü. Pencereden gelen taş mahpusun karyolası dibine düşmüştü. Mahpus hemen yerinden kalktı.

  Üzerlerine kanı ile yazdığı İncil kitabı sayfalarını kopararak taşa sardı ve taşı pencereden dışarı atıp iade etti.

  Şehrin varoşlarından gelen meçhul adam, taşa sarılmış kâat tomarını yerden aldı. Göğsüne soktu. Ve dünyanın

  en kıymetli hazinesini göğsünde taşıyan bir insan gibi, korkak, cesur ve emin adımlarla uzaklaşmaya başladı.

  Korkuyordu: göğsündeki defineyi alırlar diye; cesurdu: göğsündeki defineyi ölümün karşısında dahi vermemek için;

  emin idi: zira kaç senedir her iki ayda bir buraya geliyor, taşı atıyor ve taş, kanlı yazılar yazılı İncil sayfalarına

  sarılmış olduğu halde kendisine iade ediliyordu; binaenaleyh bu işe alışmış idi.

  Bu kanla yazılmış yazılar, Hintlilerin hakikî istiklâl ve kurtuluş cidalinde kitlelere heyecan, şuur ve hedef

  vermekte idi........

  Taş hücre mahpusu Benerci'dir. Kitlelere heyecan, şuur ve hedef veren yazılar, vaktiyle Somadeva'nın başladığı

  ve şimdi Benerci'nin devam ettiği «Hindistan'ın Yirminci Asır Tarihi» isimli eserdir. Yalnız, Benerci bunu, bileğini

  kesip kanıyla yazmıyor.. Fakat, eğer icap etseydi, eserin bir tek satırını yazmak için damarlarındaki bütün kanını

  akıtabilirdi. Ve bu, pestenkerani bir lâf değildir.. Bu işi yapabilecek insanların yalnız on dokuzuncu asır

  romanlarında yaşadığını zannedenler, yirminci asrın isimsiz, büyük kavga kahramanlarını tanımıyorlar demektir.

  Benerci yazısını bileğinin kanıyla yazmıyor. Bu yazıları şehrin varoşlarından gelen meçhul adama vermiyor.

  Benerci yazılarını temiz beyaz kâatlara kurşunkalemiyle yazıyor. Ve bunları hapishane gardiyanlarının İngiliz

  dikkatlerine rağmen, dışarıdakilerin ellerine ulaştırıyor.

  NASIL?..

  Taş hücre mahpusunun, senelerdir, bu işi nasıl yaptığını anlatacak değilim. Romanda da olsa, Britanya polisine

  hizmet etmek istemem......

  V

  dışarda

  bir bayrak gibi dalgalanırken adı,

  içerde

  O

  ihtiyarladı..

  Her gün biraz daha

  camları yaşarıyor

  iri

  bağa

  gözlüklerinin.

  Her gün biraz daha

  siliniyor çizgileri

  gördüklerinin.

  Küreyvatı hamra azalıyor.

  Tasallübü şerayin.

  Tansiyon 26.

  Baş dönmesi, bunaltı.

  Sinir...

  Bir

  senedir

  yazamadı bir

  satır

  bile..

  Yine fakat

  dışarda bir bayrak gibi

  dalgalanıyor adı.

  İçerde O

  ihtiyarladı....  BU FASIL BENERCİ'NİN KENDİNİ NİÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNE DAİRDİR

  «Kalküta şehrinin ufkunda güneş

  yükseliyordu.

  Atları ışıktan, miğferleri ateş

  bir ordu

  bozgun karanlığı katmış önüne

  geliyordu.

  Güneş yükseliyordu..

  Kalküta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

  Bunu beceremedik

  romantik kaçtı pek.

  Şöyle diyelim:

  «Baygın kokulu

  koskocaman

  masmavi bir çiçek

  şeklinde sema

  düştü fecrin altın kollarına...»

  Bu da olmadı,

  olacağı yok.

  Benden evvel gelenlerin hepsi,

  almışlar birer birer,

  tuluu şemsi, gurubu şemsi

  tasvir patentasını.

  Tuluu şemsin, gurubu şemsin

  okumuşlar canına..

  Bu hususta yapılacak iş,

  söylenecek söz

  kalmamış bana.

  Buna rağmen,

  tekrar ederim ki ben:

  Kalküta'nın damları üstünde güneş

  güneş gibi

  yükseliyordu.

  Sokaktan bir sütçü beygirinin

  nal ve güğüm sesi geliyordu.

  Benerci sordu:

  - Saat kaç?

  - Altı...

  Benerci dün akşam geç vakit tahliye edildi. Hapishanenin kapısı önünde dehşetli bir kalabalık onu bekliyordu.

  􀀨ğer eski sistem bir kafam olsaydı, iddia edebilirdim ki, Benerci bu yığınlarla insanı ebediyyen peşinde

  sürükliyebilecek kadar onlara yakın, onların canında, onların kanındaydı.

  Benerci'ye arkadaşları, dış mahallelerdeki apartımanlardan birinin en üst katında bir oda tutmuşlar. Benerci

  odasına sekiz arkadaşıyla beraber girdi. Bana:

  - Sen git, biraz dolaş. Sonra gelirsin, dediler.

  Apartımanın kapısı önünden, merkez caddelere kadar, kımıldanan, bağıran bir insan denizinin ortasında, her

  adımda onun ismini işiterek, dolaştım. Kalabalık yavaş yavaş dağıldı. Geri döndüğüm zaman Benerci'yi odasında

  yalnız buldum. Pencerenin önünde duruyordu. Saat gecenin on biriydi. Benerci:

  - Otur bakalım, dedi.

  Oturdum.

  Saatler geçti, saatler geçti.. Bir kelime bile konuşmadık. Ve nihayet, lambanın sarı􀀃ışığı beyazlanmağa başladı.

  Pencereden baktım:

  Kalküta'nın damları üstünde güneş

  yükseliyordu.

  Benerci sordu:

  - Saat kaç?

  - Altı.

  - Âlâ.

  - Anlamadım.

  - Hiç. Dinle. Bu kitabın birinci kısmında, arkadaşlarım bana: «Sen bizi sattın,» dediler. Alnımda hâlâ onların

  attığı taşın izi var. Halbuki ben tertemizdim. Fakat onlar haklıydı. Kıl kaldı, kendimi öldürüyordum. Fakat bu haltı

  yemedim.

  - Öyle.

  - Bu kitabın ikinci kısmında, Somadeva'nın ciğerleri ağzından geliyordu. Öyle ağrı çekiyordu ki, kendini

  öldürmek istedi. Fakat o da bu haltı yemedi. Bir kamyonun üstünde kalı􀁅ı dinlendirmeyi daha doğru buldu, değil mi?

  - Öyle...

  - Saat kaç?

  - Altı buçuk.

  - Âlâ... Dinle. Ferdin tarihteki rolü malum. Akışın istikametini değiştiremez. Yalnız tempoyu hızlılaştırabilir,

  yavaşlatabilir. İşte o kadar. Tarihte fert denilen nesne, keyfiyetin değil, kemiyetin üstüne tesir edicidir. Bütün bunlar

  senin için, benim için, bizim için bilinen şeylerdir.

  - Doğru.

  - Öyleyse, bunu şimdi benim şahsıma tatbik edelim.

  Birdenbire durdu. Gözlüğünü çıkardı

  Mendiliyle camlarını sildi. Gözlüğünü taktı. Camların içinde büyüyen

  gözleri gözlerimdedir.

  - Devam et, Benerci, dinliyorum.

  - Hadisat öyle getirdi ki, ben hareketin muayyen bir inkişaf merhalesinde muayyen bir rol oynayan bir fert

  haline geldim.

  - Doğru.

  - Dünden itibaren katarın başında gidiyorum. Halbuki fizyolojim berbat.. Kafam elastikiyetini kaybetti.

  Dönemeçleri zamanında dönemeyeceğim. Ellerim lüzumundan fazla titriyor. Akıntıda dümen tutamayacak bir hale

  geldiler. Akışın temposunu hızlılaştırmak nerde? Onu yavaşlatmam muhtemeldir. İstemeden, irademin dışında,

  yanlış adımlar atacağım. Biliyorum, hareket belki beni altı ay sonra, bir sene sonra bir safra gibi fırlatacaktır. Fakat o

  beni fırlatıp atana kadar, ben ona fren olacağım. Halbuki ben kemiyette bile, bir sene değil, bir gün bile, irademin

  dışında, bilerekten ona ihanet edemem. Anlıyor musun? Diyeceksin ki, yanılmayan yalnız tembellerdir, budalalardır.

  İş yapan, yürüyen adam yanılır. Mesele yanlışın idrakindedir. Fakat, ya bu yanılma nesnesi katarın başındaki adam

  için bir kaide haline gelirse. Ve o adam katarın başında gidemeyeceğini bildiği halde, yerinde durmak için bir saniye

  olsun ısrar ederse. Bu bir ihanet değil midir? Ben bir saniye olsun, ihanet edemem. Bu benim uzviyetimde yok...

  Benerci yine durdu. Sonra birdenbire gülerek:

  - Hem ben bu meseleyi arkadaşlarla konuştum. Hallettik. Sana halt etmek düşer, dedi. Sen saata bak, kaç?

  - Yedi.

  - Hem, bu benim mesele nevi şahsına münhasır bir iş bile değil. Galiba LAFARG'la karısı da aynı vaziyete

  düşmüşler, aynı işi yapmışlar. Her ne hal ise şu senin tabancayı ver bakayım.

  Pantolonumun arka cebinden tabancayı çıkardım. Koskocaman bir nagant. Benerci'ye uzattım. Aldı, masanın

  üstüne koydu.

  Tekrar gözlüğünü çıkardı. Mendiliyle camlarını sildi. Gözlüğünü taktı. Camların içinde büyüyen gözleri

  gözlerimdedir.

  - Öyle pencerenin önünde birer cıgara tellendirelim, dedi.

  Cıgaraları yaktık. Topraktan fışkırır gibi bol, renkli ve ılık bir yaz sabahının ışıkları karşı pencerelerin

  camlarında, Benerci'nin gözlüklerinde pırıl pırıl yanıyordu. Damlar, evler, ağaçlar ve sokaklar yıkanmış gibi nemli

  ve tertemizdi. Konuşmuyorduk.

  Ağzımda, sonuna gelen cıgaranın acılığını duydum. Benerci ayağa kalktı. Cıgarasını masadaki tablanın içinde

  söndürdü.

  - Pencereyi kapat. Sen de haydi artık git. İstersen âdet yerini bulsun diye bir kere kucaklaşalım, dedi.

  Kucaklaştık.

  Arkama bakmadan kapıdan dışarı çıkarken:

  - Çocuklara selam söyle, dedi.

  Merdivenleri ağır ağır inmeğe başladım. Dördüncü kat. Üçüncü kat. Merdivenleri hızlı hızlı iniyorum. İkinci

  kat. Merdivenleri koşarak iniyorum.

  Tam sokağa çıktığım zaman, derinlerden, demir bir kapının hızla kapanması gibi tok bir ses geldi...

  BU KİTABIN SON SÖZÜ . . . . . . . . . . . .

  «Kavgada

  kendi kendini öldüren

  lanetli bir

  cenazedir

  benim için:

  Ölüsüne

  ellerimiz

  dokunamaz.

  Arkasından

  matem marşı

  okunamaz.»

  Sen artık

  bu kitapta:

  noktaları

  virgülleri

  satırları taşımıyorsun.

  Sen artık

  bu kitapta

  koşmuyor

  bağırmıyor

  alnını kaşımıyorsun.

  Sen artık

  bu kitapta

  yaşamıyorsun.

  Ve Benerci sen

  bu kitapta:

  kendi kendini öldürmene rağmen

  benim ellerim senin

  kanlı delik

  şakağına dokunacaktır.

  Cenazende

  dosta düşmana karşı

  matem marşı

  okunacaktır:

  MATEM MARŞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Çan

  çalmıyoruz.

  Çan

  çalmıyoruz.

  Yok

  salâ

  veren!

  Giden

  o

  biten

  bir

  şarkı değildir...

  O

  büyük

  bir

  ışık

  gibi döğüştü.

  Kasketli

  bir güneş

  halinde düştü.

  Çan

  çalmıyoruz.

  Çan

  çalmıyoruz.

  Yok

  salâ

  veren!

  Bu

  giden

  bir

  biten

  şarkı değildir ...........

  S O N  Ben İçeri Düştüğümden Beri

  Ben içeri düştüğümden beri

  güneşin etrafında on kere döndü dünya

  Ona sorarsanız: ’Lafı bile edilemez, mikroskopik bi zaman...’

  Bana sorarsanız: ‘On senesi ömrümün...’

  Bir kurşun kallemim vardı, ben içeri düştüğüm sene

  Bir haftada yaza yaza tükeniverdi

  Ona sorarsanız: ’Bütün bir hayat...’

  Bana sorarsanız: ‘Adam sende bir hafta...’

  Katillikten yatan Osman; ben içeri düştüğümden beri

  Yedibuçuğu doldurup çıktı.

  Dolaştı dışarda bi vakit,

  Sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri, altı ayı doldurup çıktı tekrar.

  Dün mektubu geldi; evlenmiş, bi çocuğu olacakmış baharda...

  Şimdi on yaşına bastı, ben içeri düştüğüm sene ana rahmine düşen çocuklar.

  Ve o yılın titrek, uzun bacaklı tayları,

  Rahat, geniş sağrılı birer kısrak oldu çoktan.

  Fakat zeytin fidanları hala fidan, hala çocuktur.

  Yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde, ben içeri düştüğümden beri...

  Ve bizim hane halkı, bilmediğim bir sokakta, görmediğim bi evde oturuyor

  Pamuk gibiydi bembeyazdı ekmek, ben içeri düştüğüm sene

  Sonra vesikaya bindi

  Bizim burda, içerde

  Birbirini vurdu millet, yumruk kadar simsiyah bi tayin için

  Şimdi serbestledi yine, fakat esmer ve tatsız

  Ben içeri düştüğüm sene, ikincisi başlamamıştı henüz

  Daşov kampında fırınlar yakılmamış, atom bombası atılmamıştı Hiroşimaya

  Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman

  Sonra kapandı resmen o fasıl, şimdi üçünden bahsediyor amerikan doları

  Fakat gün ışığı her şeye rağmen, ben içeri düştüğümden beri

  Ve karanlığın kenarından, onlar ağır ellerini kaldırımlara basıp doğruldular yarı yarıya

  Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya

  Ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine

  ‘Onlar ki; toprakta karınca, su da balık, havada kuş kadar çokturlar.

  Korkak, cesur, cahil ve çocukturlar,

  Ve kahreden yaratan ki onlardır,

  şarkılarda yalnız onların maceraları vardır’

  Ve gayrısı

  Mesela, benim on sene yatmam

  Laf’ı güzaf...

  Benim Oğlan Fotoğraflarda Büyüyor

  İçimde acısı var yemişi koparılmış bir dalın,

  gitmez gözümden hayali Haliçe inen yolun,

  iki gözlü bir bıçaktır yüreğime saplanmış

  evlât hasretiyle hasreti İstanbulun.

  Ayrılık dayanılır gibi değil mi?

  Bize pek mi müthiş geliyor kendi kaderimiz?

  Elâleme haset mi ediyoruz?

  Elâlemin babası İstanbulda hapiste,

  elâlemin oğlunu asmak istiyorlar

  yol ortasında

  güpegündüz.

  Bense burda rüzgâr gibi

  bir halk türküsü gibi hürüm,

  sen ordasın yavrum,

  ama asılamayacak kadar küçüksün henüz.

  Elâlemin oğlu katil olmasın,

  elâlemin babası ölmesin,

  eve ekmekle uçurtma getirsin diye,

  orda onlar aldı göze ipi.

  İnsanlar,

  iyi insanlar,

  seslenin dünyanın dört köşesinden

  dur deyin,

  cellât geçirmesin ipi.

  Ben Sen O

  O, yalnız ağaran tan yerini görüyor

  ben, geceyi de

  Sen, yalnız geceyi görüyorsun,

  ben ağaran tan yerini de.

  Ben Senden Önce Ölmek İsterim...

  Ben

  senden önce ölmek isterim.

  Gidenin arkasından gelen

  gideni bulacak mi zannediyorsun?

  Ben zannetmiyorum bunu.

  İyisi mi,

  beni yaktırırsın,

  odanda ocağın

  üstüne korsun

  içinde bir kavanozun.

  Kavanoz camdan olsun,

  şeffaf,

  beyaz camdan olsun

  ki içinde beni görebilesin

  Fedakârlığımı anlıyorsun :

  vazgeçtim toprak olmaktan,

  vazgeçtim çiçek olmaktan

  senin yanında kalabilmek için.

  Ve toz oluyorum

  yaşıyorum yanında senin.

  Sonra, sen de ölünce

  kavanozuma gelirsin.

  Ve orada beraber yaşarız

  külümün içinde külün

  ta ki bir savruk gelin

  yahut vefasız bir torun

  bizi oradan atana kadar...

  Ama

  biz

  o zamana kadar

  o kadar karışacağız ki birbirimize,

  atıldığımız çöplükte bile

  zerrelerimiz

  yan yana düşecek.

  Toprağa beraber dalacağız.

  Ve bir gün yabani bir çiçek

  bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse

  sapında muhakkak iki çiçek açacak :

  biri

  sen

  biri de

  ben.

  Ben

  daha olumlu düşünüyorum

  Ben daha bir çocuk doğuracağım

  Hayat taşıyor içimden.

  Kaynıyor kanım.

  Yaşayacağım, ama çok, pek çok,

  ama sen de beraber.

  Ama ölüm de korkutmuyor beni.

  Yalnız pek sevimsiz buluyorum

  bizim cenaze şeklini.

  Ben ölünceye kadar da

  Bu düzelir herhalde.

  Hapisten çıkmak ihtimalin var mı bugünlerde?

  İçimden bir şey :

  belki diyor.

  Berkley...

  Behey

  Berkley!

  Behey on sekizinci asrın filozof peskoposu.

  Felsefenden tüten günlük kokusu

  başımızı döndürmek içindir.

  Hayat kavgasında bizi

  dizüstü süründürmek içindir.

  Behey

  Berkley,

  Behey Allahın

  Cebrail şeklindeki Ezraili,

  Behey on sekizinci asrın en filozof katili!

  Hâlâ geziyor İskoçya köylerinde

  adımlarının sesi.

  Hâlâ uluyor adımlarının sesine

  tüyleri kanlı bir köpek.

  Hâlâ

  her gece titreyerek

  görüyor gölgeni İskoçya köylüleri

  evlerinin

  camlarında!

  Hâlâ

  kanlı beş parmağının izi var

  o beyaz buzlu camlar gibi şimal akşamlarında!

  Behey

  Berkley!

  Behey meyhane kızlarının kara cübbeli kavalyesi,

  Kıralın şövalyesi,

  sermayenin altın sesi,

  ve Allahın peskoposu!

  Felsefenden tüten günlük kokusu

  başımızı döndürmek içindir.

  Hayat kavgasında bizi

  dizüstü süründürmek içindir!

  Her kelimen

  kelepçelerken

  bileklerimizi,

  kıvrılan

  bir yılan

  gibi satırların

  sokmak istiyor yüreklerimizi.

  Beli hançerli bir İsaya benziyor resmin.

  Sivriliyor kitaplarından ismin

  sivri yosunlu ucundan

  kızıl kan

  damlayan

  yeşil bir diş gibi.

  Her kitabın

  diz çökmüş önünde Rabbın

  kara kuşaklı bir keşiş gibi..

  Sen bu kıyafetle mi bizi kandıracaktın,

  inandıracaktın?

  Biz İsanın vuslatını bekleyen

  bir rahibe değiliz ki!

  Behey

  Berkley!

  Behey tilkilerin şahı tilki!

  Çalarken satırların zafer düdüğü,

  küçük bir taş parçasının en küçüğü

  imparatorların imparatoru gibi çıkınca karşısına,

  hemen anlaşmak için

  bir kapı açıyorsun,

  binip Allahının sırtına

  soldan geri kaçıyorsun!

  Kaçma dur!

  Her yol Romaya gider,

  - bu belki doğrudur -

  fakat

  fikri evvel gören her felsefenin

  safsata iklimidir yelken açtığı yer!

  Bu bir hakikat

  - hem de mutlak cinsinden - !

  İşte sen

  işte senin felsefen:

  Sen o sarı kırmızı rengini gördüğün

  cilâlı derisine parmaklarını sürdüğün

  parlak

  yuvarlak

  elmaya:

  «Fikirlerin bir

  terkibidir,»

  diyorsun!

  dışımızda bize bağlanmadan

  var olan

  varlığı

  inkâr ediyorsun!

  şu mavi deniz

  şu mavi denizde yüzen beyaz yelkenli gemi,

  kendi kendinden aldığın fikirlerdir, öyle mi?

  Mademki kendi fikrindir yüzen gemi,

  mademki kendi fikrindir umman,

  ne zaman var,

  ne mekân!

  Ne senin haricinde bir vücut

  ne senden evvel kimse mevcut,

  ne senden sonra kâinat baki

  bir sen

  bir de Allah hakikî.

  Lâkin ey kara meyhanelerin sarhoş papazı!

  Senin dışında değil miydi

  kıllı kollarında kıvranan meyhanecinin kızı?

  Yoksa kendi altında sen

  kendinle mi yattın?

  Diyelim ki senden evvel baban yok

  İsa gibi.

  Yine fakat bacakları arasından çıktığın

  Meryem gibi bir anan da mı yok!

  Diyelim ki yapayalnızsın

  Turu Sinada Musa gibi,

  ne yazık! Tevratını okuyan da mı yok!

  Çok yalan söylemişsin çok.

  Sen emin ol ki Berkley

  - olmasan da zarar yok -

  bu şi're benzer yazıda hissene düşen şey:

  biraz alay

  biraz şaka

  ve birkaç tokat

  - eldivensiz cinsinden -

  Neyleyim?

  Neş'e kavganın musikisidir.

  Kavgada kuvvetini kaybetmiş gibidir biraz

  neşe

  enin çelik ahengini duymayan adam;

  neş'e ... iyi şeydir vesselam,

  - baş döndürmezse eğer -

  ve işte bizimkiler

  güldüler mi,

  ağız dolusu gülüyorlar.

  Kabahat onların kuvvetinde:

  yoksa ne sende

  ne de bende!

  Dinle Berkley!

  - dinlemesen de olur -

  Biz dinleyelim:

  Beynimiz bal yoğuran

  bir kovan.

  Ona balı dolduran

  arıdır hayat.

  Aldığımız hislerin

  sonsuz derin

  pınarıdır kâinat!

  Kâinat geniş

  kâinat derin

  kâinat uçsuz bucaksız!

  Biz onun parçaları,

  biz ondan doğan bir sürü bacaksız!

  Biz o bacaksızların

  - anasını inkâr etmeyen cinsi -

  Çünkü biz

  emredenlere emir verenlerden değiliz!

  Bağlıyız toprağa

  kalın halatlar gibi kollarımızla!

  Çelik dişleri şimşekli çarklılar

  koparırken kara toprağın esrarını,

  biz

  seyretmedeyiz

  cihan içinden cihanların

  doğuşunu;

  kehkeşanların

  gümüş aydınlığında!

  Görmüşüz,

  görmedeyiz

  yılların yollarında toprak oluşunu

  kızıl kadife dudaklı kızların!

  Çiziyor hareketi gözlerimize

  sonsuz maviliklerde

  kuyrukluyıldızların

  sırma saçlarından kalan izler.

  Her habbe koynunda bir kubbeyi gizler!..

  şu denizler,

  şu denizlerin üstünde denizler gibi esen,

  rüzgârların uğultusu.

  şu ipi kopmuş

  inci bir gerdanlık gibi damlayan su,

  şu bir damla su,

  uzaklaştıkça, yaklaşılan

  hakikati gizler..

  Her yeni ummanla beraber

  bir yeni imkân!

  Kâinat geniş

  kâinat derin

  kâinat uçsuz bucaksız!

  Behey!

  Berkley!

  Behey bir karış boyuna bakmadan

  Karpatları inkâr eden cüce!

  Ahrete gittiysen eğer

  oradan bir taç gönder,

  süslemek için Allahının kafasını!

  Fakat buradan

  topla hemen tarağını tasını,

  Haraç mezat!

  Haraç mezat!

  götür pazara bir pula sat:

  Topraktaki saltanatın

  göğe çıkan tahtını!

  Yok üstünde tabiatın

  tabiattan gayri kuvvet!..

  Tabiat geniş

  tabiat derin

  tabiat uçsuz bucaksız!..

  Beş Satırla...

  Annelerin ninnilerinden

  spikerin okuduğu habere kadar,

  yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı,

  anlamak, sevgilim, o, bir müthiş bahtiyarlık,

  anlamak gideni ve gelmekte olanı.  Beyazıt Meydanındaki Ölü...

  Bir ölü yatıyor

  on dokuz yaşında bir delikanlı

  gündüzleri güneşte

  geceleri yıldızların altında

  İstanbul'da,

  Beyazıt Meydanı'nda.

  Bir ölü yatıyor

  ders kitabı bir elinde

  bir elinde başlamadan biten rüyası

  bin dokuz yüz altmış yılı Nisanında

  İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.

  Bir ölü yatıyor

  vurdular

  kurşun yarası

  kızıl karanfil gibi açmış alnında

  İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.

  Bir ölü yatacak

  toprağa şıp şıp damlayacak kanı

  silâhlı milletimin hürriyet türküleriyle gelip

  zapt edene kadar

  büyük meydanı.  Bir şehir

  Bir kaç yokuş tırmandım

  bir iki dönemeç döndüm ve yürüdüm

  burnumun doğrusuna yürüdüm yürüdüm

  bir kapı açıldı girdim

  yitirdim kendimi kendi içimde

  bilmediğim bir şehir

  görmediğim biçimde evleri

  kimi karınca yuvası kimi bomboş

  kimi baştan aşağı pencere kimi kör duvar

  bir sokağa saptım çamurlu dar eğri büğrü

  dönüp dolaştırdı getirdi beni eski yere

  asfalt bir caddeyi çıktım bulvar ortası

  uzayıp gidiyor tan yerine kadar dosdoğru geniş

  bir mahallede yağmur yağıyor

  bitişinde güneş

  üçüncüsünde ayışığı

  bir köprü geçtim

  yarısında fenerler pırıl pırıl

  yarısı kapkaranlıktı

  yan yana iki ağaç gördüm

  yaprak kımıldamıyor birinde

  öbürü kıvrana kıvrana inleyip haykırıyor

  bir şehirde bir birine benzemiyor hiçbir şey

  insanları bir yana

  onların hepsi ikizdi üçüzdü beşizdi onuzdu milyonuzdu

  hepsi korkak

  hepsi yiğit

  hepsi aptal

  hepsi akıllıydı

  hepsi domuzdu

  hepsi melekti.  Bir Acayip Duygu...

  «Mürdüm eriği

  çiçek açmıştır.

  - ilk önce zerdali çiçek açar

  mürdüm en sonra -

  Sevgilim,

  çimenin üzerine

  diz üstü oturalım

  karşı-be-karşı.

  Hava lezzetli ve aydınlık

  - fakat iyice ısınmadı daha -

  çağlanın kabuğu

  yemyeşil tüylüdür

  henüz yumuşacık...

  Bahtiyarız

  yaşayabildiğimiz için.

  Herhalde çoktan öldürülmüştük

  sen Londra'da olsaydın

  ben Tobruk'ta olsaydım, bir İngiliz şilebinde yahut...

  Sevgilim,

  ellerini koy dizlerine

  - bileklerin kalın ve beyaz -

  sol avucunu çevir :

  gün ışığı avucunun içindedir

  kayısı gibi...

  Dünkü hava akınında ölenlerin

  yüz kadarı beş yaşından aşağı,

  yirmi dördü emzikte...

  Sevgilim,

  nar tanesinin rengine bayılırım

  - nar tanesi, nur tanesi -

  kavunda ıtrı severim

  mayhoşluğu erikte ..........»

  .......... yağmurlu bir gün

  yemişlerden ve senden uzak

  - daha bir tek ağaç bahar açmadı

  kar yağması ihtimali bile var -

  Bursa cezaevinde

  acayip bir duyguya kapılarak

  ve kahredici bir öfke içinde

  inadıma yazıyorum bunları,

  kendime ve sevgili insanlarıma inat.  Bir Ayrılış Hikayesi...

  Erkek kadına dedi ki:

  -Seni seviyorum,

  ama nasıl,

  avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp

  parmaklarımı kanatarak

  kırasıya

  çıldırasıya...

  Erkek kadına dedi ki:

  -Seni seviyorum,

  ama nasıl,

  kilometrelerle derin,

  kilometrelerle dümdüz,

  yüzde yüz, yüzde bin beş yüz,

  yüzde hudutsuz kere yüz...

  Kadın erkeğe dedi ki:

  -Baktım

  dudağımla, yüreğimle, kafamla;

  severek, korkarak, eğilerek,

  dudağına, yüreğine, kafana.

  şimdi ne söylüyorsam

  karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana..

  Ve ben artık

  biliyorum:

  Toprağın -

  yüzü güneşli bir ana gibi -

  en son en güzel çocuğunu emzirdiğini..

  Fakat neyleyim

  saçlarım dolanmış

  ölmekte olan parmaklarına

  başımı kurtarmam kabil

  değil!

  Sen

  yürümelisin,

  yeni doğan çocuğun

  gözlerine bakarak..

  Sen

  yürümelisin,

  beni bırakarak...

  Kadın sustu.

  SARILDILAR

  Bir kitap düştü yere...

  Kapandı bir pencere...

  AYRILDILAR...  Bir Cezaevinde, Tecritteki Adamın Mektupları...

  1

  Senin adını

  kol saatımın kayışına tırnağımla kazıdım.

  Malum ya, bulunduğum yerde

  ne sapı sedefli bir çakı var,

  (bizlere âlâtı-katıa verilmez),

  ne de başı bulutlarda bir çınar.

  Belki avluda bir ağaç bulunur ama

  gökyüzünü başımın üstünde görmek

  bana yasak...

  Burası benden başka kaç insanın evidir?

  Bilmiyorum.

  Ben bir başıma onlardan uzağım,

  hep birlikte onlar benden uzak.

  Bana kendimden başkasıyla konuşmak

  yasak.

  Ben de kendi kendimle konuşuyorum.

  Fakat çok can sıkıcı bulduğumdan sohbetimi

  şarkı söylüyorum karıcığım.

  Hem, ne dersin,

  o berbat, ayarsız sesim

  öyle bir dokunuyor ki içime

  yüreğim parçalanıyor.

  Ve tıpkı o eski

  acıklı hikâyelerdeki

  yalın ayak, karlı yollara düşmüş, yetim bir çocuk gibi bu yürek,

  mavi gözleri ıslak

  kırmızı, küçücük burnunu çekerek

  senin bağrına sokulmak istiyor.

  Yüzümü kızartmıyor benim

  onun bu an

  böyle zayıf

  böyle hodbin

  böyle sadece insan

  oluşu.

  Belki bu hâlin

  fizyolojik, psikolojik filân izahı vardır.

  Belki de sebep buna

  bana aylardır

  kendi sesimden başka insan sesi duyurmayan

  bu demirli pencere

  bu toprak testi

  bu dört duvardır...

  Saat beş, karıcığım.

  dışarda susuzluğu

  acayip fısıltısı

  toprak damı

  ve sonsuzluğun ortasında kımıldanmadan duran

  bir sakat ve sıska atıyla,

  yani, kederden çıldırtmak için içerdeki adamı

  dışarda bütün ustalığı, bütün takım taklavatıyla

  ağaçsız boşluğa kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı.

  Bugün de apansız gece olacaktır.

  Bir ışık dolaşacak yanında sakat, sıska atın.

  Ve şimdi karşımda haşin bir erkek ölüsü gibi yatan

  bu ümitsiz tabiatın

  ağaçsız boşluğuna bir anda yıldızlar dolacaktır.

  Yine o malum sonuna erdik demektir işin,

  yani bugün de mükellef bir daüssıla için

  yine her şey yerli yerinde işte, her şey tamam.

  Ben,

  ben içerdeki adam

  yine mutad hünerimi göstereceğim

  ve çocukluk günlerimin ince sazıyla

  suzinâk makamından bir şarkı ağzıyla

  yine billâhi kahredecek dil-i nâşâdımı

  seni böyle uzak,

  seni dumanlı, eğri bir aynadan seyreder gibi

  kafamın içinde duymak...

  2

  dışarda bahar geldi karıcığım, bahar.

  dışarda, bozkırın üstünde birdenbire

  taze toprak kokusu, kuş sesleri ve saire...

  dışarda bahar geldi karıcığım, bahar,

  dışarda bozkırın üstünde pırıltılar...

  Ve içerde artık böcekleriyle canlanan kerevet,

  suyu donmayan testi

  ve sabahları çimentonun üstünde güneş...

  Güneş,

  artık o her gün öğle vaktine kadar,

  bana yakın, benden uzak,

  sönerek, ışıldayarak

  yürür...

  Ve gün ikindiye döner, gölgeler düşer duvarlara,

  başlar tutuşmaya demirli pencerenin camı :

  dışarda akşam olur,

  bulutsuz bir bahar akşamı...

  İşte içerde baharın en kötü saatı budur asıl.

  Velhasıl

  o pul pul ışıltılı derisi, ateşten gözleriyle

  bilhassa baharda ram eder kendine içerdeki adamı

  hürriyet denen ifrit...

  Bu bittecrübe sabit, karıcığım,

  bittecrübe sabit...  3

  Bugün pazar.

  Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.

  Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak

  bu kadar mavi

  bu kadar geniş olduğuna şaşarak

  kımıldanmadan durdum.

  Sonra saygıyla toprağa oturdum,

  dayadım sırtımı duvara.

  Bu anda ne düşmek dalgalara,

  bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım.

  Toprak, güneş ve ben...

  Bahtiyarım...  Bir Dakika

  Deniz durgun göl gibi, gitgide genişliyor

  Sular kayalıklarda nurdan izler işliyor,

  Engine sarkan gökler baştan başa yıldızlı..

  Şimdi göğsümde kalbim çarpıyor hızlı hızlı.

  Göklerden bir yıldızın gölgesi düşmüş suya

  Dalmış suyun koynunda bir gecelik uykuya

  Bazen uzunlaşıyor, bazan da kıvranıyor

  Durgun suyun altında bir mum gibi yanıyor

  Yakın olayım diye bu gökten gelen ize

  Öyle eğilmişim ki kayalardan denize

  Alnımdan düşen saçlar yorulmuş suya değdi

  Baktım geniş ufuklar başımın üstündeydi

  Bilemem nasıl oldu geldi ki öyle bir an

  Yenilmez bir haz duyup denize atılmaktan

  Kurtulmak ne kolaymış faniliğimden dedim

  Doğruldum atılırken bir dakika titredim

  Bir dakika sonsuzluk doldu taştı gönlümden

  Bir dakika bir ömrü kurtarmıştı ölümden.  Bir Fotoğrafa

  Karşımdasın işte...

  Bana bakmasan da oradasın, görüyorum seni.

  Ah benim sevdasında bencil, yüreğinde sağlam sevdiğim.

  Kalbime gömdüm sözlerimi, ceset torbası oldu yüreğim.

  Tıkandığım o an,

  Elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte,

  Aklımdan o kadar çok sey geçti ki takip edemedim.

  Ellerim boşlukta, ben darda kaldım.

  Ellerim buz gibi, ben harda kaldım.

  Bir senfoni vardı kulağımda çalınan,

  bitti artık hepsi...

  Köşeme çekildim, hani hep kaldığım köşeme.

  Bakış açım belli oldu yine.

  Geride kalan, ardından bakar gidenlerin.

  Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim.

  Dağlara çarptım her esiş__________imde.

  Yollara küfrettim her gidişinde.

  Demiştim sana hatırlarsan:

  “Önemli olan ‘zamana bırakmak’ değil,

  ‘zamanla bırakmamak’tır..”

  şimdi bana, geçen o zamanın

  Unutulmaz sancısı kalır

  Gittiğim eğer bensem, söyle bana kimden gittim?

  Sende yoktum zaten ben, ben yine bende bittim...  Bir Gemici Türküsü...

  Rüzgâr,

  yıldızlar

  ve su.

  Bir Afrika rüyasının uykusu

  düşmüş dalgalara.

  Işıltılı, kara

  bir yelken gibi ince

  direğinde geminin.

  Geçmekteyiz içinden

  bir sayısız

  bir uçsuz bucaksız yıldızlar âleminin.

  yıldızlar

  rüzgâr

  ve su.

  Başüstünde bir gemici korosu

  su gibi, rüzgâr gibi, yıldızlar gibi bir türkü söylüyor,

  yıldızlar gibi

  rüzgâr gibi

  su gibi bir türkü.

  Bu türkü diyor ki, «Korkumuz yok!

  İnmedi bir gün bile gözlerimize

  bir kış akşamı gibi karanlığı korkunun.»

  Bu türkü

  diyor ki,

  «Bir gülüşün ateşiyle yakmasını biliriz

  ölümün önünde sigaramızı.»

  Bu türkü

  diyor ki,

  «Çizmişiz rotamızı

  dostların alkışlarıyla değil

  gıcırtısıyla düşmanın

  dişlerinin.»

  Bu türkü diyor ki, «Dövüşmek..»

  Bu türkü diyor ki, «Işıklı büyük

  ışıklı geniş ve sınırsız bir limana

  dümen suyumuzda sürüklemek denizi..»

  Bu türkü diyor ki, «Yıldızlar

  rüzgâr

  ve su...»

  Başüstünde bir gemici korosu

  bir türkü söylüyor;

  yıldızlar gibi


  rüzgâr gibi,

  su gibi bir türkü..

  Bir Hazin Hürriyet...

  Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu,

  bir lokma bile tatmadan yoğurursun

  bütün nimetlerin hamurunu.

  Büyük hürriyetinle çalışırsın el kapısında,

  ananı ağlatanı Karun etmek hürriyetiyle,

  hürsün!

  Sen doğar doğmaz dikilirler tepene,

  işler ömrün boyunca durup dinlenmeden yalan

  değirmenleri,

  büyük hürriyetinle parmağın şakağında düşünürsün

  vicdan hürriyetiyle,

  hürsün!

  Başın ensenden kesik gibi düşük,

  kolların iki yanında upuzun,

  büyük hürriyetinle dolaşıp durursun,

  işsiz kalmak hürriyetiyle,

  hürsün!

  En yakın insanınmış gibi seversin memleketini,

  günün birinde, meselâ, Amerika'ya ciro ederler onu

  seni de büyük hürriyetinle beraber,

  hava üssü olmak hürriyetiyle,

  hürsün!

  Yapışır yakana kopası elleri Valstrit'in,

  günün birinde, diyelim ki, Kore'ye gönderilebilirsin,

  büyük hürriyetinle bir çukuru doldurabilirsin,

  meçhul asker olmak hürriyetiyle,

  hürsün!

  Bir alet, bir sayı, bir vesile gibi değil

  insan gibi yaşamalıyız dersin,

  büyük hürriyetinle basarlar kelepçeyi,

  yakalanmak, hapse girmek, hattâ asılmak hürriyetiyle,

  hürsün!

  Ne demir, ne tahta, ne tül perde var hayatında,

  hürriyeti seçmene lüzum yok

  hürsün.

  Bu hürriyet hazin şey yıldızların altında.

  Bir Kız Vardı Japonya'da

  Bir kız vardı Japonyada

  ufacık, tefecik bir kız,

  Bir bulut vardı dünyada

  işi: öldürmekti yalnız.

  Bu bulut bu kızcağızın

  öldürdü nineciğini,

  külünü göğe savurdu,

  sonra, yine apansızın

  gelip babasını vurdu,

  sonra da kızın kendisini.

  Ve doymadı ve doymadı

  yeni kurbanlar arıyor.

  Atom ölümüdür adı,

  karanlıkta bağırıyor.

  Büyük bir birlik kuralım,

  canavarı susturalım.

  Savaş cengine gidelim,

  canavarı yok edelim.  Bir Komik Adem

  Gözleri, kulakları, elleri, ayaklarıyla,

  han hamam, apartıman ve konaklarıyla,

  çatal, bıçak, tabak ve bardaklarıyla,

  16 sayfaları, baskı makinaları-tanklarıyla,

  yamak ve yardaklarıyla

  hücuma kalktılar! ..

  hele içlerinde öyle bir tanesi var,

  öyle bir tanesi var ki:

  İnsanın yüzüne öyle bakar,

  Öyle melûl bakar ki:

  toka edersin eline papelini.

  Ve sıkar sıkmaz onun belini

  sivri dilli, zilli bir bebek gibi çırpar elini..

  O komik bir âdemdir.

  Portakal oğlu zâdemdir.

  *

  Han, hamam, apartıman ve konaklarınızla,

  çatal, bıçak, tabak ve bardaklarınızla,

  yamak ve yardaklarınızla

  hücuma kalktınız!

  Hak varsa eğer,

  hücuma kalkmak hakkınız..

  Efendiler,

  ikinizle teker teker

  paylaştık kozumuzu!

  şimdi sıra onun,

  gelsin o! !

  Gel.

  Sen:

  İtlerini öne itip

  karanlıkta yol kesen

  hatip! ! !

  Sen:

  Beşinci Mehmedin saltanatını,

  Halifenin altın nallı kır atını,

  papellerin kat katını

  ve teneke suratını,

  doldurup torbana

  sıska sırtında taşıyorsun..

  Torbanı doldurmak için yaşıyorsun.

  Bana gelince

  ben:

  geniş omuzlarımda dimdik bir kelle taşıyorum.

  Ve yaşıyorum:

  kellemin

  içindeki

  için..

  Farkındayım niçin:

  kan

  fışkırıyor

  bana bakan

  'ateş feşan? ! '

  gözlerinden...

  Ve niçin:

  cümleler ezberlemişsin

  Fehim Paşanın sözlerinden...

  Fehim Paşanın hayrülhalefi,

  bize sökmez afi..

  çıkmak istediğim yaldızlı merdiven yok.

  Kalbimin elinde ipekli eldiven yok..

  çıplak bir yumruk gibi kalbimi soymuşum.

  Kellemin

  içindeki

  için,

  kellemi koymuşum..

  Sen...

  Hayır...

  Seninle böyle konuşmak istemem..

  Hem,

  ben ki yegâne asaleti

  dişli düşmanla boğuşmakta bulanım,

  seninle boğuşmak istemem..

  Sen bir komik âdemsin.

  Portakal Oğlu zâdemsin.

  toka ederler papelini,

  sıkarlar senin belini,

  sivri dilli, zilli bir bebek gibi çırparsın elini.

  Sen bir komik âdemsin! ..

  Sen...

  Fehim Paşanın hayrülhalefi.........................

  Bu kadarı kafi.......