Mustafa profil resmi
O sözüne oku diye başladığından dir kitaplara sevdamiz
Erkek
22 okur puanı
10 Eyl 2017 tarihinde katıldı.
O sözüne oku diye başladığından dir kitaplara sevdamiz
Erkek
22 okur puanı
10 Eyl 2017 tarihinde katıldı.

Okuduğu kitaplar 697 kitap

 • İstanbul Hatırası
 • Beyoğlu Rapsodisi
 • Başlangıç
 • Muğni'l Muhtac - Minhacü't-Talibin Şerhi
 • Kur'an Okuma Adabı
 • Peygamberimizden Dualar ve Zikirler
 • Kur'an Okuma Adabı
 • Çil Hedîs
 • Onlar Böyleydi Büstanü'l-Arifin
 • Şerh-i Riyazu's-Salihin

Okuyacağı kitaplar 140 kitap

 • Cezayir Hatıratından
 • Bir Türkün Ruznamesi
 • İngilizlerin Osmanlı'yı Yok Etme Siyaseti
 • Zihin Okuma Teknikleri
 • Bu Vatana Kastedenler
 • Tahta At
 • Beyaz Usta Siyah Çırak
 • Aşk Çölü
 • Kerime
 • Kanaviçe

Kütüphanesindekiler 748 kitap

 • İstanbul Hatırası
 • Beyoğlu Rapsodisi
 • Başlangıç
 • Muğni'l Muhtac - Minhacü't-Talibin Şerhi
 • Kur'an Okuma Adabı
 • Peygamberimizden Dualar ve Zikirler
 • Kur'an Okuma Adabı
 • Çil Hedîs
 • Onlar Böyleydi Büstanü'l-Arifin
 • Şerh-i Riyazu's-Salihin

Beğendiği kitaplar 672 kitap

 • Muğni'l Muhtac - Minhacü't-Talibin Şerhi
 • Kur'an Okuma Adabı
 • Peygamberimizden Dualar ve Zikirler
 • Kur'an Okuma Adabı
 • Çil Hedîs
 • Onlar Böyleydi Büstanü'l-Arifin
 • Şerh-i Riyazu's-Salihin
 • Kırk Hadis
 • Kırk Hadis Şerhi
 • Kırk Hadis

Beğendiği yazarlar 38 kitap

 • Halil Hâlid
 • Bahadır Yenişehirlioğlu
 • Ahmet Haldun Terzioğlu
 • İmam Nevevi
 • İsmet Özel
 • Halil İnalcık
 • Fahir Armaoğlu
 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı
 • M. Ertuğrul Düzdağ
 • Ali Ulvi Kurucu
Okur takip önerileri
Daha fazla