Resul, bir alıntı ekledi.
17 Nis 18:38 · Kitabı okuyor

"Eğer Meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise; bütün ins ve cin şahid olsun ki, ben mürteciim.
Şeriatın bir tek mes'elesi uğrunda bin ruhum olsa fedaya hazırım!" diyen ve Meclis-i Meb'usanda Mustafa Kemal'e karşı: "Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur." söyleyen ve İslâmî kıyâfeti kat'iyyen ve aslâ tebeddül etmeyen ve kıyâfetine ilişmek isteyen ve sonra kendi kendini öldürmekle tokadını yiyen Nevzad isminde Ankara vâlisine: "Bu sarık bu başla beraber çıkar" tarzında konuşarak boynunu göstermesiyle dokunulmayan bir zâta; hem Isparta, hem Eskişehir, hem Denizli Mahkemeleri dahi başını açtırmadıkları ve -son Afyon Mahkemesi müstesna- binlerce halk ve yirmi polislerin bulunduğu sıralarda bile başını açması ihtar edilmediği ve münzevî olduğu halde; o düşüncesiz memurların mânasız ihânet için müdahale niyeti, doğrudan doğruya anarşilik hesabına vatan ve millete tehlike getirmeğe çalışmaktır.

Ve bütün bütün kânunsuz olmakla beraber.. senelerden beri emsâline rastlanmamış bir ferağat-i nefs ve fedâkarlıkla en ağır şerâit altında yüzotuz parçadan müteşekkil muazzam ve hârika eser külliyatıyla vatan ve milletin mànevî kurtuluşunu temin eden böyle bir zâta bu tarzda ilişmek, elbette millet ve gençliğin mahv u perişan olmasına gayret eden gizli vatan düşmanlarına yardım etmek ve âlet olmaktır.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 14 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)  (Emirdağ Lahikası - 2)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 14 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş) (Emirdağ Lahikası - 2)
Resul, bir alıntı ekledi.
17 Nis 13:53 · Kitabı okuyor

Şöyle ki, ben Risale-i Nur mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir düstur-u hayatım olan şefkat itibariyle bir mâsuma zarar gelmemek için, bana zulmeden cânilere, değil ilişmek, hattâ beddua edemiyorum.
Hattâ en şiddetli garazla bana zulmeden fâsık belki dinsiz zâlimlere hiddet ettiğim halde, değil maddî, belki beddua ile de mukabeleden beni o şefkat men'ediyor.
Çünki o zâlim gaddarın, ya peder ve vâlidesi gibi ihtiyar bîçarelere veya evlâdı gibi mâsumlara maddî ve mànevî darbe gelmemek için, o dört mâsumların hatırına binaen o zâlim gaddara ilişmiyorum.
Bazan helâl ediyorum.

Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 259 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 259 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
17 Nis 13:13 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kadınların erkekler hakkında gözden kaçırdığı en önemli nokta diğer erkeklerle sevdikleri kadın arasındaki etkileşimi çok kısa bir sürede fark edebilme özellikleri olmalıydı.

İlişmek, Hakan Akdoğanİlişmek, Hakan Akdoğan
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
17 Nis 13:13 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bir suçsa aranan, her zaman bulunur (ilişkide). Suçlu ise hiçbir zaman yoktur (ilişkide).

İlişmek, Hakan Akdoğanİlişmek, Hakan Akdoğan
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
17 Nis 13:13 · Kitabı okudu · Puan vermedi

herkes kendi aşkını yaşar
hiç kimse bir başkası gibi ölemez
herkes kendi ölümünü yaşar

İlişmek, Hakan Akdoğanİlişmek, Hakan Akdoğan
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
17 Nis 13:12 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Neden kimi insanlar bu sorunları daha derinden hissederken kimileri bu kadar rahat ve duyarsız olabiliyordu ? Neden ?

İlişmek, Hakan Akdoğanİlişmek, Hakan Akdoğan
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
17 Nis 13:12 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Duyguları birbirine karışıyordu; yoğun bir aşk, kaybetme korkusu, aldatılma endişesinden doğan nefret ve tüm bunlara bağlı yaşayan kıskançlık.

İlişmek, Hakan Akdoğanİlişmek, Hakan Akdoğan