• İlk coşkunluklar boştur, aldatıcıdır. Kapıldınız mı uzaklara sürükler sizi.
 • Hayatımda ilk defa,birçok ozanın söylediği,onca düşünürün nihai bilgelik olarak öne sürdüğü hakikati gördüm.Hakikat şuydu;sevgi,insanın ulaşabileceği en yüksek ve en büyük hedefti.
 • Biyolojik cinsiyetiniz ne olursa olsun, anne karnında belirgin bir miktarda testosterona maruz kalmadığınız sürece dişi beyinli olacaksınız. Aslında anne karnındayken fetüsün vücudundaki biyolojik cinsiyetin farklılaşması yaklaşık sekizinci hafta civarında başlamaktadır. Yani her bebek anne karnındaki ilk 8 haftada dişi bir beyne sahiptir. Sekizinci haftadan sonra erkek bebeklerde testislerin oluşması ile birlikte testosteron üretimi başlar ve bu hormon beyin üzerinde yukarıda bahsedilen etkileri gerçekleştirir. Doğal olarak bu etkiler sonucunda erkek beyni dediğimiz, normal rotasından sapmış ve sürpriz dolu bir yolculuğa çıkmış bir beyin yapısı oluşmaktadır. Üstelik anne karnında ne kadar testosterona maruz kalırsanız bu yolculuğunuz o kadar sürpriz dolu olacaktır. Bu nedenle ister erkek olun, ister kadın olun fark etmez. Önemli olan ne kadar testosterona maruz kaldığınızdır.
 • Genç bir kızsan sana çizilmiş kadere uzun müddet direnemiyorsun. İçinde kırılacak eşya, hatta daha fenası sadece kendisine değil, çevresine de zarar verebilecek patlayıcı taşıyan bir paket gibi daima göz önünde tutuluyorsun. Ne olur ne olmaz diye, doğduğunda babana, varsa erkek kardeşlerine, hatta amcalarına, dayılarına, sonra da ilk fırsatta baş göz edilip kocana teslim ediliyorsun. “Bir an evvel evlen de yerini bil” diyorlar sana. “Ne yani yıllarca yersiz miydim ben? Doğduğum bu ev benim neyimdi?” diye düşünmeye başlıyorsun. Böyle böyle, hiçbir yerin sana ait olmadığını, olamayacağını anlıyorsun. Babanın evinden, kocanın evine gidiyorsun. Evden eve taşınan bir paketsin sen. Kapalı bir paket olarak doğup açılmış bir paket olarak ölüyorsun!
 • 268 syf.
  ·10 günde·Puan vermedi
  İlk psikolojik roman olması başlarken biraz ürkütmüştü. olaylara bakış açıları, karakterlerin kendi içlerindeki duygularının anlatımı oldukça hoş. Sonlara geldiğimde verem oldum. Ha gayret hadi iki kelime edin diye diye okudum.
 • 139 syf.
  ·3 günde·Beğendi·Puan vermedi
  Mavi Bozkır, bir ilk kitap.İçinde taşrayı size taşıyan, taşrada yaşamışlığınız varsa, müthiş bir nostalji de yaşatacak birbirininden güzel, on dört öykü var.

  Köy odasını düşürdü aklıma Hayati Sönmez’in öyküleri.Yazları köye gittiğimizde, dedemin evi yakınında bulunan köy odası çok ilgimi çekerdi.Köye gelen misafirler için açılan her an hazır, temiz olan köy odası.Merakla beklerdim, misafir gelip, oda açılacak mı diye.

  Hayati Sönmez, kullandığı dil, yarattığı öykü atmosferi ile çok ilgimi çekti.
  Karakterleri çok gerçekçi buldum.Son öykü olan Mavi Bozkır Pavyonu’nda öykü karakterlerini bir araya getirmesi de güzel bir sürpriz oldu bana.
  Takip edeceğim bir yazar Hayati Sönmez.
 • Kurandaki Sureler ve Anlamları Nelerdir?

  1- Fatiha: Kuran-ı Kerimdeki en faziletli surelerden biridir. Fatiha'nın sözlük anlamı başlangıçtır.

  2- Bakara: Anlamı: Boğa, Sığır.

  3- Ali- İmran: Anlamı: İmran'ın Ailesi

  4- Nisa: Anlamı: Kadınlar

  5- Mâide: Anlamı: Sofra

  6- En'am: Neam kelimesinin çoğuludur. Sözlük anlamı halktır.

  7- A'raf: Cennet ve cehennemin arasında olan yer.

  8- Enfal Anlamı: Ganimetler, hazineler.

  9- Tevbe: Günahların affedilmesi için edilen dua.

  10- Yunus: Surede Hz. Yunus anlatıldığı için bu ismi almıştır.

  11- Hûd: Surede Hz. Hud anlatılır.

  12- Yusuf: Hz. Yusuf'un anlatıldığı suredir.

  13- Rad: Anlamı: Gök Gürültüsü

  14- İbrahim: Ulu'l Azm peygamberlerinden biri olan Hz. İbrahim anlatılır.

  15- Hicr: Surede Hicr adlı bir yer anlatıldığı içi bu isim verilmiştir.

  16- Nahl: Anlamı: Bal Arısı.

  17- İsra: Anlamı: Gece Yürüyüşü

  18- Kehf: Surede ''Yedi Uyuyanlar'' olarak da bilinen kişiler ve saklandıkları Kehf mağarası anlatılır.

  19- Meryem: Hz. İsa'nın annesi.

  20- Ta-Ha: Surenin başında Ta ve Ha harfleri yer aldığı için Ta-Ha ismi verilmiştir.

  21- Enbiya: Anlamı: Peygamberler.

  22- Hac: Surede Hac ibadetinin faziletleri ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

  23-Müminun: Anlamı: İman edenler.

  24- Nur: Anlamı: Işık, parlaklık.

  25- Furkan: Anlamı: Hak ile Batıl arasındaki farkları bilen ve ona göre davranan.

  26- Şuara: Anlamı: Şairler

  27- Neml: Anlamı: Karınca

  28- Kasas: Tarihi Olaylar

  29- Ankebut: Dişi Örümcek demektir. .

  30- Rum: Romalıları anlattığı için bu ismi almıştır.

  31- Lokman: Surede Hz. Lokman anlatılır.

  32- Secde: Surede yalnızca Allah'a secde edilmesi gerektiği anlatılır.

  33- Ahzab: Anlamı: Topluluklar

  34- Sebe: Surede Seba adlı bir kabile anlatılır.

  35- Fâtır: Yoktan var eden, yaratan demektir.

  36- Ya-Sin: En faziletli surelerden biridir. Hz. Muhammed Yasin Suresi, Kuran'ın kalbi olarak tanımlamıştır.

  37- Saffat: Anlamı: Saf Tutanlar

  38-Sad: İlk harfi Sad olduğu için bu ismi almıştır.

  39-Zümer: Yığınlar demektir.

  40- Mümin Suresi: Affeden demektir.

  41-Fussilet: Detaylı demektir.

  42- Şura: İstişare etmek, danışmak anlamına gelir.

  43-Zuhruf: Altın ve benzeri takılar, süsler, ziynetler demektir.

  44- Duhan: Dumanlar demektir.

  45-Casiye: Anlamı: Diz çökmek.

  46-Ahkaf: Ahkaf adlı bir yerden bahsedildiği için bu ismi almıştır.

  47-Muhammed: Surenin 2. ayetinde Hz. Muhammed'in adı geçer.

  48-Fetih: Bir şehri ya da bölgeyi düşman elinden almak demektir.

  49-Hucurat: Odalar demektir.

  50-Kaf: Kaf harfiyle başladığı için bu ismi almıştır.

  51-Zariyat: Savuranlar demektir.

  52-Tur: Surede Tur Dağından bahsedilir.

  53-Necm: Anlamı: Yıldız

  54-Kamer: Ay demektir.

  55-Rahman: Hem ahirette hem de dünyada çok bağışlayan demektir.

  56-Vakıa: Olay demektir.

  57-Hadid: Sözlük anlamı demirdir.

  58-Mücadile: Mücadele eden kadın demektir.

  59- Haşr: Toplanma, bir araya gelmek demektir.

  60- Mümtehine: İmtihan edilen anlamına gelir.

  61- Saf. Saf tutmak demektir.

  62- Cuma: Toplanmak, bir araya gelmek demektir.

  63- Münafikun. Anlamı: Münafıklar, riyakarlar.

  64- Tegabun: Anlamı: Aldanmak.

  65- Talak: Anlamı: Boşanma.

  66- Tahrim: Yasaklamak, haram kılmak demektir.

  67- Mülk: Yönetmek, idare etmek demektir.

  68- Kalem: İlk ayetinde kalem geçtiği için bu ismi almıştır.

  69- Hakka: Gerçekleşen olaylar demektir.

  70- Mearic: Anlamı: Yükseliş yolları. Miraç ile aynı kökten türemiştir.

  71: Nuh: Surede Hz. Nuh anlatılır.

  72: Cin: Surede Müslüman cinlerden bahsedilir.

  73: Müzemmil: Bir şeye bürünen, gizlenen demektir.

  74: Müdessir: Saklanan demektir.

  75: Kıyamet: Surede her insanın ahiret gününde diriltileceği anlatılır.

  76- İnsan: İlk ayette insan sözcüğü geçtiği için bu ismi almıştır.

  77- Mürselat: Mürsel kelimesinin çoğuludur. Gönderilenler demektir.

  78- Nebe: Anlamı: Haber.

  79- Naziat: Söküp Çıkaranlar anlamına gelir.

  80: Abese: Surat astı, yüzünü buruşturdu demektir.

  81- Tekvir: Dolamak, sarmak demektir.

  82- İnfitar: Anlamı: Parça parça olma.

  83- Mutafffifin: Kandıranlar, aldatanlar, hile yapanlar demektir.

  84- İnşikak: Yarılma, ikiye ayrılma demektir.

  85- Buruc: Burç kelimesinin çoğuludur.

  86- Tarık: Surede Tarık yıldızı anlatılır.

  87- Ala: Ulu, yüce demektir.

  88- Gaşiye: Çepeçevre saran kuşatan anlamına gelir.

  89: Fecir: Sabah vakti demektir.

  90: Beled: Anlamı: Kent, şehir.

  91- Şems: Türkçe karşılığı kuşluk vaktidir.

  92- Leyl: Gece manasına gelir.

  93- Duha: Kuşluk vakti demektir.

  94- İnşirah: Gönül açıklığı, ferahlık manasına gelir.

  95- Tin: Anlamı: İncir

  96- Alak: Pıhtılaşmış kan demektir.

  97- Kadir: Yücelik ve kudret manasına gelir.

  98- Beyyine: Delil demektir.

  99- Zilzal: Anlamı: Zelzele, sarsıntı.

  100- Adiyat: Çok hızlı koşmak, nefes nefes kalmak demektir.

  101- Karia: Anlamı: Çok yüksek ses.

  102- Tekasür: Sayıca üstünlük, çoğalmak manasına gelir.

  103- Asr: Devir, çağ, zaman demektir.

  104- Hümeze: Dedikodu yapan, çekiştiren anlamına gelir.

  105- Fil: Fil Olayını anlattığı için bu isim verilmiştir.

  106- Kureyş: Surede Allah'ın Kureyş kabilesine yardım ettiğinden bahsedilir.

  107- Maun: Karşılıklı yardımlaşma, dayanışma manasına gelir.

  108- Kevser: Cennetteki bir nehrin adıdır.

  109- Kafirun: Kafir kelimesinin çoğuludur.

  110- Nasr: Yardım demektir.

  111- Mesed: Kıvrılmış ip manasına gelir.

  112- İhlas: İçten bir şekilde ibadet etmek demektir.

  113- Felak: Kurtuluşa ermek anlamına gelir.

  114- Nas: İns sözcüğünün çoğuludur. İnsanlar demektir.