• Size mekteplerde okutulan tarihi kabul etmeyin! Tarihimiz nedir? Henüz yazılmadı...
  Tarih olsaydı bugün, alcalmamızın Kanunî ile başlatıldığı okutulurdu!..
  Onu tepede görürler...Öyle değil!.. O bir mirasyedidir!..
   
  -Kanunî Sultan Süleyman iki suç işlemiştir. Yahudi' yi her yerden kovulan ve hâlâ sırtında kurşunlu kamçının çürüğünü taşıyan Yahudiyi memlekete sokan ilk insandır!..
  Sokabilir haşmetli patişah; ama onu tecrit ederek...Hayır, öyle yapmamıştır!..
  YAHUDİ GELDİĞİ AN, AKÇEYİ, SAHTE PARAYI ÇIKARIYOR. PEŞİNDEN DE KIZINI SARAYA KADAR SOKUYOR. KANUNÎ' NİN OĞLU SARI SELİM BUNLARDAN BİRİYLE EVLENİYOR. BÂNÛ SULTAN YAHUDİDİR!..
  İkincisi ise en büyük cinayet!..
  O günden sonra Şeyhulislamlar tayin ile gelmeye başladı!..
  Ve neler olmuştur, yobazlık bakımından.
  O zamana kadar yeniçeri felaketi devam etmiştir. O Yeniçeri ki, Kanunî devrinde bile o kadar namusudur ki, bir bir sabah Peşte' de kalkıp bağlarına giden Macarlar, bağlarında üzüm diye bir şeyin kalmadığını görürler.
  BİRDE YERE BAKARLAR Kİ, ÇİL ÇİL ALTIN...HER ÜZÜMÜNÜ YİYEN ALTININ BIRAKMIŞ ÖYLE GİTMİŞ...
  Sonra bozgun devrimiz...Felaketler gelmektedir. Hiç önüne geçen yok..."Nereye" diye soran yok...
  Ve Nizam- Cedid kabul ediliyor...YANİ,  DÜNYADA İLK ORDUYU TÜRK KURDUĞU HALDE AVRUPA ORDULARI TAKLİT EDİLİYOR.
  VE O YENİÇERİ Kİ, TALİMİ KABUL ETMEYİP; " TALİM ISTEMEZÜK" DİYOR.
  Sonra kabut yaptırılıyor orduya...Kışın giymek için...
  Ve Şeyhulislam fetva veriyor:
  -"Gavur icadı! Giyilmez!.."
  Ve Ahmet Cevdet Paşa diyorki :
  -"Bu Şeyhulislam neden sarığından tutulup saraya getirilmedi, boğdurulmadı?.."