İlgi gören Immanuel Kant'ın ilk yazısının önsözünde şöyle bir cümle geçer : gönderileri