Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
15 Mar 23:06 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

İN'AMDAN MÜN'İMİ BULMAK
"...Bir kimsenin Büyük Sahra'da uykuya daldığını ve uyandığında ihtiyacı olan her şeyi yanında hazır bulduğunu farzediniz. Bu adam kendisine bu lütufların kimden geldiğini hiç düşünmeyerek, yiyilecek şeyleri yemeye, içilecek şeyleri ise içmeye başlasa ne kadar divanelik eder. Dünyaya gelen bir insan da sahrada yatan bu adama benzer. Dünyaya geldiğinde güneşten, aydan tut tâ meyve ve sebzelere kadar her şeyi emrine hazır bulmuştur. Bir ömür boyu bu nimetlerden istifade ettiği halde onları ihsan eden zâtı hiç düşünmeyen bir insan, ne derece den gaflet içindedir ve ne kadar büyük bir cezaya istihkak kesbetmiştir, kıyas ediniz..."

Hikmet Pırıltıları, Mehmed KırkıncıHikmet Pırıltıları, Mehmed Kırkıncı