• Aynı şekilde bir kimsenin herhangi bir dini farklı bir şekilde yorumlama ve yaşama hakkı da vardır. (Yeter ki başkalarının temel hak ve özgürlüklerine saldırı olmasın.)
  Bu hakka hiçbir dünyevi otorite müdahale edemez.
  Dahası bugün - söylediğimiz sınırlar içerisinde- herhangi birinin peygamberliğini ilan etme ve kendi getirdiği (ya da gönderildiğini söylediği) dinini yayma hakkı da vardır.
  Dünyevi otoriteler ''hak'' din veya ''son'' din belirleyemez.
  Neye inanacaklarına insanlar karar verir.
  İsterlerse bugün icat edilmiş (ya da inanana göre ''gönderilmiş'') bir dine de inanabilirler.

  *Buradaki haklar ve özgürlükler dünyevi otoritelerin müdahale etmeme hakkındadır.
  Yoksa inançlar yine birileri tarafından eleştirilebilir, inançların yanlış olduğu iddia edilebilir, ve karşı tezlerle propaganda yapılabilir. Ama bunların hepsi bir özgürlük platformunda gerçekleşir.